CV (RO) Ștefan Constantinescu

Constantinescu StefanDr. Ștefan Constantinescu
Lector la Universitatea din Bucuresti (Fac. de Geografie – CRMD)


Researcher ID: D94052011
Email: stefan.t.constantinescu@gmail.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 4, Bucuresti

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Evolutia coastelor

 • Evolutia coastelor pe baza tehnicilor de cartografie istorica
 • Geomorfologia tarmurilor cu faleza
 • GIS & Teledetectie aplicate in mediul costier

Alte Domenii

 • Membru fondator al proiectului geo-spatial.org care promovează tehnologiile si conceptele open-source in Romania

 

PROIECTE DE CERCETARE


 • ESPOSS: Earth Science Data Access and Processing Service for Black Sea, European Space Agency Romanian Industry Incentive Scheme. Beneficiar ESA (European Space Agency). Durata: 2013-2015. Director de proiect: Florin Șerban. Valoarea proiectului: 121.918 Euro. Funcția: membru
 • LeoWorks 4.0 Image processing/Geographic Information System (GIS) software for educational purposes, Programul ESA EDUSPACE. Beneficiar ESA (European Space Agency). Durata: 2007-prezent. Director de proiect: Florin Șerban. Valoarea proiectului: 670.000 Euro. Funcția: membru
 • JICA. The Study on Protection and Rehabilitation of the Southern Romanian Balck Sea Shore in Romania, Japan International Cooperation Agency, Ministry of Environment and Water Management, Romania; membru www.mmediu.ro/ape/studiuMareaNeagra.htm
 • INDUS DELTA PROJECT: Nature and timing of sediment flux rates from the Indus river to the Arabian Sea during the Holocene. a collaborative project supported by the US National Science Foundation to study the Holocene evolution of the Indus delta. 2004-2007 http://www.whoi.edu/pclift/IndusDeltaProject.html; membru, responsabil pe partea de analiză GIS şi Teledetecţie.
 • Masterplan for the protection against erosion of the Romanian Black Sea coast. Beneficiar: APELE ROMÂNE, Dobrogea Litoral. Manager: Halcrow, Director UB: Viorel Ungureanu, – membru
 • GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei – POSDRU/87/1.3/S/57378 , Proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” , Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvolatarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.(2010-2013). Funcția ocupată: expert formator.
 • Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerintelor utilizatorilor din domeniul gestionarii situatiilor de risc hidro-meteorologic” (RISCASAT), Proiect Nr. 81-037, Încheiat în cadrul Programului 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILR PRIORITARE DIRECTIA DE CERCETARE D8 – Spatiu si Securitate, Director Universitatea din Bucureşti: Ştefan Constantinescu.
 • Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii holocene şi actuale a mediilor alpine din Carpaţii României. Implicaţii în gestiunea riscului şi amenajarea peisajului. GRANT CEEX, Director: Petru Urdea. Membru
 • Impactul variabilitatii climatice si al interventiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunarii si al dinamicii sedimentare costiere, GRANT CEEX Nr. 9603/ X2C20, Director de proiect Iuliana Armas. Membru
 • Gura de varsare a bratului Sfantu Gheorghe – elaborarea modelelor privind dinamica reliefului, distributia sedimentelor si dispersia maselor de apa; GRANT CNCSIS 2005-2007; membru
 • Coordonator în cadrul Proiectului Romania Digitala 2004-prezent www.romaniadigitala.ro
  Vulnerabilitea mediului costier al Deltei Dunării la factorii de risc meteo-marin CNCSIS NR. 7009. Grant CNCSIS nr. 7009, 1997-1998
 • The influence of changes in the sea-atmosphere-land interactions over the evolution of the deltaic and lagunar romanian coast. Grant CNCSIS 1999-2001
 • Studiul ţărmului cu faleză la sud de Capul Tuzla în vederea stabilirii potenţialului de risc. Grant CNCSIS 2002-2005.


CARTI / CAPITOLE DE CARTI


 • Constantinescu, St., (2012), Analiza geomorfologica a tarmului cu faleza intre Capul Midia si Vama Veche, Editura Universitara, Bucuresti, DOI:10.5682/9786065915244, ISBN: 978-606-591-524-4.
 • Constantinescu, St., (2014), Geografia mărilor și oceanelor din perspectiva geomaticii, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0075-8.
 • Constantinescu, St., (2014), Various approaches to the Danube Delta: from maps to reality, chapter book in The Biopolitics of the Danube Delta: Nature, History, Policies., Editors: Constantin Iordachi and Kristof van Assche, Lexington Books, ISBN 978-0-7391-9514-7.
 • Constantinescu, St., Achim, D., Rus, I., Giosan, L., (2015), Embanking the Lower Danube: From natural to engineered floodplains and back, chapter book in Geomorphology and management of embanked floodplains: North American and European fluvial systems in an era of global environmental change, Editors: Paul Hudson and Hans Middelkoop, Springer Books

PUBLICATII (ISI – 12, ALTELE – 18)


 • Giosan, L., Syvitski, J., Constantinescu, Șt., Day, J., (2014) Climate change: Protect the world’s deltas, Nature, vol 516, 31-33, December 4. ISI® Impact factor: 42.351
 • Constantinescu, St., Vespremeanu-Stroe, A., Giosan, L., (2010), A cartographical perspective to the engineering works at the Sulina mouth, Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 45(1), pp. 71–79. ISSN 1217-8977, Abstract, ISI® Impact factor: 0,288
 • Constantinescu, St., (2011), Wave-cut niches on the Romanian sea-cliff shore, Studii şi Cercetări Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, Geology-Geography, 15, 57-66
 • Constantinescu, St., Budileanu, M. (2008), Costineşti shoreline evolution between 1924-2005, Studii şi Cercetări Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, Geology-Geography, 13, 55-60
 • Constantinescu, St., (2007), A spatial data infrastructure for the Romanian littoral zone, Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romania Academy Library, December 2007.
 • Constantinescu, St., (2004), The evolution of Cape Midia’s shore sector in the period 1883-2002, Revista de Geomorfologie, Nr. 6, 103-108
 • Liviu Giosan, Marco J. L. Coolen, Jed O. Kaplan, Stefan Constantinescu, Florin Filip, Mariana Filipova-Marinova, Albert J. Kettner & Nick Thom, (2012), Early Anthropogenic Transformation of the Danube-Black Sea System, Scientific Report Volume: 2 Published: 2012, doi:10.1038/srep00582, Articol.
 • Liviu Giosan, Peter D. Clift, Mark G. Macklin, Dorian Q. Fuller, Stefan Constantinescu, Julie A. Durcan, Thomas Stevens, Geoff A. T. Duller, Ali R. Tabrez, Kavita Gangal, Ronojoy Adhikari, Anwar Alizai, Florin Filip, Sam VanLaningham, and James P. M. Syvitski, (2012) Fluvial landscapes of the Harappan civilization, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, May 29, 2012, 109 (22). doi: 10.1073/pnas.1112743109. Articol. ISI® Impact factor: 9,771
 • Giugăl, A., Johnson, R., Constantinescu, St., (2011), Democratic Musical Chairs? Romania’s Post-1989 Electoral Geography, Space and Polity, Volume 15, Number 2, pp. 143-161(19), ISSN 1356-2576, Online ISSN: 1470-1235, Abstract
 • Giosan, L., Filip, F., Constantinescu, St., (2009), Was the Black Sea catastrophically flooded in the early Holocene?, Quaternary Science Reviews, Volume 28, Issues 1-2, January 2009, Pages 1-6, ISSN 0277-3791, Abstract, ISI® Impact factor: 3,693
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St, Tătui, F., Giosan, L., (2007) Morphodynamics of the Danube delta coast: multi-decadal evolution and North Atlantic Oscillation Influences, Journal of Coastal Research, SI 50, ICS 2007 Proceedings, Australia, 157-162
 • Giosan, L., Constantinescu, St., Clift, P.D., Tabrez, P.D., Danish, M., Inam, A., (2006), Recent morphodynamics of the Indus delta shore and shelf, Continental Shelf Research, Volume 26, Issue 14, September 2006, Pages 1668-1684, ISSN 0278-4343, Abstract, ISI® Impact factor: 2,136
 • Giosan, L., J. P. Donnelly, Constantinescu, St., F. Filip, I. Ovejanu, A. Vespremeanu-Stroe, E. Vespremeanu and G. A. T. Duller., (2006), Young Danube delta documents stable Black Sea level since the middle Holocene: Morphodynamic, paleogeographic, and archaeological implications, Geology, 34/9, pp. 757-760, 2006, Abstract, ISI® Impact factor: 3,887