Smaranda SIMONIDr. Smaranda SIMONI
Lect.dr. Universitatea din Piteşti (Facultatea de Ştiinţe Economice)


Telefon: 
+40722390713
Email: tsmaranda@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 1, 110040, Piteşti

 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie montană

 • Relief glaciar;
 • Relief periglaciar;
 • Relief fluvial;
 • Morfometrie;
 • Morfodinamică actuală;
 • Relief denudaţional;
 • Relief petrografic şi structural;
 • Modelarea antropică, utilizarea terenurilor şi turismul în zona montană.

Metode şi tehnici în geomorfologie

 • Cartare geomorfologică;
 • Modelare GIS.

 

PUBLICAŢII (SELECTIV)


 • Simoni Smaranda (2002-2003), Complexul glaciar Valea Rea (Munţii Făgăraş), Revista de Geomorfologie nr.4-5, p. 61-70, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 1453-5068, http://www.geomorfo.ro/publicatii.htm.
 • Simoni Smaranda, Noi arii protejate în Judeţul Argeş (2005), Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Integrare şi Globalizare” a Universităţii din Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, vol.II, Piteşti, ISBN 973-690-387-7.
 • Simoni Smaranda, Andra Andreea (2005), Zona carstică Măgura-Nucşoara (judeţul Argeş), Comunicări de Geografie, vol. IX, p. 97-102, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 14535483, http://geo.unibuc.ro/comunicari13%20-%20SUMAR.pdf.
 • Simoni Smaranda (2006), Posibilităţi de dezvoltare a turismului rural şi ecologic în comuna argeşeană Nucşoara, Comunicări de Geografie, vol. X, p. 457-463, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 14535483.
 • Simoni Smaranda, Flueraru C. (2006), Leaota and Zârna-Ludişor Glacial Complexes (Făgăraş Massif), Analele Universităţii de Vest din Timişoara „The second International Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards”, Seria Geografie, vol. 16/ 2006, ISSN 1224-9696, p. 61-74, http://www.geografie.uvt.ro/en/research/publications/annals/abstracts/annals2006/4_simoni.htm
 • Simoni Smaranda (2006), The Landsforms of Doamnei River as the Support of Human Activities, Buletinul Ştiinţific al Universităţii din Piteşti, Seria Ştiinţe Economice, nr. 5 (11), Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, ISSN 1583-1809, p. 183-194. www.economic.upit.ro/buletin_cd/buletin2006.pdf
 • Ielenicz M., Simoni Smaranda (2007), The Evolution Stages of Romania’s Landforms and the Resulted Erosion Surfaces, Revista de Geomorfologie, nr. 9, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 1453-5068, p. 41-52. http://www.geomorfo.ro/volum9/Microsoft%20Word%20%20revista%20Geomorfo%2094.pdf
 • Simoni Smaranda (2008), Land Use in the Basin of Doamnei River, Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Managementul Dezvoltării Rurale Durabile”, secţiunea Turism Rural, 15-16 mai 2008, seria I, volumul X (4), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara, Editura Agroprint Timişoara, ISSN 1453-1410, p. 129-134, http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Volume-de-lucrari-stiintifice_ro_192.html
 • Simoni Smaranda (2008), The glacial valleys in the basin of Doamna River (Făgăraş Massif) / Văile glaciare din bazinul Râului Doamnei (Masivul Făgăraş), Forum Geografic: studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului, anul VII, nr. 7/ 2008, Editura Universitaria Craiova, ISSN 1583-1523, p. 35-51, http://cis01.central.ucv.ro/forumgeografic/files/revistaforumgeografic2008.pdf
 • Simoni Smaranda, Toma A.D. (2010), Procesele fluviale din bazinul Râului Doamnei, volumul Conferinţei Internaţionale „Totul pentru o apă curată”, Ediţia I, organizatori Primăria Municipiului Piteşti şi SC Apă Canal 2000 SA Piteşti, Editura Trend, Piteşti, ISSN 2069-1572, p. 61-37, http://www.apacanal2000.ro/conferinta.aspx
 • Simoni Smaranda (2011), Typological and Morphometric Characteristics of the Glacial Cirques in Doamnei River Basin (Făgăraş Massif) / Caracteristici tipologice şi morfometrice ale circurilor glaciare din bazinul Râului Doamnei (Masivul Făgăraş), Geographical Phorum: Geographical Studies and Environment Protection Research / Forum Geografic: studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului, Volume 10, Issue 1/ June 2011, Editura Universitaria Craiova, ISSN 2067-4635.2011.015.i, p. 35-49, http://forumgeografic.ro/ http://forumgeografic.ro/wp-content/uploads/2011/07/Simoni.pdf
 • Ielenicz M., Simoni Smaranda (2011), The Valley System Evolution in Romania, Revista de Geomorfologie, nr. 13/2011, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 1453-5068, p. 9-18, http://www.geomorfo.ro/volumul13/Mihai%20IELENICZ,%20Smaranda%20SIMONI%20(TOMA).pdf http://www.geomorfo.ro/volumul13/cuprins.htm
 • Simoni Smaranda (2011), The Role of Periglacial Processes in the Present Morphodynamics of the Doamnei River Basin (the Făgăraş Mountains), IAG Regional Conference on Geomorphology „Landslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain Region”, Braşov, Romania, September 15-26, 2008, publicat în Revista de Geomorfologie, nr. 13/2011, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 1453-5068, p. 109-122, http://www.geomorfo.ro/volumul13/Smaranda%20SIMONI%20(TOMA).pdf http://www.geomorfo.ro/volumul13/cuprins.htm
 • Simoni Smaranda (2011), Studiu geomorfologic al bazinului Râului Doamnei, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, ISBN 978-606-560-208-3, 322 pag. http://eup.wis.ro/