Razvan MATEESCUDr. Razvan MATEESCU
Cercetător ştiinţific III la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare (INCDM)


Telefon: +40788400398
Email: razvan_doru@yahoo.com,
razvan_m@alpha.rmri.ro


Adresa:
INCDM 300 Mamaia Blvd. 900581 Constanta

 

 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie Costieră

 • Dinamica barelor submerse pe tarmurile micromareice
 • Interactiuni morfologice plaja – dune
 • Analiza proceselor hidrodinamice din zona de mica adancime
 • Impactul variabilitatii climatice asupra regimului eolian si dinamicii litorale
 • Furtuni costiere – climatul furtunilor si impactul morfologic
 • Interactiuni fluvio – marine: Dinamica reliefului si transportul sedimentelor in zona gurilor de varsare

Protectie Costiera

 • Hidrodinamica zonei marine costiere
 • Gestiunea sedimentelor la nivel regional/local
 • Managementul plajei/ICZM
 • Modelarea, proiectarea si mentenanta constructiilor costiere de protectie
 • Modelarea valurilor si transportului de sedimente

 

PROIECTE DE CERCETARE


 • Program Orizont/“Interaciunea dintre fenomenele hidrodinamice si componentele abiotice ale ecosistemelor costiere (Deltã – Tãrm – Mare), monitorizarea si metode de management ale proceselor geomorfologice costiere” (perioada: 1998,1999, 2000).
 • Programul integrat de monitoring fizic, chimic si biologic al apelor marine si al eroziunii costiere” – MMGA
 • Studiu “Baseline Survey for Improvement of the Marine Ecosystem and Coastal Erosion for Protection/Rehabilitation of the Romanian Black Sea Shore” – JICA (perioada: 05-12.2005).
 • Proiect BENA “Aplicarea tehnicilor de teledetectie in sprijinul procesului de management integrat al zonei costiere romanesti” – BENA participant la Proiectul TASAUL “Assessment of anthropogenic impacts on Tasaul Lake, România, and ecosystem rehabilitation”, finanţat de Swiss National Foundation, prin program ESTROM. Responsabil cu operarea retelei hidrometrice afluenti, calcul debite, calcul incarcatura nutrienti, bilant hidric (perioada: 03-11.2006; 06.2005-09.2007).
 • Proiect CEEX – SOCOP, PlanCoast, MarCoast (ESA/GMES), SeaDataNet, Black Sea Scene, Ascabos si ECOOP, pentru dezvoltarea unui sistem de oceanografie operationala in Marea Neagra (perioada: 02.2006 – 12.2010).
 • Contributii la studiul: “Realizarea evaluării strategice de mediu pentru planul « Studiu privind protecţia şi reabilitarea părţii sudice a ţărmului românesc al Mării Negre »” (perioada: 07.2006-01.2007).
 • Contributii la “Master-planul pentru zona costiera de protecţie cu regim sever de pe litoralul romanesc al Marii Negre” (perioada: 07.2007-01.2008).
 • STUDIULUI PRIVIND ELABORAREA PLANULUI National pentru gospodarirea integrata a zonei costiere si delimitarea domeniului public al statului din zona costiera” (perioada: 08-12.2009).
 • „Contributii la Studiu privind analiza consecinţelor asupra mediului în RBDD, determinate de construcţia fazei a II-a a proiectului ucrainean “Calea navigabila de mare adâncime Dunarea-Marea Neagra” (perioada: 08-12.2009).
 • „Sistem complex de aplicare a tehnicilor de GIS si teledetectie in sprijinul activitatilor de gestiune integrata a zonei costiere romanesti” – Acronim: IMAGIS, perioada de desfasurare 2008-2011, Consortiu: INCDM, ROSA, CRUTA, ICAS, INCDDD, Tradsym si FIFIM/USAMVB (perioada: 10.2008 – 12.2011).
 • Expert in domeniul hidromorfologie, in cadrul proiectului ISPA: “Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175” (perioada: 06-12.2011).
 • Participant coordinator al consortiului national in echipa de modelare, hidrografie si GIS a proiectului FP7, Coconet “Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential” (perioada: 2012-2016).
 • Participant la proiectul PN2, ECOMAGIS “Implementation of a complex geographic information system for ecosystem-based management, through integrated monitoring and assessment of the biocoenosis status and its evolution trends in a fast changing environment at the Romanian coastal zone of the black sea”. Responsabil modelare hidraulica (perioada: 2012-2015).

 

PUBLICATII (ISI – 5, ALTE REVISTE – 4)


Lucrari stiintifice publicate in tara: 13 (6 prim autor, 7 – co-autor)

 • Mateescu R., “Soft engineerical protection solutions implemented to Mamaia Beach”, Ovidius University of Constanta, Annals of Constructions 3, 75-80 (2002), Constanţa, România;
 • C. Coman, M. Golumbeanu, R. Mateescu, “Beach User Perception Study of Environmental Quality at Romanian Beaches: A Contribution to Beach Management”, Procedings of ECOIND Seminar, Romanian Academy, 2003, Bucharest, România;
 • Mateescu R. ”Experimental research regarding sediment transport – Southern area of Mamaia Beach”, Procedings of ECOIND Seminar, Romanian Academy, 2003, Bucharest, România;
 • Mateescu R., Costencu V., “The effectiveness of Hard and Soft Coastal Protection Solutions Implemented on The Southern Romanian Shore” Ovidius University of Constanţa, Annals of Constructions 3, 175-180 (2004), Constanţa, România;
 • Mihailov E., Mateescu R., Burca M. “Numerical simulation of the Western Black Sea Basin hydrological variability“, Proceedings of ANM, 2004, Bucuresti, România;
 • Mateescu R., Coman C. “Aspects of the Romanian Black Sea Shore – Necessary Actions towards an Integrate Coastal Zone Management for the Erosion Control”, AvH International Symposium, 2005, Timisoara, România;
 • Mateescu R., Popescu M., Arsenie I. “Analiza campului de valuri si a transportului de sedimente aferente plajelor marine. Studiu de caz sector Mamaia”, Hidrotehnica, nr.3-4, 2008, Bucuresti, Romania;
 • Alexandrov L., Nicolaev S., Dumitru V., Coman C., Golumbeanu M., Popescu O., Spinu A., Mateescu R.: “Definirea Planificarii Spatiale Maritime suport pentru elaborarea Politicii Maritime Integrate”, Mediul Inconjurator, nr1/2009, pag.34-38, ICIM, Bucuresti, Romania;
 • Nicolaev S., Bologa A.S., L.Lazar, D.Vasiliu, A.Oros, D.Tiganus, V.Coatu, E.Stoica, D.Micu, V.Nita, T. Zaharia, D.Diaconeasa, V.Malciu, L.Boicenco, F.Timofte, O.Dumitrescu, C.Dumitrache, V.Abaza, V.Maximov, C.Ispas, L.Alexandrov, R. Mateescu, 2010 – Report on the state of marine and coastal environment in 2009, Cercetari Marine / Recherches Marines, nr. 39: 7-72;
 • Mateescu R., Omer I., Matei S. Wave conditions in the transitional zone of the Romanian coast – Mamaia Bay, Analele Universitatii Ovidius Constanta, an XII/2010, Seria Civil Engineering, Ovidius University Press, Constanta, pag.39-46.
 • Raykov V., M.Yankova, M.Panayotova, G.Radu, V.Maximov, S.Nicolaev, Tania Zaharia, 2010 – Prediction modeling and reference conditions for sprat and turbot exploitation in EU waters of the Black Sea, Cercetari Marine / Recherches Marines, nr. 39: 259-280
 • Nicolaev S.,A.S.Bologa, L.Lazar, D.Vasiliu, A.Oros, D.Tiganus, V.Coatu, E.Stoica, D.Micu, V.Nita, Tania Zaharia, D.Diaconeasa, V.Malciu, L.Boicenco, F.Timofte, O.Dumitrescu, C.Dumitrache, V.Abaza, V.Maximov, C.Ispas, L.Alexandrov, R.Mateescu, 2011 – Report on the state of marine and coastal environment in 2010, Cercetari Marine / Recherches Marines, nr. 41: 5-99.
 • M. MIHAILOV, L. BUGA, V. MALCIU, R. MATEESCU, M. TOMESCU – CHIVU, ”Extreme event analysis based coastal water masses dynamics of Romanian Black Sea Area”, Proceedings of NIHWN’s Annual scientific symposium, 2011;

Lucrari stiintifice publicate in strainatate: 9 (4 indexate ISI) (4 – prim-autor, 5 – co-autor)

 • Mateescu R., Malciu V. “Long-term sea level and shoreline variability along the Romanian Black Sea Coast”, Proceedings of the workshop on Understanding and Modeling the Black Sea Ecosystem in support of Marine Conventions and Environmental Policies – 2006, JRC, Ispra, Italy (EUR 22176 EN).
 • Alexandrov L., C.Coman, I.Cernisencu, L.Tofan, R.Mateescu, T.Zaharia, 2008 – Specificity of Romanian Black sea changes under climate and human impact – 4th IGBP Congress, Sustainable Livelihoods in a Changing Earth System, 5-9 May 2008, Capetown, South Africa, Book of abstracts, p.56.
 • Mateescu R., Coman C., ”Evolution of the Black Sea Romanian Shore under the Actual Anthropogenic Impact” – Jurnal of Enviromnetal Protection and Ecology 9, 357-364 (2008), BENA, (JEPE) – http://www.jepe.gr – ISI.
 • L Alexandrov, C. Coman, M. Golumbeanu, R. Mateescu, D. Valisiu, D. Rosioru. “Specificity of the Romanian Black Sea Coastal Changes under Climate and Human Impact”, NATO SfP&S Programme, 263-269, Springer Science 2009.
 • Mateescu Razvan, Spinu Alina “Marine and Coastal Spatial Data Analysis and Management within Web-GIS system for data access and sustainability on Romanian Black Sea Coastal Zone”, http://coastgis.corila.it/2011/download/book/CoastGIS_2011_Proceedings_Vol_2.pdf, Coast GIS Conference 2011, Oostende, Belgium
 • Spinu Alina, Alexandrov Laura, Mateescu Razvan, “GIS for coastal and marine environment – an integrated tool for Coastal Zone Management. Study case – Razim Sinoe Lagoon”, Proceedings of the tenth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, 2011, ISBN 978-605-88990-6-3, vol II ISBN 978-605-88990-8-7, pag. 901-913.
 • A.I. Kubryakov, G. K. Korotaev, V. L. Dorofeev, Y. B. Ratner, A. Palazov, N. Valchev, V. Malciu, R. Mateescu and T. Oguz “Black Sea coastal forecasting system” MS No.: os-2011-22, Ocean Science/EGU, available to download at address: http://www.ocean-sci.net/8/183/2012– ISI
 • T. Zaharia, D. Micu, V. Nita., V. Maximov, R. Mateescu, A. Spinu, M. Nedelcu , G. Ganea, C.Ursache, 2011 – Preliminary data on habitat mapping in the Romanian Natura 2000 marine sites – Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) vol.13. 2012, nr.3B – http://www.jepe.gr – ISI
 • R.Mateescu, D.Diaconeasa, S.Alina, V.Malciu, ”Hydro-Geomorphological Processes in the Transitional Romanian Black Sea Coast, its Conceconces on the Masterplan for Coastal Protection Implementation”, (JEPE) vol.13. 2012, nr.3A – http://www.jepe.gr – ISI

Carti, monografii publicate: 1 carte

 • Mateescu R. “Hidrodinamica zonei marine costiere romanesti” Editura Universitara, Bucuresti, Romania (2009).