CV (RO) Petru URDEA

Petru URDEADr. Petru URDEA
Profesor


Telefon
: +40740348811; 40726690747
Email: petru.urdea@cbg.uvt.ro;
petruurdea@yahoo.com

Adresa:
Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul. V. Pârvan Nr. 4, 300223 Timişoara

 

 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


GEOMORFOLOGIE GLACIARĂ, GEOMORFOLOGIE PERIGLACIARĂ, GEOMORFOLOGIE MONTANĂ

 • cercetarea reliefului glaciar şi reconstructia gheţarilor cuaternari;
 • cercetarea formelor şi proceselor periglaciare, a dinamicii acestora şi a semnificaţiei lor paloeclimatice;
 • identificarea ariilor cu permafrost şi a condiţiilor de apariţie a permafrostului.

METODE ŞI TEHNICI ÎN GEOMORFOLOGIE

 • aplicarea metodelor de investigaţii geofizice în studiul formelor şi structurilor geomorfologice: tomografie electrică (ERT), investigaţii cu radarul de penetraţie (GPR), potenţial spontan, susceptibilitate magnetică, conductivitate şi difuzivitate termică, temperatura bazală a stratului de zăpadă (BTS), termofotografia –imagini IR.
 • dendrogeomorfologie şi dendrocronologie;
 • analiza cantitativă în geografie (metode de măsurare a variabilelor geomorfologice, prelucarea bazelor de date);
 • utilizarea datărilor absolute în reconstituirea proceselor geomorfologice;
 • cartografiere geomorfologică.

GEOMORFOLOGIE DIDACTICĂ

 • cursuri de geomorfologie generală, geomorfologie periglaciară și glaciologie

Indicele Hirsch şi numărul total de citări, cf. Google Academic (2012):

 • H = 7, din 2008 5
  Numărul total de citări = 148, din 2008 93 citari.

 

PROIECTE DE CERCETARE (2005-2012)


 • Grant CNCSIS 63/4 (1999-2001) – Studiul proceselor morfodinamice actuale din zona alpină a Carpaţilor Meridionali, din
  perspectiva gestiunii durabile a zonelor montane – director.
 • Grant CNCSIS 256/8 (2002-2004) -Procese geomorfologice actuale din domeniul alpin al Carpaţilor Meridionali în perspectiva
  schimbărilor climatice globale”- director.
 • Grant CNCSIS 137/14 (2004) -Laborator de Sisteme Informaţionale Geografice, cartografie digitală, organizarea şi amenajarea
  teritoriului – director.
 • Grant CEEX 738/2006 – Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii holocene şi actuale a mediilor alpine din Carpaţii
  Româneşti. Implicaţii în gestiunea riscului şi amenajarea peisajului (MEDALP) – director.
 • Grant HURO 0901/266/2.2.2 (2011-2012) – Research of past, present and FUTUre Lower MARros/Mures River in relation with
  Climatic change and sustainable human management.
 • Grant HURO 1101/126/2.2.1 (2012-2014) – Development of complex Geochronological and Geophysical laboratories for saving
  Archaeological heritage and solving Environmental problems (ENVIARCH).


PUBLICAŢII (SELECTIV)


CĂRŢI

 • Urdea, P. (2000) – Munţii Retezat . Studiu Geomorfologic, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 272 p., ISBN 973-27-0767-4
 • Urdea, P. (2004) – Dicţionar de nume geografice, Edit. Universităţii de Vest, Timişoara, 336 p., ISBN 973-8433-61-4.
 • Urdea, P. (2005) – Gheţarii şi relieful, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 380 p., ISBN 973-7608-05-4.

CONTRIBUŢII ÎN CĂRŢI EDITATE ÎN STRĂINĂTATE

 • R.O. van Everdingen (editor) (199) – Multi-language glossary of permafrost and related ground-ice terms, International
  Permafrost Association, The Arctic Institute of North America, Ed. University of Calgary, Calgary, 311 p.
 • Urdea, P. (2012), Periglacial processes, in Lóczy, Dénes; Stankoviansky, Miloš; Kotarba, Adam (Eds.), Recent landform
  evolution in the Carpatho-Balkan-Dinaric region, Springer Verlag, Springer Verlag, 460 p., ISBN 10: 978-94-007-2448-8-
  10.
 • Urdea, P. (2004), The Pleistocene Glaciation of the Romanian Carpathians, in: Ehlers, J. & Gibbard, P.L. (eds): Quaternary
  Glaciations: Extent and Chronology, Part I: Europe. Developments in Quaternary Science, 2, Elsevier, 299-306, ISBN 0-
  444-51462-7
 • Urdea, P., Onaca, A., Ardelean, M., Ardelean, M (2011), Chapter 24 (p. 305-322) – New Evidence on the Quaternary
  Glaciation in the Romanian Carpathians, în Ehlers, J., Gibbard, P.L., Hughes, P.D (editors), Quaternary Glaciations –
  Extent and Chronology, Elsevier, 1126 p.,ISBN 13: 978-0-444-53447-7, doi:10.1016/B978-0-444-53447-7.00024-6 .
 • Urdea, P. (2012), Periglacial processes, in Lóczy, Dénes; Stankoviansky, Miloš; Kotarba, Adam (Eds.), Recent landform
  evolution in the Carpatho-Balkan-Dinaric region, Springer Verlag, Springer Verlag, 460 p., ISBN 10: 978-94-007-2448-8-
  10.

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE INTERNATIONALE COTATE ISI

 • Urdea, P. (1992), Rock glaciers and periglacial phenomena in the Southern Carpathians, Permafrost and Periglacial Processes,
  3, 267-273.
 • Urdea, P. (1995), Quelques considerations concernant des formations de pente dans les Carpathes Meridionales, Permafrost
  and Periglacial Processes, 6, 195-206.
 • Reuther, Urdea, P., Geiger, C., Ivy-Ochs, S., Niller, H.P., Kubik, p., Heine, K. (2007), Late Pleistocene glacial chronology of
  the Pietrele Valley, Retezat Mountains, Southern Carpathians, Constrained by 10Be exposure ages and pedological
  investigations, Quaternary International, 164-165, 151-159.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Urdea, P., Popescu, R., Vasile, M. (2012), Rock Glacier Activity in the Retezat Mountains, Southern
  Carpathians, Romania, Permafrost and Periglacial Processes, 23, 2, 127–137, doi: 10.1002/ppp.1736.
 • Rotar, A., Simon, L., Urdea, P., Voiculescu, M., (2012), A study of institutional stakeholders’ views on biodiversity in Romania,
  Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7, 2,
 • Onaca, Alexandru, Urdea, P., Ardelean C. (2013), Internal structure and permafrost characteristics of the rock glaciers of Făgăraş
  Mountains (Romania) assessed by geoelectrical soundings and thermal monitoring, Geografiska Annaler, Series A,
  Physical Geography, A, Physical Geography, 95, 3, 249–266.
 • Ardelean, F., Drăguţ, L., Urdea, P., Török-Oance, M., (2013), Variations in landform definition: a quantitative assessment of
  differences in mapping of glacial cirques in the Ţarcu Mountains (Southern Carpathians, Romania), Area, 45 (3), 348-357.

ARTICOLE PUBLICATE IN VOLUME ALE CONGRESELOR ŞI CONFERINŢELOR INTERNAŢIONALE

 • Urdea, P. (1993), Permafrost and periglacial forms in the Romanian Carpathians, în Proc. of Sixth Internt. Conf.on Permafrost,
  South China University of Technology Press, vol. I, 631-637.
 • Urdea, P. (1998), Rock glaciers and permafrost reconstruction in the Southern Carpathians Mountains, Romania, Permafrost –
  Seventh International Conference(June 23-27, 1998), Proceedings, Yellowjnife, Canada, Collection Nordicana, Univ.
  Laval, 57, 1063-1069.
 • Urdea, P. (2000), The Retezat Mountains relief and correlated deposits method ,,Geomorphology of the Carpatho-Balcan
  Region” (Proc. of the Carpatho-Balcan Conference of Geomorphology, Băile Herculane-Orşova-Drobeta Turnu Severin,
  11-17. 10.1998), Edit. Corint, Bucureşti, 80-88.
 • Urdea, P., Ardelean, F., Onaca, Alexandru, Ardelean, M., Törok-Oance, M., 2008, Application of DC resistivity tomography in
  the alpine area of Southern Carpathians.(Romania), Kane, D.L., Hinkel, K. (editors), Ninth Intern. Conf. on Permafrost,
  Institute of Northern Engineering, University of Alaska, Fairbanks, p. 323-333.
 • Onaca, Alexandru, Urdea, P., Törok-Oance, M., Ardelean, F., 2011, Electrical resistivity measurements in sensitive periglacial
  environment from Southern Carpathians (Romania), Annals of DAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International
  DAAM Symposium, 21, 1, Viena, 885-886.