Paul-Alexandru MANOLIUGeogr. Paul-Alexandru MANOLIU
Universitatea din București & Asistent cercetător științific la Institutul de cercetare-dezvoltare pentru Protecția Mediului


Telefon: 
+40749665023
Email: manoliupaulalexandru@yahoo.com


Adresa:
Splaiul Independenței, nr. 296, sector 6, 060031, București

 

 

 

 

RESEARCH TOPICS


Mountain Geomorphology

  • Hazarde Geormofologice
  • Cartarea hazardelor geomorfologice
  • Avalanșe
  • Monitorizarea riscurilor
  • Modelarea numerică a proceselor geomorfologice

Other

  • Modelare hidraulică
  • Monitorizarea inundațiilor

 

RESEARCH PROJECTS


  • „Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătătire a condițiilor de navigație pe Dunăre intre Călărași si Braila, km 375-175” -analist SIG
  • „Reabilatarea ecologică a habitatelor forestiere și acvatice a sectorului superior a-l bazinului hidrografic Dâmbovița”-Munții Făgăraș (Life_11_Nat_Ro_123) -analist SIG

 

PUBLICATIONS


  • Manoliu, P., Tănăsescu A., 2013. Metode SIG pentru evaluarea riscului la avalanșe. Volumul simpozionului internațional „România între Occident și Orient”