CV (RO) Olimpiu Traian POP

Olimpiu Traian POPOlimpiu Traian POP
Şef lucrări dr.
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca

Telefon: +40264592214
Email: olimpiu.pop@geografie.ubbcluj.ro;
olimpiu_p@yahoo.com

Adresa:
Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, nr. 5-7, Cod poştal 400006, Cluj-Napoca


 

DOMENII DE CERCETARE


DENDROGEOMORFOLOGIE

 • Dinamica proceselor geomorfologice din spațiile montane
 • Interacțiuni procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie)
 • Interacțiuni procese geomorfologice din arealele miniere – arbori (dendroecologie)
 • Hazarde geomorfologice şi turism

ALTE DOMENII

 • Cartografie geomorfologica

PROIECTE DE CERCETARE


 • Evaluarea stĂriii de conservare a biodiversitĂȚii Şi geodiversitĂȚii din cadrul sitului Ținutul PĂdurenilor (ROSCI 0250) În vederea elaborĂrii planului de management conservativ Şi durabil specific siturilor Natura 2000. Program POSMediu, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (2013-2015) – director;
 • Evaluarea starii de conservare a biodiversitĂȚii din cadrul sitului BÂrsĂu-Şomcuta ROSCI 0275 În vederea elaborĂrii planului de management conservativ Şi durabil specific siturilor Natura 2000. Program POSMediu, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (2013-2015) – director;
 • Evaluarea stării de conservare a biodiversității din cadrul sitului Platoul Vașcău ROSCI 0200 În vederea elaborării planului de management conservativ și durabil specific siturilor Natura 2000. Program POSMediu, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (2012-2015) – membru;
 • EuroDendro – Analiza frecvenței şi magnitudinii avalanşelor de zăpadă în diverse areale montane europene (Franța, Islanda, Norvegia, România) folosind metode dendrogeomorfologice. Grant MSH, Universitatea Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, Franța (2009-2010) – membru;
 • ELBRUS 2009 – Evaluarea impactului schimbărilor climatice actuale asupra gheţarilor din partea centrală a Caucazului folosind metode de teledetecţie, dendroclimatologie şi dendroglaciologie. Fondurile de cercetare ale Universității Babeş-Bolyai – UBB-90 (5 ianuarie – 18 decembrie 2009) – membru.
 • Glimeele – Un sit geomorfologic unicat în peisajul Depresiunii Transilvaniei. Proiect ID 2465 (2008-2011) – membru.


PUBLICATII


 • VĂIDEAN R., ARGHIUŞ V., POP O. T., 2015. Dendrogeomorphic reconstruction of past debris-flood activity along a torrential channel: an example from Negoiul basin (Apuseni Mountains, Romanian Carpathians). Zeitschrift für Geomorphologie, vol. 59, issue 3, pp. 319-335 DOI: 10.1127/zfg/2014/0156;
 • HOTEA M., HODOR N., IRIMUŞ I.-A., POP O. T., 2015. Tree-ring records of historic pollution along Novăț river, Maramureş Mountains (Romania). Georeview, Abstract volume of the Conference „Late Pleistocene and Holocene Climatic Variability in the Carpathian-Balkan Region” (2014), Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, Cluj-Napoca, Romania,
 • POP O.T., BUIMAGĂ-IARINCA Ş., ANGHEL T., M. STOFFEL, 2014. Effects of open-cast sulphur mining on sediment transfers and toxification of riparian forests. Geografiska Annaler, Series A Physical Geography, vol. 96 issue 4, pp. 485-496. DOI: 10.1111/geoa.12077;
 • Meseşan F., POP O. T., GAVRILĂ I.-G., 2014. Snow avalanche activity in Parâng ski area revealed by tree-rings. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, vol. LIX, no. 2, pp. 47 – 56;
 • POP O. T., BUIMAGĂ-IARINCA Ş., STOFFEL M., ANGHEL T., 2012. Réponse des epicéas (Picea abies (L.) Karst.) à l’accumulation des sédiments dans le bassin de rétention Dumitrelul (Massif du Călimani, Roumanie). Volumul Conferinţei Internaţionale « Arbres et Dynamiques », Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Franţa, pp. 73 – 89;
 • POP O. T., Buimaga-Iarinca Ş., Stoffel M., Anghel T., Surdeanu V., 2011. Reaction of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to sedimentation by toxic debris in the Dumitrelul Basin (sulphur mining area, Călimani Massif, Romania). Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Viena, Austria, vol. 13, 13994­-1;
 • Surdeanu V., POP O. T., Dulgheru M., Anghel T., Chiaburu M., 2011. Relationships between tree colonization, landslide and debris flow activity in the sulphur mining area of Călimani Mountains. Revista de Geomorfologie, vol. 13, pp. 41 – 50;
 • Surdeanu V., MOLDOVAN M., ANGHEL T., BUIMAGA-IARINCA S., POP O. T., RUS I., 2011. Spatial distribution of deep-seated landslides (glimee) in the Transylvanian Basin. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, vol. LIV, no. 2, pp. 3 – 9.
 • DECAULNE A., Eggertsson O., Sæmundsson Ş.,  LAUTE K., Beylich A.,  Pop o. T., Defive e., Larrue s., 2010. The EuroDendro project – Snow-avalanche frequency and magnitude in European Middle Mountain unraveled by dendrogeomorphological analyses. Geophysical Research Abstract, EGU General Assembly, Viena, Austria, vol. 12, 4231-1;
 • SURDEANU V., POP O. T., CHIABURU M., DULGHERU M., ANGHEL T., 2010. La dendrogéomorphologie appliquée à l’étude des processus géomorphologiques dans les zones minières du massif du Calimani (Carpates Orientales, Roumaines). Volume de l’atelier ‘’Dendrogeomorphologie et Dendroclimatologie’’, SURDEANU V., STOFFEL M., POP O. T., (eds.), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 107-124;
 • POP O. T., GUITTON M., 2009. L’érosion sur les sentiers de randonnée et leurs aménagements dans le massif du Sancy (Massif Central français). Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Geographia, tomul LIV, n° 2, p. 193 – 202;
 • POP O. T., HODOR N., SURDEANU V., IRIMUŞ I.-A., 2009. Conséquences de l’instabilité morphodynamique liée à l’exploitation du soufre dans le massif volcanique du Călimani (Roumanie). Revue Géographique de l’Est, vol. 49, 17 p, URL : http://rge.revues.org/955;