CV (RO) Nicolae CRUCERU

Nicolae CruceruDr. Nicolae CRUCERU
Conf. univ.


Telefon
: +40721368355; +40755156500
Email: crucerunick@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret din Bucuresti, Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Bucuresti


 

DOMENII DE CERCETARE


GEOMORFOLOGIE PERIGLACIARĂ

 • Procese si forme periglaciare in Carpatii Romanesti;
 • Permafrostul montan: cartare, modelare si analiza factorilor de control;
 • Interacțiuni procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie);
 • Impactul schimbarilor climatice asupra domeniului periglaciar montan;

PROCESE DE VERSANT. DEPLASARI ÎN MASĂ

 • Cartografierea alunecărilor de teren;
 • Impactul proceselor de teren asupra mediului;

PROIECTE DE CERCETARE


 • Harta expunerii la risc geomorfologic a teritoriului Românesc. Eşantioane la scara 1:50000, grant CNCSIS, 2001 – 2003 – membru;
 • Managementul Conservării Biodiversităţii. Realizarea cadastrului ariilor protejate din România. Secţunea rezervaţii naturale, proiect MAPM, 2002-2003 – membru;
 • Bazinul Sărăţel. Studiu de geomorfologie, grant CNCSIS-TD, 2007 – 2008 – director;
 • Modele de prognoza a scurgerii de aluviuni in suspensie in functie de caracteristicile rocilor, solurilor si de modul de utilizare a terenurilor, in bazine reprezentative, grant CNCSIS, 2008 – 2011 – membru;


PUBLICATII


CARTI ŞI CAPITOLE ÎN VOLUME COLECTIVE

 • Zăvoianu I., Herişanu Gh., Marin Cornelia, Cruceru N., Parichi M., Vartolomei F. (2011), Relaţii cantitative între producţia de aluviuni în suspensie şi factorii de mediu / Quantitative relationships between suspended sediment yield and environmental factors, pg. 324, Editura Transversal Bucureşti, ISBN: 978-606-605-021-0;
 • Cruceru N. (2011), Bazinul Sărăţel – studiu de geomorfologie, Editura Transversal, Bucureşti, p. 230, 978-606-605-006-7;
 • Petrescu I., Barbu Cristina, Cruceru N. (2011), Management de Mediu, Editura Universităţii Craiova, Craiova, p. 208, 978-606-14-0172-7;
 • Cruceru N. (2008) – Introducere în geografia regională a României, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, pg. 355, ISBN: 978-973-163-224-7;
 • Posea Gr., Cruceru N. (2005) – Geomorfologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 364 pg., ISBN: 973-725-317-5;

ARTICOLE

 • Popescu R., Vespremeanu-Stroe A., Onaca Al., Cruceru N. (2014), Permafrost research in the granitic massifs of Southern Carpathians (Parâng Mountains), Zeitschrift fur Geomorphologie, 58(1), ISSN 0372-8854, DOI: 10.1127/0372-8854/2014/0145;
 • Zăvoianu I., Cruceru N., Herișanu Gh. (2013), Morphometry elements of hydrographic basins wit huse in the characterization of relief, Revista de geomorfologie, Vol. 15, pg. 87-96, Editura Universitară, București; ISSN 1453-5068;
 • Stoica Ilinca-Valentina, Braghină C., Cruceru N. (2012), The impact of population on the environment in the Buzau Subcarpathians, Conference Proceedings, Volume IV, SGEM 2012 (Forest Ecosystem, Soils, Air pollution and climate chenge, Renawa ble energy sources and clean tehnologies, Recycling, Environmental Economics), pg. 1137-1144, ISSN: 1314-2704, Sofia, Bulgaria;
 • Zăvoianu I., Herişanu Gh., Cruceru N. (2012) – Morphometric features of the river network from the Bârlad catchment, Geographical Phorum, Volumul XI, No. 1, Geograohical studies and environment protection research, Craiova, pg. 62-70, ISSN 1583-1523;
 • Cruceru N., Herisanu Gh. (2011), The codification of the rivers network and basins from the Sărăţel morpho-hydrographic system (Buzău), Lucrările seminarului geografic Dimitrie Cantemir, Nr. 31, 81-88, Iaşi, ISSN 1222-989X;
 • Zăvoianu I., Herișanu Gh., Cruceru N. (2011),  Morphometric features of relirf units from Bârlad river basin, Present Environment and Sustainable Development, Volume 5, no.1/2011, Iași, pag. 131-142;
 • Cruceru N., Herişanu Gh. (2010) – The dynamics of the presentr processes within the Saratel catchment area, Geographical Phorum, No. 9, Geograohical studies and environment protection research, Craiova, pg. 17-30, ISSN 1583-1523;
 • Herisanu Gh., Zăvoianu I., Cruceru N. (2010) – Toolbox for determining the volume of eroded material from the catchement. Annals of DAAAM for 2010, International DAAAM Symposium „Intelligent Manufacturing & Automation – Focus On Interdisciplinar Solutions” Editor B.[ranko] Katalinic, volume 21, nr.1, pg. 687-688, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-73-5, Zadar, Croatia;
 • Stănilă Anca-Luiza, Parichi M., Cruceru N. (2010) – Pedogenetic soil enfranchisement of the relict Getic Piedmont, Scientific papers, Series A, LIII, Agronomy, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Faculty of Agriculture, pg. 41-46, ISSN 1222-5339;
 • Zăvoianu I., Herişanu Gh., Cruceru N. (2009) – Classification and Codification Systems for Stream Networks and Drainage Basin, Annals of DAAAM for 2009 & Proceeding of the 20th International DAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679, pp 358, Editor Katalinic B., Published by DAAAM International, Vienna, Austria, pg. 715-716;
 • Zăvoianu I., Herişanu Gh., Cruceru N. (2009) – Classification Systems for the Hydrographical Network, Geographical Phorum, No. 8, Geograohical studies and environment protection research, Craiova, pg. 58-63, ISSN 1583-1523;
 • Vespremeanu-Stroe A., Micu M., Cruceru N. (2007) – The 3D analysis of Valea Viei mudflow morphodinamics, Buzău Subcarpathians, Revista de Geomorfologie, nr. 8, Asociaţia Geomorfologilor din România, Editura Universitară Bucureşti, pg. 95-108, ISSN 1453-5068;
 • Vespremeanu-Stroe A., Mihai B., Cruceru N., Preoteasa Luminiţa (2004), The freeze-thaw cycles frequency in the Romanian Carpathians, Revue Roumaine de Geographie, tomes 47-48, 2003-2004, Editura Academiei Romane, Bucuresti, pg. 147-156, ISSN 1220-5311;
 • Cruceru N. (2005) – Observaţii geomorfologice în bazinul Sărăţel, Revista de Geomorfologie, nr.5, Asociaţia Geomorfologilor din România, Editura Universitară Bucureşti, pg. 143-149, ISSN 1453-5068;