Nelu POPANelu POPA
Cercetator stiintific gr.II


Telefon: 
+40745 545 529
Email: nelu_c_popa@yahoo.com


Adresa:
Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni CP1, OP1, Barlad, Judetul Vaslui, Cod postal 731240

 

 

 

Domenii de cercetare


Eroziunea solului si procesele asociate

 • Cercetari asupra proceselor de eroziune pe parcele standard de control al scurgerilor.
 • Studiul eroziunii si sedimentarii la nivel de bazine hidrografice mici
 • Utilizarea unor modele informatice în prognozarea eroziunii solului si a proceselor asociate;
 • Studiul modificarii microreliefului terenurilor în pantă prin translocarea solului cu utilajele agricole.
 • Estimarea ratei de eroziune si sedimentare prin utilizarea de metode neconventionale (analiza activitatii izotopilor de Cs-137 si Be-7 si Pb-210.
 • Organizarea, amenajarea şi exploatarea antierozională a terenurilor agricole.

 

Proiecte de cercetare (2005-2013)


Proiecte nationale

 • Realizarea unor modele la scară naturală de amenajare antierozională a bazinelor hidrografice mici, în vederea extinderii măsurilor şi lucrărilor antierozionale, 2011-2014, proiect sectorial ADER 2020 – director
 • Determinări de emiţători beta prezenţi în agro-ecosisteme în laboratorul de radiochimie ultra joasă, 2007-2010, proiect CEEX, responsabil partener
 • Estimarea şi prognozarea cu ajutorul modelelor informatice a evoluţiei proceselor de eroziune hidrică şi a influenţei asupra productivităţii solurilor de pe versanţii cu folosinţe agricole,proiect AGRAL 2004-2006 – director
 • Managementul şi securitatea ecologică a resurselor naturale din bazinul hidrografic de graniţă al Prutului, proiect CEEX, 2005-2008, responsabil partener
 • Colaborator la alte 9 proiecte (Banca Mondiala, AGRAL, CEEX, Sectoriale) derulate la CCDCES Perieni.

Proiecte internationale

 • Evaluating the effectiveness of soil conservation measures on sloping cropland in Romania using fallout radionuclides, Programul Using fallout radionuclides to evaluate the effectiveness of soil conservation measures for sustainable crop production, coordonat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena, Austria, 2003-2007, – director

 

Publicatii (selectiv)


CĂRŢI

 • Popa n. (2013) Metode de estimare a eroziunii solului, Editura Stef, Iași, ISBN 978-606-575-308-2
 • Popa N., Nistor D. Nistor Doina (2005 si reeditare 2013) Amenajarea şi exploatarea terenurilor agricole degradate prin eroziune – ghid practic, Tipografia Stef, Iasi, ISBN 973-606-575-307-5.

LISTA LUCRARI PUBLICATE

 • Popa N., D. Nistor, C. Hurjui, E. Filiche, G. Petrovici (2015) Monitoring the effect of conservation practices on the erosion rates in some small watersheds in eastern romania, Eurasian Journal of Soil Science 4 (2015) ISSN 2147-4249.
 • N.Popa, D.Nistor, R.Margineanu, (2014) Soil Erosion estimates in a small agricultural watershed Catena Verlag – Advnces in Geoecology 43 p.58-65. ISBN978-3-923381-61-6
 • Popa N., D. Nistor, E. Filiche, G. Petrovici (2013) Studies on runoff and erosion rates in Eastern Romania. Proceedings of the 1st CIGR Inter – Regional Conference on Land and Water Challenges Bari – Italy, 10-14 Sept. 2013.
 • Popa N., D. Nistor, E. Filiche, Gh. Purnavel, G. Petrovici (2013) Rolul lucrărilor antierozionale pe terenurile arabile în diminuarea fenomenului de secetă. Dezbaterea “Prevenirea și combaterea secetei. Viitorul lucrărilor de irigații”. ASAS București, 11.iun.2013.
 • Dercon G., L. Mabit, G. Hancock, M.L. Nguyen…N.Popa…, (2012) Fallout radionuclide-based techniques for assessing the impact of soil conservation measures on erosion control and soil quality: an overview of the main lessons learnt under an FAO/IAEA Coordinated Research Project, Journal of Environmental Radioactivity 107 (2012) 78-85
 • Popa N., E. Filiche, G. Petrovici, R.M. Margineanu (2011) Using caesium-137 techniques to estimate soil erosion and deposition rates on agricultural fields with specific conservation measures in the Tutova rolling hills, Romania International Atomic Energy Agency-TECDOC-1665, Vienna, ISBN 978-92-0-113410-3, ISSN 1011-4289.
 • Popa. N. (2011) Calculul factorilor din ecuatia universala a eroziunii solului (RUSLE) pentru bazinuk superior Valea Tarnii, Colinele Tutovei, Judetul Vaslui – Pierderile de nutrienti si sol in zona colinara a Olteniei si Moldovei si implicatiile lor, Editura SITECH, Craiova.p.45-53, ISBN 978-606-11-1965-3.
 • Popa N. Nistor D. Hurjui C. Constandache C. Margineanu R.(2011) Effects of forest belts on reduction of water erosion processes and mitigation of water deficit on sloping arable land. Proceedings of the 6th International Congress of European Society for Soil Conservation, Thessaloniki, Greece, May 2011.
 • Popa N., E.Filiche, G.Petrovici (2010) Long – term results from cultivated runoff plots from upper Tarnii Valez, Tutova Rolling Hills, Romania Cercetări Agronomice in Moldova Vol. XLIII, No. 4 (144) / 2010.
 • Nastasa V., Nistor D., Popa N. (2008) Soil fertility rehabilitation on sloping land through the application of conservation practices COST 634 Conference in Aveiro, Portugal
 • Popa N. (2008) Response of conservation measures from small cultivated watersheds, concerning runoff and erosion, under the impact of extreme rainfall events. Journal of Physics: IOP Conf. Series, Earth and Environmental Science 4 (2008) 012041 doi:10.1088/1755-1307/4/1/012041
 • Hurjui C., D.Nistor, N.Popa, G. Petrovoci. (2008) Rill And Inter-Rill Erosion Measurements In Tarnii Valley, Eastern Romania, After Historical Rainstorm Events In September, 2007 Proceedings of 15th International Soil Conservation Organization (ISCO) Conference, Budapest, Hungary.
 • Margineanu R., N. Popa, C.Olteanu (2007) 137Cs Use in sedimentation rate assessment in gullies and reservoires in Romania Journal of Environmental Protection and Ecology 8, No 1, 197-203, ISSN-1311-5065.
 • Nistor D., Popa N., Nistor Doina, Hurjui C., (2007) – The Results of long-term application of conservation practices in Tutova Rolling Hills, Eastern Romania, in terms of soil erosion control, nutrients balance and soil compaction. The 5th ESSC Congress, Palermo, Italy, June 26-30, 2007.
 • Popa N., V. Nastasa and R. Margineanu (2007) Assessing soil erosion and deposition rates in some small agricultural watersheds, Romania, using 137Cs technique and conversional models. COST 634 Conference in Florence, Italy.
 • Popa N., R. Margineanu, E. Filiche and G. Petrovici (2006) Estimating soil erosion rates by using conversional models. A comparative study between simulated and measured on runoff plots data Lucrări ştiinţifice Vol. 49, Seria Agronomie. ISSN1454-7414, USAMV Iaşi.
 • Popa N., R.Margineanu, E. Filiche and G. Petrovici (2006) Use of fallout radionuclides for estimating soil erosion rates on cultivated land in some small watersheds from Tutova Rolling Hills, Romania Proceedings of 14th International Soil Conservation Organization (ISCO) Conference, Marrakech, Morocco.
 • Popa N., D.Nistor, V.Năstasă, GH. Purnavel, E.Filiche, G.Petrovici (2005) Subbazinul Ghelţag din Colinele Tutovei, model de amenajare şi expoatare antierozională a terenurilor agricole aflate în proprietate privată. Lucrări ştiinţifice Vol. 48, Seria Agronomie. ISSN1454-7414, USAMV Iaşi.
 • Purnavel Gh., N. Popa, E. Filiche, G. Petrovici, V. Năstasă (2003) Protecţia acumulărilor colinare prin amenajări antierozionale Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie. ISSN1454-7414, USAMV Iaşi.
 • Purnavel Gh., Popa N., Filiche E., Năstasă V., Petrovici G. (2003) Degradation by Sedimentation of reservoirs from Tutova Hills under impact of water erosion, Proceedings of International Scientific Symposium of Stat University for Agriculture from Moldavia, Chisinau, Moldavia Republic.
 • Filiche E., Popa N., Purnavel Gh., Petrovici G., Năstasă V. (2003) Changing of soil’s chemical properties as consequence of the nutrients moving from the agriculture lands Proceedings of International Scientific Symposium of Stat University for Agriculture from Moldavia, Chisinau, Moldavia Republic.
 • Popa N., Filiche E., Petrovici G. (2003) Tillage Translocation in some representative Basins from Tutova Rolling Hills-Romania, Proceedings of International Scientific Symposium of Stat University for Agriculture from Moldavia, Chisinau, Moldavia Republic.
 • Filiche E. Popa N., Petrovici G. (2002) Pierderile de elemente fertilizante prin intermediul scurgerilor lichide şi solide, “Lucrări Ştiinţifice” Univ. Agron. Şi de Med. Vet. “Ion Ionescu de la Brad”, ISSN 1454-7414.
 • Popa N., Filiche E., Purnavel Gh. (2002) Stadii de degradare a solului prin eroziune, “Lucrări Ştiinţifice” Univ. Agron. Şi de Med. Vet. “Ion Ionescu de la Brad”, ISSN 1454-7414.
 • Purnavel Gh., Filiche E., Popa N., Petrovici G. (2002) Degradation of the Cuibul Vulturilor reservoir under impact of soil erosion processes Proceedings of International Conference “Soil under Global Change – a Challenge for the 21st Century”, Constanta.
 • Popa N., Purnavel Gh., Filiche E., Petrovici G. (2002) Choosing the input parameters of soil erosion models Proceedings of International Conference “Soil under Global Change – a Challenge for the 21st Century”, Constanta.
 • Popa N. (2002) Soil Erosion Model Used in Romania Proceedings of 12th International Soil Conservation Organization Conference, ISBN: 7-302-05524-6/TV.38, Vol. IV, Beijing, China.
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Popa N. (2000) Utilizarea izotopului 137Cs în studiile de eroziune şi sedimentare “Metode de cercetare în cultura plantelor ” Editura AGRIS, Bucureşti.