Mircea SEVASTELDr. Mircea SEVASTEL
Conferentiar


Telefon: 
+40723 613 860
Email: smircea@usamv.ro,
sevas_2005@yahoo.com


Adresa:
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Bdv. Mărăşti, nr. 59, Sector 1, Bucureşti, 011464

 

 

 

Domenii de cercetare


Eroziunea solului si procesele asociate, Reconstructia ecologica a terenurilor degradate si a zonelor umede

 • Studiul scurgerilor si a eroziunii solului de pe ternurile agricole in panta sub diferite culturi si impactul acestora asupra mediului
 • Metodologii de estimare a impactului eroziunii in adancime asupra agrosistemelor din zona colinara in vederea amenajarii si reintroducerii acestora in circuitul agricol
 • Metodologii de prognoza a evolutiei formatiunilor de eroziune in adancime si estimarea eroziunii totale si efluente dintr-un bazin hidrografic cu folosinte preponderent agricole;
 • Practici agricole prietenoase mediului utilizate pe terenurile agricole in panta
 • Reconstructia ecologica a terenurilor agricole degradate prin eroziune si alunecari de teren in zona colinara.
 • Reconstructia ecologica a zonelor umede si conservarea biodiversitatii.

 

Proiecte de cercetare (2005-2013)


PROIECTE NATIONALE

proiecte nationale Mircea SEVASTEL

 

Publicatii (selectiv)


CARTI

 • Teodorescu, R., Constantin Elena, Mircea S. (2012). Tehnici si tehnologii pentru reconstructia terenurilor degradate, Editura Universitatii Valahia, Targoviste.
 • Mircea S., 2011. Impactul ravenarii asupra mediului in b.h. Slanic, Buzau. Editura BREN, Bucuresti
 • Motoc M., Mircea S., 2005. Unele probleme privind formarea viiturilor si eroziunea in bazine hidrografice mici, Editura Cartea Universitara, Bucuresti.
 • Mircea S. (2003), Combaterea eroziunii solului – Eroziunea in adancime. Editura BREN, Bucuresti.
 • Mircea S. (2002), Formarea, evolutia si strategia de amenjare a ravenelor. Editura BREN, Bucuresti.

CAPITOLE IN CARTI EDITATE IN STRAINATATE

 • Ionita I., Radoane M, Mircea S. (2006), Soil erosion in Romania related to reservoir sedimentation, in SOIL EROSION IN EUROPE, John Wiley, Marea Britanie, ISBN – 10: 0-470-85910-5

LISTA LUCRARI PUBLICATE

articole Mircea SEVASTEL

 • Popa N., D. Nistor, E. Filiche, G. Petrovici (2013) Studies on runoff and erosion rates in Eastern Romania. Proceedings of the 1st CIGR Inter – Regional Conference on Land and Water Challenges Bari – Italy, 10-14 Sept. 2013.
 • Popa N., D. Nistor, E. Filiche, Gh. Purnavel, G. Petrovici (2013) Rolul lucrărilor antierozionale pe terenurile arabile în diminuarea fenomenului de secetă. Dezbaterea “Prevenirea și combaterea secetei. Viitorul lucrărilor de irigații”. ASAS București, 11.iun.2013.
 • N.Popa, D.Nistor, R.Margineanu, (2012) Soil Erosion estimates in a small agricultural watershed International Conference LANDCON “Sustainable land management and climate changes” September 17-21, 2012, Danube Region, Serbia.
 • Dercon G., L. Mabit, G. Hancock, M.L. Nguyen…N.Popa…, (2012) Fallout radionuclide-based techniques for assessing the impact of soil conservation measures on erosion control and soil quality: an overview of the main lessons learnt under an FAO/IAEA Coordinated Research Project, Journal of Environmental Radioactivity 107 (2012) 78-85
 • Popa N., E. Filiche, G. Petrovici, R.M. Margineanu (2011) Using caesium-137 techniques to estimate soil erosion and deposition rates on agricultural fields with specific conservation measures in the Tutova rolling hills, Romania International Atomic Energy Agency-TECDOC-1665, Vienna, ISBN 978-92-0-113410-3, ISSN 1011-4289.
 • Popa. N. (2011) Calculul factorilor din ecuatia universala a eroziunii solului (RUSLE) pentru bazinuk superior Valea Tarnii, Colinele Tutovei, Judetul Vaslui – Pierderile de nutrienti si sol in zona colinara a Olteniei si Moldovei si implicatiile lor, Editura SITECH, Craiova.p.45-53, ISBN 978-606-11-1965-3.
 • Popa N. Nistor D. Hurjui C. Constandache C. Margineanu R.(2011) Effects of forest belts on reduction of water erosion processes and mitigation of water deficit on sloping arable land. Proceedings of the 6th International Congress of European Society for Soil Conservation, Thessaloniki, Greece, May 2011.
 • Popa N., E.Filiche, G.Petrovici (2010) Long – term results from cultivated runoff plots from upper Tarnii Valez, Tutova Rolling Hills, Romania Cercetări Agronomice in Moldova Vol. XLIII, No. 4 (144) / 2010.
 • Nastasa V., Nistor D., Popa N. (2008) Soil fertility rehabilitation on sloping land through the application of conservation practices COST 634 Conference in Aveiro, Portugal
 • Popa N. (2008) Response of conservation measures from small cultivated watersheds, concerning runoff and erosion, under the impact of extreme rainfall events. Journal of Physics: IOP Conf. Series, Earth and Environmental Science 4 (2008) 012041 doi:10.1088/1755-1307/4/1/012041
 • Hurjui C., D.Nistor, N.Popa, G. Petrovoci. (2008) Rill And Inter-Rill Erosion Measurements In Tarnii Valley, Eastern Romania, After Historical Rainstorm Events In September, 2007 Proceedings of 15th International Soil Conservation Organization (ISCO) Conference, Budapest, Hungary.
 • Margineanu R., N. Popa, C.Olteanu (2007) 137Cs Use in sedimentation rate assessment in gullies and reservoires in Romania Journal of Environmental Protection and Ecology 8, No 1, 197-203, ISSN-1311-5065.
 • Nistor D., Popa N., Nistor Doina, Hurjui C., (2007) – The Results of long-term application of conservation practices in Tutova Rolling Hills, Eastern Romania, in terms of soil erosion control, nutrients balance and soil compaction. The 5th ESSC Congress, Palermo, Italy, June 26-30, 2007.
 • Popa N., V. Nastasa and R. Margineanu (2007) Assessing soil erosion and deposition rates in some small agricultural watersheds, Romania, using 137Cs technique and conversional models. COST 634 Conference in Florence, Italy.
 • Popa N., R. Margineanu, E. Filiche and G. Petrovici (2006) Estimating soil erosion rates by using conversional models. A comparative study between simulated and measured on runoff plots data Lucrări ştiinţifice Vol. 49, Seria Agronomie. ISSN1454-7414, USAMV Iaşi.
 • Popa N., R.Margineanu, E. Filiche and G. Petrovici (2006) Use of fallout radionuclides for estimating soil erosion rates on cultivated land in some small watersheds from Tutova Rolling Hills, Romania Proceedings of 14th International Soil Conservation Organization (ISCO) Conference, Marrakech, Morocco.
 • Popa N., D.Nistor, V.Năstasă, GH. Purnavel, E.Filiche, G.Petrovici (2005) Subbazinul Ghelţag din Colinele Tutovei, model de amenajare şi expoatare antierozională a terenurilor agricole aflate în proprietate privată. Lucrări ştiinţifice Vol. 48, Seria Agronomie. ISSN1454-7414, USAMV Iaşi.
 • Purnavel Gh., N. Popa, E. Filiche, G. Petrovici, V. Năstasă (2003) Protecţia acumulărilor colinare prin amenajări antierozionale Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie. ISSN1454-7414, USAMV Iaşi.
 • Purnavel Gh., Popa N., Filiche E., Năstasă V., Petrovici G. (2003) Degradation by Sedimentation of reservoirs from Tutova Hills under impact of water erosion, Proceedings of International Scientific Symposium of Stat University for Agriculture from Moldavia, Chisinau, Moldavia Republic.
 • Filiche E., Popa N., Purnavel Gh., Petrovici G., Năstasă V. (2003) Changing of soil’s chemical properties as consequence of the nutrients moving from the agriculture lands Proceedings of International Scientific Symposium of Stat University for Agriculture from Moldavia, Chisinau, Moldavia Republic.
 • Popa N., Filiche E., Petrovici G. (2003) Tillage Translocation in some representative Basins from Tutova Rolling Hills-Romania, Proceedings of International Scientific Symposium of Stat University for Agriculture from Moldavia, Chisinau, Moldavia Republic.
 • Filiche E. Popa N., Petrovici G. (2002) Pierderile de elemente fertilizante prin intermediul scurgerilor lichide şi solide, “Lucrări Ştiinţifice” Univ. Agron. Şi de Med. Vet. “Ion Ionescu de la Brad”, ISSN 1454-7414.
 • Popa N., Filiche E., Purnavel Gh. (2002) Stadii de degradare a solului prin eroziune, “Lucrări Ştiinţifice” Univ. Agron. Şi de Med. Vet. “Ion Ionescu de la Brad”, ISSN 1454-7414.
 • Purnavel Gh., Filiche E., Popa N., Petrovici G. (2002) Degradation of the Cuibul Vulturilor reservoir under impact of soil erosion processes Proceedings of International Conference “Soil under Global Change – a Challenge for the 21st Century”, Constanta.
 • Popa N., Purnavel Gh., Filiche E., Petrovici G. (2002) Choosing the input parameters of soil erosion models Proceedings of International Conference “Soil under Global Change – a Challenge for the 21st Century”, Constanta.
 • Popa N. (2002) Soil Erosion Model Used in Romania Proceedings of 12th International Soil Conservation Organization Conference, ISBN: 7-302-05524-6/TV.38, Vol. IV, Beijing, China.
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Popa N. (2000) Utilizarea izotopului 137Cs în studiile de eroziune şi sedimentare “Metode de cercetare în cultura plantelor ” Editura AGRIS, Bucureşti.