Marta JURCHESCU

Dr. Marta JURCHESCU
Cercetător ştiinţific III la Institutul de Geografie al Academiei Române (Secţ. de Geografie Fizică)

Telefon: +4072.1483.473
Email: marta_jurchescu@yahoo.com


Adresa:
Institutul de Geografie al Acedmiei Române Str. D. Racoviţă, nr. 12 Sector 2, Bucuresti 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


PROCESE DE VERSANT. DEPLASĂRI ÎN MASĂ. GEOMORFOLOGIE APLICATĂ

 • Generarea inventarelor de alunecări de teren
 • Estimarea susceptibilităţii la alunecări de teren la scară regională
 • Analiza relaţiilor dintre alunecări de teren şi precipitaţii la diferite scări temporale
 • Estimarea unor scenarii de hazard la alunecări de teren
 • Importanţa scării în estimarea susceptibiităţii şi hazardului la alunecări de teren

ALTE DOMENII

 • Eroziunea în suprafaţă – Modelare la scară regională
 • Ravenare – Modelarea densităţii / probabilităţii de apariţie a ravenelor la scări regionale


PROIECTE DE CERCETARE


 • Connecting European Connectivity research (CONNECTEUR), proiect-reţea de cerectare, Acțiune COST ES1306, (2014-2018) – membru adjunct în Comitetul de Management
 • Crossing the borders: Geographic and Structural Characteristics of Cross-Border Cooperation in the Danube Region. European Institute for Cross-Border Studies, Esztergom, Ungaria (2014-2015) – membru
 • Evaluarea riscurilor pe termen lung legate de desplasările în masă declanşate de seismele din regiunea Vrancea, România (Evaluation des risques long-termes liés aux mouvements de masse déclenchés par les séismes dans la région de Vrancea, Roumanie), Academia Română – WBI & FNRS, (2014-2015) – membru
 • Global Change Research In The Danube Region (GLOCAD), proiect-reţea de cerectare, BMBF Ministerul German pentru Educație și Cercetare (2014-2015) – membru
 • Enabling Climate Information Services for Europe (ECLISE), proiect FP7 (2011-2014)– membru
 • Changing Hydro-meteorological Risks – as Analyzed by a New Generation of young European Scientists (CHANGES), proiect FP 7 Marie Curie ITN (2011-2014) – membru
 • Metoda complexă de elaborare a hărţii geomorfologice digitale a Romaniei prin tehnologii GIS/Teledetectie, suport pentru implementarea directivelor europene de mediu (GEOMORF), contract în programul Parteneriate II (2008-2012) – membru
 • Studiu comparativ al metodelor recente utilizate în prognoza alunecarilor de teren, grant CNCSIS PN II-IDEI (2007-2010) – membru
 • Managementul riscului geologic asociat fenomenelor naturale şi/sau antropice din zona de influenta a fostelor perimetre de explorare şi exploatare uranifere, cu ajutorul Sistemelor Geografice Informationale (HAZGIS), grant CEEX finanţat prin MENER (2006-2007) – membru

PUBLICATIONS (ISI – 5)


 • Jurchescu M., Grecu F. (acceptat), Modelling the occurrence of gullies at two different spatial scales in the Olteţ drainage basin, Romania, Natural Hazards, Springer.
 • Constantin, M, Fujisawa, K, Ishida, K, Higuchi, K, Vlaicu, M, Jurchescu M.C. (2014), Digital, automated and optical fiber systems used in displacement measurements of landslides in Romania, Environmental Engineering and Management Journal, 12(12), 2427-2434.
 • Micu, M., Jurchescu, M., Micu, D., Zarea R., Zumpano, V., Bălteanu, D. (2014), A morphogenetic insight into a multi-hazard risk analysis: Bâsca Mare landslide dam, Landslides 11(6), 1131-1139.
 • Constantin M., Bednarik M., Jurchescu M.C., Vlaicu M. (2011) Landslide susceptibility assessment using the bivariate statistical analysis and the index of entropy in the Sibiciu Basin (Romania), Environmental Earth Sciences, 63 (2), 397-406.
 • Constantin M., Trandafir A.C., Jurchescu M.C., Ciupitu D., (2010) Morphology and environmental impact of the Colţi-Aluniş landslide (Curvature Carpathians), Romania, Environmental Earth Sciences, 59 (7), 1569-1578.
 • Constantin M., Jurchescu M. C., Fujisawa K., Ishida K. (2009) The estimation of the slip plane at the Colţi-Aluniş landslide (Buzău Mountains, Romania) using ground surface displacements measurements, Analele Universităţii din Oradea, Geografie, XIX, 27-32.

CAPITOLE ÎN CĂRȚI

 • Constantin M., Bednarik M., Jurchescu M.C., Ishida K., Higuchi K. (2013) Regional and Local Approaches on Landslide Susceptibility Assessment in the Region Located Between the Buzău and the Slănicul Buzăului Valleys, Romania, în: Margottini C, Canuti P, Sassa K (coord.) Landslide Science and Practice, Vol. 1: Landslide Inventory and Susceptibility and Hazard Zoning, Springer Berlin-Heidelberg, 499-504.
 • Bălteanu D., Jurchescu M., Surdeanu V., Ionita I., Goran C., Urdea P., Rădoane M., Rădoane N., Sima M. (2012), Recent landform evolution in the Romanian Carpathians and Pericarpathian regions, în: Lóczy D., Stankoviansky M., Kotarba A. (coord.) Recent Landform Evolution. The Carpatho-Balkan-Dinaric Region,  Springer, 249-286.
 • Bălteanu D., Jurchescu M. (2008) Deep-seated Landslides (Glimee) in the Transylvanian Depression, Anexa 3, hartă publicată în Bălteanu D. (coord.) IAG Regional Conference on Geomorphology “Landslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain Regions” 2008 Field Guidebook, University Publishing House, Bucureşti.