CV (RO) Maria RĂDOANE

maria-radoaneDr. Maria Rădoane
Profesor


Telefon
: +40745.634.048
Email: radoane@usm.ro ; mariaradoane@gmail.com 


Adresa:
Departamentul de Geografie
Universitatea Stefan cel Mare Suceava
Str Universitatii, nr. 13 Suceava 722029


 

DOMENII DE CERCETARE


GEOMORFOLOGIE DINAMICĂ, GEOMORFOLOGIE FLUVIALĂ, GEOMORFOLOGIE APLICATĂ

 • cercetarea transformării cuvetelor lacurilor de baraj (colmatare, formarea deltelor, dinamica tarmurilor);
 • efectul barajelor în dinamica reliefului (modificarea albiilor de rau, fenomenul de zapor);
 • modificarea albiilor de râu în condiţii naturale si amenajate
 • producţia de aluviuni si efluenţa aluvionară
 • ravene – forme, procese și evoluție
 • bugetul de aluviuni al unui bazin hidrografic
 • dinamica sedimentelor de la sursă la efluenţă
 • variabilitatea depozitelor de albie si fenomenul de bimodalitate
 • reconstituirea proceselor fluviale în Holocenul târziu

 METODE SI TEHNICI ÎN GEOMORFOLOGIE

 • analiza cantitativă în geografie (metode de măsurare a variabilelor geomorfologice, prelucarea bazelor de date)
 • utilizarea datărilor absolute în reconstituirea proceselor geomorfologice
 • cartografierea geomorfologică (tradițională și în sistem GIS)

GEOMORFOLOGIE DIDACTICĂ

 • cursuri de geomorfologie generală și geomorfologie aplicată

INDICELE HIRSCH ȘI NUMĂRUL TOTAL DE CITĂRI, CF. WEB OF SCIENCE (2015):

 • H = 8; The total number of citations = 332


PROIECTE DE CERCETARE (2005-2015)


 • Reconstruction of Romanian river channel changes in last 10,700 years: the role climatical conditions and of human impact, proiect IDEI, 2011-2014 – director
 • Strategii agro-silvice pentru valorificarea si conservarea biodiversitatii plantelor medicinale in contextul dezvoltarii rurale durabile pe Valea Montana a Bistritei, PNII, 2007-2010 – responsabil partener
 • Tendinte în dinamica actuaslă a albiilor de râu din România, grant CNCSIS, 2006 – 2008 – director
 • Tehnologie avansată pentru monitorizarea si managementul exploatărilor de resurse naturale cu grad ridicat de vulnerabilitate la dezastre naturale, CEEX, 2006-2008 – responsabil partener
 • Reabilitarea ecologică şi managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin eroziune în adâncime şi/sau alunecări de teren din Moldova, CEEX, 2006-2008 – responsabil partener
 • Impactul variabilităţii climatice şi al intervenţiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunării şi al dinamicii sedimentare costiere, CEEX, 2006-2008 – responsabil partener
 • Impactul riscurilor hidroclimatice si pedogeomorfologice asupra mediului in bazinul Bârladului, CEEX, 2006-2008 – responsabil partener
 • Managementul şi securitatea ecologică a resurselor naturale din bazinul hidrografic de graniţă al Prutului, CEEX, 2005-2007 – responsabil partener

PUBLICATII (SELECTIV)


CARTI

 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1986) – Efectul barajelor în dinamica reliefului. Edit. Academiei, Bucureşti, 157 p. 627.8.04.551.4
 • ICHIM, I., BATUCA, D., RĂDOANE, MARIA, DUMA, D. (1989) – Morfologia şi dinamica albiilor de râu. Editura tehnică, 408 p.ISBN 973-31-0005-6
 • RĂDOANE, MARIA, ICHIM, I., RĂDOANE, N., DUMITRESCU, GH., URSU, C. (1996) – Analiza cantitativă în geografia fizică. Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 350 p. ISBN 973-9149-69-3
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., GRASU,C., MICLAUŞ, CRINA (1998) – Dinamica sedimentelor. Aplicaţie la râul Putna. Editura tehnică, 192 p.ISBN 973-31-1158-6
 • RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., ICHIM,I., SURDEANU, V. (1999), Ravene. Forme, procese şi evoluţie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 270 p.ISBN 973-595-025-1
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, DUMITRIU DAN (2000), Geomorfologie, vol. I, Editura Universitatii Suceava, 187 p. . ISBN 973-9408-45-1 (http://atlas.usv.ro/www/geografie/radoane_maria_cursuri.php)
 • RĂDOANE, MARIA, ICHIM, I., DUMITRIU DAN (2002), Geomorfologie, vol. II, Editura Universitatii Suceava, 504 p. ISBN 973-8293-11-1 (http://atlas.usv.ro/www/geografie/radoane_maria_cursuri.php)
 • Radoane Maria, (2004), Dinamica reliefului in zona Lacului Izvoru Muntelui, Editura Universitatii Suceava, 218 p. ISBN 973-666-102-4
 • Radoane Maria, RĂDOANE, N., (2007), Geomorfologia aplicată, Editura Universitatii Suceava, 360 p. ISBN ISBN 978-973-666-261-4 (http://atlas.usv.ro/www/geografie/radoane_maria_cursuri.php)
 • Radoane Maria, RĂDOANE, N., Cristea I. (2007), Impactul riscurilor hidro-climatice si pedo-geomorfologice asupra mediului in bazinul Barladului (Rusu C., coordonator), Editura Universitatii Al.I.Cuza Iasi, 218 p.
 • Rusu C., Stancalie Gh., Lungu M., Radoane Maria, Bucur D., Patriche C.V. (2008), Impactul riscurilor hidro-climatice si pedo-geomorfologice asupra mediului in bazinul Barladului (Rusu C., coordonator), Editura Performantica Iasi, 444 p. ISBN 978-973-730-514-5, cap. 4.4 (Radoane, M, Radoane N, Crista I., Riscul inundatiilor in bazinul r. Barlad); cap. 5.7 (Radoane M, Radoane N, Cristea I., Surse de aluviuni si efluenta aluvionara);
 • Bucuresteanu Maria, Radoane Maria, Gabriela Popescu (2008), Bazinul hidrografic Prut : diagnosticul stării ecologice a resursei naturale de apă, Editura Universităţii din Suceava, ISBN 978-973-666-289-8
 • RĂDOANE MARIA, A. VESPREMEANU-STROE (editori) (2015), Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer, 550 p (in press).

CONTRIBUTII IN CARTI EDITATE IN STRAINATATE

 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. (2012), Fluvial processes, in Lóczy, Dénes; Stankoviansky, Miloš; Kotarba, Adam (Eds.), Recent landform evolution in the Carpatho-Balkan-Dinaric region, Springer Verlag, 460 p. Lóczy, Dénes; Stankoviansky, Miloš; Kotarba, Adam (Eds.)
 • Verstraeten G., P. Bazoffi, A. Lajczak, Radoane Maria, F. Rey, J. Poesen, J. de Vente (2006), Reservoir and pond sedimentation in Europe, in SOIL EROSION IN EUROPE, John Wiley, Marea Britanie, ISBN – 10: 0-470-85910-5
 • IONITA I., RADOANE MARIA, Sevastel M. (2006), Soil erosion in Romania related to reservoir sedimentation, in SOIL EROSION IN EUROPE, John Wiley, Marea Britanie, ISBN – 10: 0-470-85910-5
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. (2005), Dams, sediment sources and reservoir silting in Romania, in Dams in Geomorphology, Elsevier, ISBN 10: 978-0-444-52231-3.
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1987) – On the erosion rate in the Vrancea region Romania. Internat. Geomorph., ed. V. Gardiner, John Wiley & Sons, Chichester, London, 783 – 790. ISBN 0 86094 137 X
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1987) – A multivariate statistical analysis of sediment yield and prediction in Romania.Geomorphological Models, ed. Fr.Ahnert, Catena Suppl.10,137 – 146. ISBN 3-923381-10-7
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1987 – Relation between dams and landforms dynamics. International Geomorphology, ed. V.Gardiner, John Wiley & Sons, Chichester-London, 337 – 357.
 • ICHIM, I., MIHAIU, GH., SURDEANU, V., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N (1990) – Gully erosion on agricultural lands in Romania . Soil Erosion on Agricultural Land, ed. J. Boardman, I. – L. Foster and J.- Dearing, John Wiley & Sons, Chichester-London, 55 – 69.ISBN 0 471 96202 7.

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE INTERNATIONALE COTATE ISI

 • Rădoane Maria, Nechita c., chiriloaei f., radoane n., popa i, roibu c, roibu d (2015), Late Holocene fluvial activity and correlations with dendrochronology of subfossil trunks: case studies of northeastern Romania. Geomorphology, DOI information: 10.1016/j.geomorph.2015.02.036.
 • Rădoane Maria, F. Obreja, I. Cristea, D. Mihăilă (2012), Channel-bed level changes in the Eastern Carpathian Rivers: climatical control vs. human control over the last 50 years, Geomorphology, Elsevier, 193, 91-111. (http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/)
 • CHIRILOAEI f., Radoane maRIA, Persoiu I., popa i. (2012), Late Holocene history of the Moldova River Valley, Romania, Catena, 93, 64-77. (http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/)
 • Vanmaercke M, Poesen J., Radoane Maria, Faruk Ocakoglu F., Arabkhedri M, Govers G. (2012), How long should we measure? An exploration of factors controlling the inter-annual variation of catchment sediment yield, Journal of Soils and Sediments, nr. 4, 603-619.
 • Persoiu I., Radoane maRIA.(2011), Spatial and temporal controls on historical channel responses – study of an atypical case: Somesu Mic River, Romania, Earth Surface Landforms and Processes, Marea Britanie, 36, 10, 1279–1418. http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/
 • Radoane Maria, V. Ciaglic, Radoane N. (2010), Hydropower impact on the ice jam formation on the upper Bistrita River, Romania, Cold Regions Science and Technology, vol. 60, 193-204 http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/
 • Radoane Maria, G. Pandi, N. Radoane (2010), Contemporary bed elevation changes from the Eastern Carpathians, Carpth.J.of Earth and Environmental Sciences, vol.3, No.3, 13 –38. http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/
 • Rădoane, Maria, Rădoane, N., Dumitriu, D., Miclăuş Crina (2008), Downstream variation in bed sediment size along the East Carpathians Rivers: evidence of the role of sediment sources, Earth Surface Landforms and Processes, Marea Britanie, 33, 5, 674-694. http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N., Dumitriu, D., Miclaus Crina (2007), Bimodality origin of fluvial bed sediments. Study case: East Carpathians Rivers, Carpth.J.of Earth and Environmental Sciences, vol.I, No.2, 13 –38. http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. (2005), Dams, sediment sources and reservoir silting in Romania, Geomorphology, vol. 71, Elsevier, Olanda, vol. 217-226. http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. (2003), Geomorphological evolution of river longitudinal profiles, Geomorphology, vol. 50, Elsevier, Olanda ,293-306. http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., MICLAUŞ, CRINA (1996) – Carpathian gravel bed rivers in recent time. A regional approach, Transsaction Japanese Geomorphological Union, Tokio,17-3, 135-157.
 • Radoane Maria, I.Ichim, N. Radoane (1995), Gully distribution and development in Moldavia, Romania, Catena, vol. 24, 127-146.
 • Ichim I., Rădoane Maria (1990),Channel sediment variability along a river: a case study of the Siret River, Romania, Earth Surface Processes and Landforms, 15. http://atlas.usv.ro/www/geografie/pagini/staff/radoane_maria/articole_rad/
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N.(1978) – Recherches experimentales effectuees dans la terrain sur le role du niveau de basse locale. Z. fur Geomorphologie, N. F. Suppl. Bd. 29, 93 – 103, Stuttgart.

ARTICOLE STIINTIFICE IN REVISTE INDEXATE BDI

 • Rădoane Maria, Rădoane N., I. Ichim (1999), Problems of gully erosion in Romania’s landscape, In Vegetation land use and erosion processes, ed. I. Zavoianu, D.E. Walling, P. Serban, Bucuresti, 79-87.
 • Rădoane M., I. Feier, N. Rădoane, I. Cristea, A. Burdulea (2008), Fluvial deposits and environmental history of some large Romanian rivers, EGU Assembly, Viena. 13-18 April 2008. Geophysical Research Abstracts, vol.10, European Geosciences Union
 • ICHIM, I., BATUCA D., RĂDOANE, MARIA (1980) – Problems of the dynamics of some Romanien rivers channel. The thired meeting of IGU Comission on field experiments in geomorphology. Abs. of paper, Kyoto, 34 p.
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, URSU, C., DUMITRESCU, GH.(1987) – Yields in small catchments; a Romania case study. Proc. of. Conf. XVIII, IECA, Reno -Nevada, 319 – 329.
 • ICHIM, I., SURDEANU, V., RĂDOANE, N., RĂDOANE, MARIA (1988) – Erosion Control and Slope Instability in Carpathians. Proc. of Conf. XIX IECA, New Orleans, Louisiana, 393 – 406.
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1989) – Sediment yield and Reservoir in Romania. Proc. of XX Conf. IECA, Vancouver, 199 – 210.
 • ICHIM, I., SURDEANU, V., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N. (1991) – Gully development in Moldavia Tableland, Romania. Geomorphological Processes and Environment, Kazan, 57 – 58.
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., MICLAUŞ, CRINA (1996) – Carpathian gravel bed rivers in recent time. A regional approach, Transsaction Japanese Geomorphological Union, Tokio,17-3, 135-157.
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N. (1994) – Morphogenetical significance of sediment variability from the Eastern – Proc. of International Symposium “East – West, North – South Encounter on the State – of – the – art in River Engineering Methods and Design Philosophiers”, Sankt Petersburg, Russia, 131 – 140.
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N. (1992) – Some problems on sediment from Romania Sources. Impact and Delivery Ratio. Case studies. 5 th International Symposium on River Sedimentation, Karlsruhe, Germania, 113 – 121.
 • SURDEANU, V., RADOANE MARIA, N. RADOANE (2003) – Erosion and gullying in Romania, lucrare prezentată la Erosion and Gullying in Mountain, Processes, Measurement, Modelling and Regionalization, 15-18 oct. 2003, Digne-les-Bains, Franta.

ARTICOLE STIINTIFICE COTATE B+

 • RADOANE MARIA, IONUT CRISTEA, NICOLAE RADOANE (2011), Geomorphological Mapping. Evolution and Trends, Revista de Geomorfologie, nr. 13, 9 – 19.
 • Rădoane Maria, Rădoane,N. I. Cristea, OPREA-GANCEVICI D. (2008), Evaluarea modificărilor contemporane ale albiei râului Prut pe graniţa românească, Revista de geomorfologie, 10, 57 -71.
 • Maria Rădoane, Nicolae Rădoane, Ionuţ Cristea, Ioana PERSOIU, Alina Burdulea (2008), Quantitative analysis in the fluvial geomorphology, Geografia tehnică, vol. 1, Cluj Napoca.
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. Dumitriu, D.,Cristea, I. (2007), Granulometria depozitelor de albie ale râului Prut între Orofteana şi Galaţi, Revista de Geomorfologie, 8, Bucuresti, 33-42.
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N.(2003), Morfologia albiei râului Bârlad şi variabilitatea depozitelor actuale, Revista de geomorfologie, 4.
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N (2004), Consideraţii asupra rolului geomorfologiei aplicate în planificarea teritoriului, Revista de Geomorfologie, 4. 33-44
 • Rădoane, Maria, Nicolae Rădoane (2001), Eroziunea terenurilor şi transportul de aluviuni în sistemele hidrografice Jijia şi Bârlad, Revista de Geomorfologie, Bucureşti , vol. 3, 73-86.