Marcel TÖRÖK-OANCEDr. Marcel TÖRÖK-OANCE
Lector


Telefon: 
+40256592117
Email: torok@cbg.uvt.ro


Adresa:
Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara, Bd.V. Pârvan, nr. 4, Timişoara 300223

 

 

 

Domenii de cercetare


Geomorfometrie, Geomorfologia carstului, Sisteme Informatice Geografice, Teledetecţie

 • analiza geomorfologică digitală
 • clasificarea automată a formelor de relief
 • cartografiere geomorfologică digitală
 • modelarea unor procese geomorfologice
 • analiza impactului antropic asupra mediului alpin
 • aplicații ale geomorfologiei în arheologie

Metode si tehnici

 • analiză cantitativă în geografie
 • analiză spațială
 • analiza orientată-obiect a imaginilor satelitare (OBIA)

 

Proiecte de cercetare (2005-2012)


 • Grant PN-II-ID-PCE CNCSIS 1075: Metode de analiza geomorfologică digitală și de clasificare automată a formelor de relief în regiunile montane pe baza modelului numeric al terenului și prin integrarea datelor de teledetecție. 393,490 RON (2009 – 2011) – director.
 • Grant PN-II-ID-PCCE CNCSIS 32-140: GEOMORF – Metoda complexă de elaborare a hărţii geomorfologice digitale a României prin tehnologii GIS/Teledetecție, suport pentru implementarea directivelor europene de mediu. 170,834 RON (2008 – 2011) – responsabil echipa UVT.
 • Contract 8780/2008: Dezvoltarea Sistemului Informational Geografic al judeţului Timiş prin realizarea bazelor de date spaţiale (concept și metodologie), 118,000 RON (2008-2010) – director.
 • Grant PN-II-ID-PCE CNCSIS 1066: Crearea bazei de date si a harţilor tematice ale domeniilor schiabile din Carpaţii Meridionali folosind tehnica SIG. Analiza, evaluare si prognoza in perspectiva schimbărilor climatice globale. (2009 – 2011) – membru.
 • Grant GISHEO: On-demand Grid services for training and high education in Earth Observation” European Space Agency – PECS Programme. 666,000 EUR (2008-2010) – membru
 • 738/2006–2008 CEEX, MEDALP – Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii holocene si actuale a mediilor alpine din Carpaţii Româneşti. Implicaţii în gestiunea riscului si amenajarea peisajului 368000lei (2006 – 2008) – membru
 • Grant CNCSIS 946: Studiul fenomenelor de risc din zona alpina a Masivelor Făgăraș și Bucegi, perioada (2004 – 2006) – membru.

 

Publicatii (selectiv)


 • Ardelean, F., Dragut, L., Urdea, P., Török – Oance M. What is a glacial cirque on a map? Assessing the differences in mapping glacial cirques; a case study from Țarcu Mountains, Southern Carpathians, Romania. Area (review finished, major revisions).
 • Török – Oance M., Ardelean F., 2012. Object-oriented image analysis for detection of the barren karst areas. A case study: The Central Sector of the Mehedinţi Mountains (Southern Carpathians). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 7, No. 2, p. 249 – 254.
 • Voiculescu, M., Ardelean, F., Onaca, A., Török – Oance M., 2011. Analysis of snow avalanche potential in Bâlea glacial area – Făgăraș Massif (Southern Carpathians – Romanian Carpathians). Zeitschrift Fur Geomorphologie Volume: 55 Issue: 3, pp. 291-316 DOI: 10.1127/0372-8854/2011/0054.
 • Török – Oance M., Ardelean, F., Voiculescu, M.; Urdea, P. & Onaca, A. L., 2011. Object-Based Terrain Classification as Tool for Improving the Quality of the Digital Geomorphological Maps. A Case Study in Retezat – Godeanu Range (Southern Carpathians), Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, pp. 0865-0866.
 • Moise, C., Badea, A., Török – Oance, M., Popescu, G., Sandric, I., Jivanescu, IE., 2010. Using geospatial technologies to elaborate the digital geomorphological map of Romania 1:200.000 scale. KBO Conference Proceedings, pp. 435-440.
 • Török – Oance, M., Ardelean F. & Onaca A., 2009. The Semiautomated Identification of the Planation Surfaces on the Basis of the Digital Terrain Model. Case Study: The Mehedinti Mountains (Southern Carpathians). Geographical Phorum, 8, pp. 5-13.
 • Török – Oance, M., Micle, D., Digital terrain analysis as a tool for the identification of possible areas with rural post – Roman archaeological sites in the S-W Dacia, Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 2, 2010, pp. 139-147.
 • D. Micle, Török – Oance, M., L. Maruia, (2008), The morpho-topographic and cartographic analysis using GIS and Remote Sensing t echniques of the archaeological site Cornesti “Iarcuri”, Timis County, Romania, Proceedings of the 1st International EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) Workshop, ARACNE, Roma, pp 387-391.
 • Török – Oance, M., M. Voiculescu, F. Vuia, M. Ardelean, Rodica Török – Oance, (2006), Considerations sur la surface et les limites actuelles du domaine alpin du Massif Făgăraş en utilisant la teledetection et SIG. Télédétection, vol. 6, no 3, pp. 205-213.
 • Török-Oance, M., (2004) Geographic Information Systems as a tool for permafrost investigation. A case study in the western part of Southern Carpathians (Romania), Geomorphologia Slovaca, vol. 1, pp. 5-11.
 • Török – Oance M., (2003-2004), Morphostructural and Morphotectonic Particularities in the Relief of the Mehedinţi Mountains, Revue Roumain de Geographie, t. 47 – 48, Edit. Academiei, Bucureşti, pag. 185 – 204.