CV (RO) Luminita PREOTEASA

Luminita PREOTEASADr. Luminita PREOTEASA


Phone: +40729812245
Email: preluminita@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, Bld. N. Bălcescu, nr. 1, Sector 1, Bucuresti

 

 

 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie costieră; Estetica peisajului

 • Dune costiere
 • Interactiuni plajă – dune
 • Reconstrucţie paleogeografică
 • Geoarheologie
 • Interactiuni fluvio – maritime: morfodinaica şi modelul transporului de sedimente în zona gurilor de vărsare

 

PROIECTE DE CERCETARE


 • Influența schimbărilor climatice asupra intensității proceselor de eroziune din cadrul coastelor Deltei Dunării și Deltei Rhonului, proiect PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0062 (2015 – 2016) – membru
 • Impactul furtunilor pe coasta românească a Mării Negre, proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0293 (2012 -2014) – membru
 • Răspunsul sistemelor morfologice senzitive la variaţiile factorilor meteo – marini şi impactul acestora asupra aşezărilor umane: exemplul sistemului lagunar Razelm-Sione şi al oraşului Histria, grant PNII – RU-TE 74/2010 (2010 – 2013) – director
 • Masterplan pentru protecţia împotriva eroziunii pe coasta românească a Mării Negre, proiect HRO/2/1156C (2011 – 2012) – membru
 • Litoralul sudic românesc al Mării Negre – Analiza proceselor morfodinamice, hidrodinamice şi sedimentologice din domeniul submers şi a formelor de relief asociate, grant PN2 PCE 1038/2008 (2009 – 2011) – membru
 • Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerinţelor utilizatorilor din domeniul gestionării situaţiilor de risc hidro-meteorologic (RISCASAT), grant PN II – PARTENERIATE nr. 81-037 (2007 – 2010)– membru
 • Relieful submers al litoralului Deltei Dunării – Investigarea dinamicii reliefului şi a circulaţiei sedimentelor, grant CNCSIS AT 13 GR (2007-2008) – membru
 • Impactul variabilitatii climatice şi al intervenţiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunării şi dinamicii sedimentare costiere (DANUBERES), grant CEEX nr. X2C20 (2006-2008) – membru
 • Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii Holocene şi actuale a mediului alpin din Carpaţii Româneşti. Implicaţii în gestiunea riscului şi amenajarea peisajului (MEDALP), grant CEEX nr. 738 (2006-2008) – membru
 • 2006-2007: Investigaţii privind morfologie, cronologia şi statigrafia formelor de relief eolian de pe câmpurile marine Letea şi Caraorman, grant CNCSIS – Td/2006-2007 – director.
 • Gura de vărsare a braţului Sfântu Gheorghe – Dinamica reliefului, distribuţia sedimentelor şi dispersia maselor de apă, grant CNCSIS (2005 – 2006) – membru

 

PUBLICATIONS


 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Tătui, F., Zăinescu F., Timar-Gabor, A., Cîrdan, I., (2015). The evolution of the Sf. Gheorghe (Danube) asymmetric deltaic lobe in association with the cyclic development of a river-mouth bar and present adaptations to human-induced sediment depletion, Geomorphology (available online).
 • Tătui, F., Vespremeanu-Stroe A., Preoteasa, L., (2014). Alongshore variations in beach dune system response to major storm events on the Danube Delta coast, Journal of Coastal Research, 70, 693-699.
 • Tătui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L. (2013). The correlated behavior of sandbars and foredunes on a nontidal coast (Danube Delta, Romania). Journal of Coastal Research, SI 65.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Hanganu, D, Katona, O.,Timar-Gabor, A., (2013). Coastal changes from open coast to present lagoon system in Histria region (Danube delta). In: Conley, D.C., Masselink, G., Russell, P.E. and O’Hare, T.J. (eds.). Proceedings 12th International Coastal Symposium (Plymouth, England), Journal of Coastal Research, SI 65, pp. 564-569.
 • Preoteasa, L., Birzescu, I., Haganu, D., Vespremeanu-Stroe, A., 2012. Schimbari morfologie in regiunea Histria produse in timpul si dupa declinul cetatii. Studii si Cercetari de Istorie Veche si Antica, tomul 63, nr. 3-4, pp. 201-223.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Hanganu, D., Brown, T., Bîrzescu, I., Toms, P., Timar-Gabor, A., 2013. The impact of the Late Holocene coastal changes on the rise and decay of the ancient city of Histria (Southern Danube delta), Quaternary International, 293, 245-256
 • Preoteasa L., Roberts, H.M., Duller, G.A.T., Vespremeanu-Stroe, A., 2009. Late-Holocene coastal dune system evolution in the Danube Delta, NW Black Sea Basin, Journal of Coastal Research, 56, 347-351
 • Vespremeanu-Stroe A., Preoteasa L., 2007, Beach-dunes interactions on a dry temperate Danube delta coast, Geomorphology, 86, 267-282
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., 2005. Marimea, sortarea si asimetria sedimentelor din sistemul plaja-dune, Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, 2.
 • Preoteasa L., 2005. Some considerations upon the morphological features of the sand dunes on Letea and Caraorman complex prograded barriers – Danube delta, Analele Universitatii Bucuresti – seria Geografie.
 • Vespremeanu-Stroe A., Mihai B., Cruceru N., Preoteasa L., 2007. Frecventa ciclurilor gelivale in Carpatii Romanesti, Revue Roumaine de Geographie, XXVI
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., 2004. Recent investigations regarding the beach-dune interactions on a microtidal coast in a temperate dry climate, Sfantu Gheorghe, Danube Delta Coast, Revista de Geomorfologie, 6, 5-26.
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., 2004. Experimente privind transportul eolian de nisip pe plaja Sfântu Gheorghe, Comunicari de Geografie, VIII, 51-56
 • Preoteasa L., Vespremeanu –Stroe A., 2004. Analiza potenţialului de transport sedimentar în Delta Dunării, Studii şi Cercetări de Oceanografie Costieră, 1, 47-66
 • Preoteasa L., Filip F., Ovejanu I., 2004. Fenomene de îngheţ şi forme asociate pe ţărmul Deltei Dunării, Studii şi cercetări de Oceanografie Costieră, 1, 109-11

 

 CĂRŢI (ŞI CAPITOLE ÎN VOLUM)


 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A. (trimis spre publicare). Coastal Sand Dunes. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tătui, F., Preoteasa, L., Zăinescu, F., Rotaru, S., Stoica, M. (trimis spre publicare). The genesis and evolution of the Danube Delta: an in-depth study. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L. (2015). Morphology and the cyclic evolution of the Danube delta spits. In: Randazzo, G., Cooper, A., Derek, J. (Eds). Sand and gravel spits, Springer, p. 327-340.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Tătui, F. (2013). Oceanografie Fizică (Physical Oceanography, in Romanian), Editura Ars Docendi, Bucureşti, 172 p.
 • Preoteasa, L., (2008). Relieful eolian din Delta Dunării. Editura Universitară, Bucureşti, 165 p.