Lucian BlagaDr. Lucian Blaga
Lector


Telefon: 
+40740 543 993
Email: blagalucian2008@yahoo.com


Adresa:
Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului, Universitatea din Oradea, Str. Universităţii, nr. 1, Oradea, Romania

 

 

 

Domenii de cercetare


Geomorfometrie, Geomorfologie Fluvială, Geomorfologie Aplicată

 • geomorfometrie în sistem vale – versant
 • analize fractale la nivelul unităţilor funcţionale de versant
 • modificări spaţiale în dinamica geomorfică a albiilor de râu
 • probleme de alometrie şi control lateral al bazinelor hidrografice

Alte Domenii

 • cartografie digitală

 

Proiecte de cercetare


 • Infrastructure setting of the environment in the protected areas in Bihor and Hajdu Bihar, HURO – AAPB-HB, 0802/087/2011 – responsabil partener
 • Joint development and integrated promotion of the rural thematic tourism in the Bihor-Hajdu Bihar Euroregion, HURO 0901/017/213 – membru
 • Reintegrarea ecologică şi peisagistică a reliefului antropic generat de activităţile antropice din Munţii Apuseni şi propuneri de valorificare, PN II, nr. 667 (2008 – 2011) – membru
 • PATJ Hunedora, cadru natural şi hazard – partener (2008)
 • Studiu de planificare teritoriala destinat reconversiei si amenajarii UTP (unitatii teritoriale de planificare) Valea Crisului Repede in contextul dezvoltarii durabile, PNCDI II (2007 – 2010) – membru

 

Publicatii


 

CARTI

 • BLAGA L. (2009), Studiu de Geomorfologie Relaţională în sistemele dinamice din Munţii Plopiş, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-915-5, 180 p.
 • PETREA RODICA, BLAGA L., FILIMON LUMINIŢA, CHIRIAC C., OLĂU P., NEMEŞ V., MARUŞCA ANGELA (2009), Unitatea Teritorială de Planificare a Crişului Repede. Studiu preliminar, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-919-3, 170 p.

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE INDEXATE BDI ŞI COTATE B+