Laura Georgiana COMĂNESCUDr. Laura Georgiana COMĂNESCU
Conferentiar universitar la Universitatea din Bucureşti
(Facultatea de Geografie – Departamentul de Geomorfologie- Pedologie-Geomatică)


Telefon: 
+40723730782
Email: lauracomanescu@yahoo.com


Adresa:
Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focşani, Str. Alecu Sihleanu nr. 6, Focşani 620165

 

 

Domenii de cercetare


Geomorfosituri

 • Identificarea și inventarierea geomorfosturilor
 • Dezvoltarea metodologiilor de evaluare și cartografiere a geomorfositurilor
 • Impactul antropic asupra geomorfositurilor
 • Protejarea și promovarea turistică a elementelor de patromoniu geomorfologic
 • Geoturism (turism educațional, trasee geoturistice, harți geoturistice)
 • Geodiversitate, Geoconservare și Geoparcuri
 • Managementul geomorfositurilor şi a patrimoniului natural

Alte Domenii

 • Geomorfometria bazinelor hidrografice
 • Relatia relief – activitatea turistica

 

Proiecte de cercetare (selectiv)


 • Analiza cantitativă a unor bazine hidrografice reprezentative din Dobrogea şi amenajarea acestora în perspectiva dezvoltării durabile cu CNCSIS-tip AT (director de proiect)(2004-2005)
 • Evaluarea şi cartografierea riscurilor geomorfologice în intravilanul urban din Podişul Dobrogei şi relaţia lor cu gestiunea durabilă cu CNCSIS-tip AT (director de proiect) (2006-2007).
 • Utilizarea analizei cantitative în studiile de geomorfologie aplicată. Exemplificări în cadrul unor sisteme fluviale din Carpaţi, Subcarpaţi, Câmpia Română, IDEI – UB juniori (director de proiect)(2007-2008)
 • Inventarierea, evaluarea şi cartografierea geomorfositurilor. Studii de caz: Podişul Dobrogei şi Carpaţii Meridionali, PN II, Idei/ 1933/ CNCSIS, (director de proiect) (2009-2011)
 • Sistemul hidrogeomorfologic în concepţiile geomorfometrică şi a teoriilor morfologice moderne. Aplicaţii în diagnosticarea hazardelor şi riscurilor în areale din Câmpia Română.cu CNCSIS, PN II-IDEI (membru) (2009-2011).
 • Evaluarea şi monitorizarea riscului la avalanşe în contextul organizării şi amenajării spaţiului montan. Studiu de caz: Munţii Făgăraş şi Piatra Craiului , PN II-Idei/ 1934/CNCSIS (membru) (2009-2011).

Publicații (selectiv)


 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2010), Analysis of some representative geomorphosites in the Bucegi Mountains: between scientific evaluation and tourist perception, http://www3.interscience.wiley.com/journal/119879254/issue, Area, Nr.4, vol.42, pag. 406-416, DOI: 10.1111/j.1475-4762.2010.00937.x
 • MUNTEANU ANCA, NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2011), The dynamics of the snow avalanche affected areas in Piatra Mica mountains (Romania), Comptes Rendus Geosciences, 343 (10), p. 691–700 doi:10.1016/j.crte.2011.08.001
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2011), Present day relief-shaping systems acting on the southern slope of the Făgăraș Mountains (Romania), J. Earth Syst. Sci. 120, No. 6, December 2011, pp. 1023–1032, doi: 10.1007/s 12040-011-0124
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2012), The assessment of geodiversity – a premise for declaring the geopark Buzăului County (Romania),J. Earth Syst. Sci. 121, No. 6, December 2012, pp. 1493–1500, doi: 10.1007/s 12040-011-0124
 • PETRE CĂTĂLINA, NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, MUNTEANU ANCA, (2012), Terrain susceptibility to geomorphological processes and their impact on tourism infrastructure in the Sâmbata valley (Făgăraş Mountains, Romania), Procedia Environmental Sciences – Landscape, Environment, European Identity, 4-6 November, 2011, Bucharest, 14, p. 257-266.
 • COMĂNESCU LAURA, DOBRE ROBERT (2009), Inventorying, evaluating and tourism valuating the geomorphosites from the Central sector of the Ceahlău national park, GeoJournal of Tourism and Geosites, Year II, no. 1, vol. 3, pag. 86-96.
 • COMĂnescu Laura, NEDELEA ALEXANDRU, DOBRE ROBERT (2009), Inventoring and Evaluation of Geomorphosites in the Bucegi Mountains, Geographical Forum- Geographical Studies and Environment Protection Research, n.8, Editura Universitară Craiova, p.38-44.
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, IELENICZ MIHAI, (2009), Some Considerations on Climatic Geomorphology of the Romanian Territory, Caspian J. Env., Vol. 7 No.2, p. 99 –106.
 • NEDELEA ALEXANDRU, OPREA RĂZVAN, COMĂnescu Laura, (2009), Assessment of the environmental components of the Făgăraș Mountains. Case study: Transfăgărășan Highway and Vidraru Hydroenergetic development, The Egyptian Journal Of Environmental Change, Issues Annually – First Issue in October 2009, Special Issue: Living with Landscapes1, p.47-53.
 • COMĂNESCU LAURA, IELENICZ MIHAI, GRECU FLORINA, (2009), La Relation climat – des activities touristique en Dobroudja, Analele Universității din Oradea, Seria Geografie, Tom XIX, pag. 211-218.
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2009), Effects of transhumance on the Southern Slope of The Fagaraș Mountains, GeoJournal of Tourism and Geosites, Year II, no. 2, vol. 4, p. 125-132.
 • NEDELEA ALEXANDRU, OPREA RĂZVAN, ACHIM FLORIN, COMĂNESCU LAURA, (2009), Cryo-nival modeling system. Case study: Bucegi and Făgăraș Mountains, Rev. Roum. Géogr. / Rom. Journ. Geogr., 53, (1), p. 119–128.
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, MARIN MARIAN, (2010), Petrographical relief on the southern slope of the Fagaras Mounatins (The Arges Basin, Romania)- premiss for identification of geomorphosites, GeoJournal of Tourism and Geosites, Year II, no. 3, vol. 5, p. 33-43.
 • GRECU FLORINA, COMĂNESCU LAURA, TOROIMAC GABRIELA, DOBRE ROBERT, SĂCRIERU RĂZVAN, MĂRCULEȚ CĂTĂLINA, (2010), Slope dynamics- precipitation interrelation in the Curvature Subcarpathians (Romania), Revista de Geomorfologie, nr.12, p.45-53.
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2011), Human-induced landscape changes in the Carpathian sector of the Arges Catchment (Romania) with a special view to the Vidraru Reservoir Area, Advances in Applied Science Research, 2 (2), p. 303-314.
 • COMĂNESCU LAURA, DOBRE ROBERT, NEDELEA ALEXANDRU, (2011), The identification of geomorphosites in different cartographic materials. The study cas- Bucegi Mts (Romania), The Egyptian Journal Of Environmental Change, vol.3, nr.1, p. 25-33.
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, MUNTEANU ANCA, GHEORGHE CĂTĂLINA, OPREA RĂZVAN, (2011), Avalanche – related hydrologic risk and morphodynamic potential in some southern valleys in Fagaras and Piatra Craiului mountains, The Egyptian Journal Of Environmental Change, vol.3, nr.1, p. 34-43.
 • ILINCA VIOREL, COMĂNESCU LAURA, (2011), Aspects concerning some of the geomorphosites with touristic value from Vâlcea county (Romania), GeoJournal of Tourism and Geosites, Year IV, no. 1, vol.7, p. 22-33.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, DOBRE ROBERT, (2011), Evaluation of geomorphosites in Vistea Valley (Fagaras Mountains-Carpathians, Romania), International Journal of Physical Sciences Vol. 6 (5), p 1161–1168.
 • MUNTEANU ANCA, NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, GHEORGHE CĂTĂLINA, (2011), The dynamics of slopes affected by avalanches in Piatra Craiului Massif – Southern Carpathians, International Journal of Physical Sciences Vol. 6 (7), p.1720- 1731.
 • NEDELEA ALEXANDRU, OPREA RĂZVAN, COMĂNESCU LAURA, CURCAN GHEORGHE, (2011), The landforms of the Făgăraş Mountains (The Argeş Mountain Catchment): Analysis of the realated dynamic processes, Geographical Forum- Geographical Studies and Environment Protection Research, n.10/1, Editura Universitară Craiova, p.50-57, DOI: 10.5775/fg.2067-4635.2011.016.i.
 • NEDELEA ALEXANDRU, MUNTEANU ANCA, OPREA RĂZVAN, COMĂNESCU LAURA, DOBRE ROBERT, (2011), Cryo-nival modeling system. Case study: Făgăraş and Piatra Craiului Mountains, Revista de Geomorfologie, nr.13, p. 83-91.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, DOBRE ROBERT, (2012), The evaluation of geomorphosites from Ponoare protected Area, Geographical Forum- Geographical Studies and Environment Protection Research, n.11/1, Editura Universitară Craiova, p.54-61, http://dx.doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2012.037.i
 • OPREA RĂZVAN, NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2012), Petrographic relief in the Bucegi (Prahovean Area) and Ceahlau mountains (central area) – the Romanian Carpathians. scientific aproach vs local legends, GeoJournal of Tourism and Geosites, Year V, no. 2, vol. 10, p. 183-193.
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2012), Types of glacial landforms on Capra Valley (The Făgăraş Mountains-Romania), Advances in Applied Science Research, 3 (6), p. 3970-3980.
 • MUNTEANU ANCA, COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2012), Altitudinal Zonation of the Morphodynamic Processes in the Piatra Craiului Mountains (The Carpathians, Romania). Case Study: Cheii de sub Grind and Şpirlea Valleys, Revista de Geomorfologie, nr.14, p. 95-103.
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, OPREA RĂZVAN, (2009), The ecoclimatic indexes specific for the Arges valley (Fagaras Mountains, the Southern Carpathians, Romania), International Journal of Physical Sciences Vol. 4 (12), pp. 796–805.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2010), Analysis of some representative geomorphosites in the Bucegi Mountains: between scientific evaluation and tourist perception, http://www3.interscience.wiley.com/journal/119879254/issue, Area, Nr.4, vol.42, pag. 406-416, DOI: 10.1111/j.1475-4762.2010.00937.x.
 • MUNTEANU ANCA, NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2011), The dynamics of the snow avalanche affected areas in Piatra Mica mountains (Romania), Comptes Rendus Geosciences, 343 (10), p. 691–700 doi:10.1016/j.crte.2011.08.001.
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2011), Present day relief-shaping systems acting on the southern slope of the Făgăraș Mountains (Romania), J. Earth Syst. Sci. 120, No. 6, December 2011, pp. 1023–1032, doi: 10.1007/s 12040-011-0124.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2012), The assessment of geodiversity – a premise for declaring the geopark Buzăului County (Romania), J. Earth Syst. Sci. 121, No. 6, pp. 1493–1500, doi: 10.1007/s 12040-011-0124.
 • BANDOC GEORGETA, MATEESCU RĂZVAN, DRAGOMIR E., GOLUMBEANU MARIANA, COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2014), Systemic Approach of the Impact Induced by Climate Changes on Hydrothermic Factors at the Romanian Black Sea Coast, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.15, nr.2, pag. 455- 468.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, DOBRE ROBERT, BANDOC GEORGETA, (2014), Inventoring the Principal Geomorphosites for Determining Geomorphodiversity. Case Study – the Central Sector of the Bucegi Mountains (the Carpathians, Romania), Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.15, nr.4, pag. 1849-1857.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2015), Public perception of the hazards affecting geomorphological heritage—case study: the central area of Bucegi Mts. (Southern Carpathians, Romania), Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-014-4007-x, vol.73, nr.12, pag. 8487-8497.