Ion Ionita

Dr. Ion Ioniţă
Profesor universitar


Telefon (birou)
: +40 232-201483
Telefon (mobil): +40 0745-119932
Email: ion.ionita72@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie şi Geologie, Bd. Carol I, Nr. 20A, 700505 Iaşi, Romania

 

 

 

 

Domenii de cercetare


Eroziunea solului, Ravene, Alunecări de teren

 • Studiul pierderilor de apă şi sol prin eroziunea în suprafaţă;
 • Formarea şi evoluţia ravenelor;
 • Estimarea ritmulului de sedimentare în bazine hidrografice mici;
 • Organizarea, amenajarea şi exploatarea antierozională a terenurilor agricole.


Publicatii (selectiv)


CĂRȚI

Cărţi şi capitole de cărţi în ultimii 5 ani (2008-2012)

 • Donisă I., Boboc N., Ioniţă I. (2009) – „Dicţionar geomorfologic cu termeni corespondenţi în limbile engleză, franceză şi rusă” – Editura Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 414 pp, ISBN 978-973-703-486-1.
 • Ionita I., 2008 – “Land Degradation and Soil Conservation on the Moldavian Plateau, Romania”. In “Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region”. Edited by: Efe R., Cravins G., Öztürk M. & Atalay I., Cambridge Scholars Publishing, Chapter Ten, 149-160 pp. ISBN 10): 1-84718-658-0; ISBN (13):9781847186584, Newcastle, UK.
 • Dan Bălteanu, Marta Jurchescu, Virgil Surdeanu, Ion Ionita, Cristian Goran, Petru Urdea, Maria Rădoane, Nicolae Rădoane, Mihaela Sima (2012) – Chapter 10 „Recent landform evolution in the Romanian Carpathians and Pericarpathian regions” in „Recent landform evolution in the Carpatho-Balkan-Dinaric region”, 249-286 pp,Editors D. Lóczy, M. Stankoviansky, A. Kotarba, ISBN-10: 94-007-2447-0, ISBN-13: 978-94-007-2447-1, Springer Publishing House.


ARTICOLE / COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

Articole ştiinţifice în reviste indexate ISI, în ultimii 5 ani (2008-2012)

 • Cerdan O., Govers G., …Ionita I., et al., 2010 – “Rates and spatial variations of soil erosion in Europe: A study based on erosion plot data”, In Geomorphology – Elsevier, vol. 122, Issues 1-2, 1 October 2010, pp 167-177.
 • Blebea-Apostu A.M., Radulescu I., Margineanu R., Ionita I., Popescu I.V., 2012 – „Assessment of sedimentation rate through the use of anthropogenic 137Cs radionuclide”, in „Romanian Reports in Physics”, vol. 64, No.1, 211-220 pp, ISSN 1221-1451 43 822, Bucharest, ISI Impact factor 0.494.
 • Maetens W., Poesen J., Vanmaercke M., Jankauskas B., Jankauskiene G., Ionita I., 2012 „Effects of land use on annual runoff and soil loss in Europe and the Mediterranean: A meta-analysis of plot data”, in Progress in Physical Geography, 1-55 pp, published online 23 July 2012; DOI: 10.1177/0309133312451303; The online version of this article can be found at:
  http://ppg.sagepub.com/content/early/2012/07/23/0309133312451303; Published by: SAGE http://www.sagepublications.com

Articole ştiinţifice în reviste internaţionale indexate BDI, în ultimii 5 ani (2008-2012)

 • Ionita I., 2008 – “Sediment movement from small catchments within the Moldavian Plateau of Eastern Romania”. In “Sediment Dynamics in Changing Environments”, Edited by: Schmidt J., Cochrane T., Phillips C., Elliot S., Davies T & Basher L, International Association of Hydrological Sciences Publication 325, IAHS Press, ISBN 978-1-901502-84-8; ISSN 0144-7815, Wallingford, Oxfordshire, UK, 316-320 pp.
 • Ioniţă I., Niacşu L., Creţu D. 2008 – “Consideraţii privind modul de utilizare a terenurilor din bazinul Pârâului Racul – Podişul Central Moldovenesc”, Simpozionul „Agricultura durabilă în contextul schimbărilor de mediu”, Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Revista Lucrări Ştiinţifice, vol.51, Seria Agronomie, Iaşi, ISSN 1454-7414, Iaşi, 107-113 pp.
 • Ionita I., 2010 – ”The Impact of the Acts no. 18/1991 and 1/2000 on Soil Erosion Control”. În Revista Lucrări Ştiinţifice, vol.53, nr.3, Seria Agronomie, Lucrările celei de a XIX-a Conferinţe Naţionale pentru Ştiinţa Solului, Iaşi 23-29 august 2009, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, USAMV Iaşi, Print ISSN 1454-7414, Electronic ISSN 2069-6727 Iaşi, 402-406 pp.
 • Ionita I., Niacsu L., 2010 – “Land degradation and soil conservation within the Pereshivul Mic catchment – Tutova Rolling Hills”, Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Revista Lucrări Ştiinţifice, vol.53, nr. 2, 105-109 pp, Seria Agronomie, ISSN 1454-7414, Iaşi.
 • Ionita I., 2011 – “The human impact on soil erosion and gulling in the Moldavian Plateau, Romania” in Landform Analysis, Vol. 17:71–73 (2011), “Human impact on gully erosion”, Guest Editors: Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman & Wojciech Zgłobicki, Published by the Association of Polish Geomorphologists, Poznan, Poland.
 • Niacsu L., Ionita I., 2011 – “Gully erosion in the Pereschiv catchment of Eastern Romania” in Landform Analysis, Vol. 17: 131–133 (2011) “Human impact on gully erosion”, Guest Editors: Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman & Wojciech Zgłobicki, Published by the Association of Polish Geomorphologists, Poznan, Poland.
 • Padurariu B., Ionita I. 2012 – “Geomorphologic Considerations on the Dobrotfor Catchment”, Revista de Geomorfologie, vol. 14, Buc.,79-88 Darie (căs. Chelaru) Petronela, Ionita I. 2012 – “Land degradation processes in the upper catchment of Crasna River”, Lucrarile Seminarului geografic “Dimitrie Cantemir” nr. 35, Univ. “Al. I. Cuza”, Iasi.