Gabriela COCEANDr. Gabriela COCEAN
Asistent cercetare – Academia Română– Filiala Cluj – Napoca, Colectivul de Geografie


Telefon: 
+4745 362 632
Email: gabri.cocean@gmail.com


Adresa:
Academia Română, Filiala Cluj – Napoca, Colectivul de Geografie, August Treboniu Laurian Nr. 42 Cod 400271 Cluj-Napoca

 

 

Domenii de cercetare


Geomorfologie şi turism

 • Potenţialul turistic al reliefului
 • Geomorfosituri – inventariere şi protejare
 • Fenomene geografice de risc turistic
 • Impactul proceselor geomorfologice contemporane asupra activităţilor şi infrastructurii turistice

Alte Domenii

 • Dezvoltare regională
 • Evaluarea potenţialului turistic natural si antropic
 • Planificare şi amenajare turistică

 

Proiecte de cercetare


 • Analiza strategică de mediu pentru PUG Apahida, Beneficiar Primăria Apahida, 2011 – membru

 

Publicatii (selectiv)


CĂRȚI

 • COCEAN, GABRIELA (2011) Munţii Trascău. Relief. Turism. Geomorfosituri, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE COTATE BDI

 • COCEAN, GABRIELA (2012) The Inventory and Hierarchy of Geomorphosites in the Vlădeasa Massif, Romanian Journal of Geography 2012; 56(2): 175-181
 • COCEAN, GABRIELA (2012) The Arieşului Gorge, a Complex Geomorphosite in the Apuseni Mountains, Geographia Napocensis, Anul VI, Nr 1: 43-48
 • Hognogi, G., Nicula, G., COCEAN, GABRIELA (2011) Flash Floods in the Ilişua Basin, Volumul Conferinţei Aerul si Apa, Componente ale Mediului, Cluj-Napoca, 18-19 Martie, 2011: 465-472
 • COCEAN, GABRIELA, Surdeanu V. (2011) The Assessment of Geomorphosites of Touristic Interest in the Trascău Mountains Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, LVI, 2: 67-81
 • COCEAN, GABRIELA (2011) Inventory Cards for Regionally Relevant Geomorphosites Romanian Review of Regional Studies, Volume VII, 1: 131-136
 • COCEAN, GABRIELA, Anghel, D. (2011) Alpinism şi escaladă în Munţii Trascău Geographia Napocensis, V, 1: 25-38
 • COCEAN, GABRIELA (2010) Fenomenul de eclipsare atractivă, Geographia Napocensis, IV, 2: 89-100
 • COCEAN, GABRIELA (2010), The Tourist Role of Relief as Landscape Background, Romanian Review of Regional Studies, Volume VI, 1: 79-85
 • COCEAN, GABRIELA (2010), Accommodation Infrastructure in the Trascău Mountains- Tourist Boarding Houses Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, II, 247-255
 • Cocean, P., Schreiber, W., COCEAN, GABRIELA (2009), The Someş Plateau –Regional Identity, Romanian Review of Regional Studies, V, 1: 17-24
 • COCEAN, GABRIELA (2009), Cabane şi refugii în Munţii Trascău, Geographia Napocensis, 2009, 2: 61-68
 • COCEAN, GABRIELA (2008), Fenomene geografice de risc turistic în bazinul Văii Stanciului (Masivul Vlădeasa), Geographia Napocensis, II, 2: 77-84
 • COCEAN, GABRIELA (2007) Organizarea spaţiului turistic „Pietrele Albe” (Masivul Vlădeasa), Geographia Napocensis, 2007, I, 2: 91-100
 • Cocean, P, COCEAN, GABRIELA (2007), Cauzele şi efectele viiturii catastrofale din 20 iunie 2006 de la Târlişua, Studia UBB, 1: 47-54