Gabriela BIALIDr.ing. Gabriela BIALI
Conferentiar


Telefon: 
+40745 295046
Email: gbiali@yahoo.com,
gbiali@tuiasi.com


Adresa:
Universitatea Tehnică “Ghe. Asachi” din Iaşi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie şi Ingineria Mediului, Departamentul de Hidroamelioraţii şi Protecţia Mediului, B-ul Dimitrie Mangeron, nr. 63-65, Iasi, 700050

 

 

 

Domenii de cercetare


 • Combaterea eroziunii solului şi a proceselor asociate
 • Protecţia şi conservarea solului
 • Sisteme Informaţionale Geografice
 • Stabilizarea versanţilor
 • Amenajarea formatiunilor torentiale

 

Proiecte de cercetare


 • Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţia antropică în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului. CEEX nr. 44 / 10.10.2005. 2005-2008 – director subcontract.
 • Evaluarea calităţii terenurilor agricole folosind tehnica Sistemelor Informaţionale Geografice. Grant AT, 2005-2006 – director.
 • Monitorizarea proceselor erozionale pe spaţii întinse folosind tehnica Sistemelor Informaţionale Geografice (GIS). Grant AT, 2003-2004 – director.
 • Tehnici inovative de monitorizare a dinamicii caracteristicilor hidraulice ale solurilor, generate de schimbarile climatice. Grant PN II, 2009-2011 – membru colectiv.
 • Crearea unei baze de date georeferenţiate în podişul Sucevei prin monitorizarea pe imagini digitale a terenurilor degradate, ca suport decizional în reabilitarea ecologică. Grant PN II, 2008-2010 – membru colectiv.

 

Publicatii (selectiv)


CARTI

 • Popovici Nicolae, Biali Gabriela (2000), Sisteme Geoinformaţionale. Principii generale şi aplicaţii. 275 pagini. Editura “Gh. Asachi”, Iaşi, ISBN973-8050-43-X.
 • Popovici Nicoale, Prioteasa C-tin, Biali Gabriela (2003), Stabilizarea şi valorificarea terenurilor agricole alunecătoare. 196 pagini, Editura “Gh. Asachi”, Iaşi, ISBN 973-621-020-0.
 • Biali Gabriela, Popovici Nicolae (2003), Tehnici GIG în monitoringul degradării erozionale. 253 pagini. Editura “Gh. Asachi”, Iaşi, ISBN 973-621-043-X.
 • Biali Gabriela, Popovici Nicoale (2006), Amenajări pentru protecţia şi conservarea solului. Curs. 358 pagini. Editura Performantica, Iaşi, ISBN 973-730-038-6.
 • Biali Gabriela (2006), Amenajări pentru protecţia şi conservarea solului. Îndrumător de lucrări. 132 pagini. Ed. PIM , Iaşi, ISBN 973-716-319-2.
 • Biali Gabriela, Popovici Nicolae (2008), Amenajarea formaţiunilor torenţiale. Curs. 303 pagini. Editura Performantica, Iaşi, ISBN 978-973-730-403-2, ISBN: 978-973-038-6.

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE INTERNATIONALE COTATE ISI

 • Biali Gabriela, Pavel V.L. (2012) – Application of GIS technique for land use in relation to morphometric factors in a study area Environmental Engineering and Management Journal (in curs de publicare).
 • Biali Gabriela, Stătescu Fl. (2013) – Application of GIS in land evaluation. Case study. Environmental Engineering and Management Journal (in curs de publicare).
 • Biali Gabriela, Stătescu Fl., Pavel V.L. (2013) – GIS application in studies of nitrate in groundwater. Case study. Environmental Engineering and Management Journal (in curs de publicare).

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE / VOLUME INTERNATIONALE INDEXATE BDI

 • Biali Gabriela, Morozan Irina, Popovici N. (2007) – Aspects of monitoring by GIS techniques of the quality of ground water from a specific territory. Case study. În Lucrările Simpozionului „Sisteme Informaţionale Geografice”, Supliment la Analele Ştiinţifice ale Universitaţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă), Secţiunea IIc Geografie, nr. 13, Tom LIII, ISSN 1223-5334, p.53-63, Iaşi.
 • Morozan Irina, Biali Gabriela, Popovici N. (2008) – Study concerning the evolution for nitrates content in ground waters using Digital Terrain Model (DTM). Study case. În volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Baltic Surveying ‘08”, Latvia University of Agriculture, Jelgava, ISBN 978-9984-784-70-0, p.48-55, Letonia.
 • Biali Gabriela, Popovici N. (2008) – Monitorizarea prin tehnici GIS a degradării erozionale în bazine hidrografice mici cu folosinţe predominant agricole. Studiu de caz. În „Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale: Noi concepţii şi fundamente ştiinţifice”, Vol. VI, Ed. Academiei Române, ISBN973-27-0570-1, p.299-308, Bucureşti.
 • Biali Gabriela, Neculau Claudia, Van Wouwe Catherine (2010) – The optimal choice of the technologies for soils decontamination. Case study. În volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Baltic Surveying 2010”, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Akademija, ISBN 978-9955-896-85-2, pag.151-161, Lituania.
 • Biali Gabriela, Morozan Irina (2010) – The effects of excessive use of chemical fertilizers on the underground water qualities using the GIS technique. În volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Baltic Surveying 2010”, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Akademija, ISBN 978-9955-896-85-2, pag.162-168, Lituania.
 • Biali Gabriela, Pavel Dan (2010)– The evaluation of the quantities of mineral aggregates extracted from ballast- pits by using the GIS technique. Case study. Analele Universităţii “Ovidius”Constanţa, Anul XII, Vol. 1, Seria Constructii, ISSN 1584-5990, pag. 289-298.
 • Biali Gabriela, Iftode Gabriela (2010) – The assessment of deformations in the decantation pool Valea Tărnicioara, through the signal analysis method Analele Universităţii “Ovidius”Constanţa, Anul XII, Vol. 1, Seria Constructii, ISSN 1584-5990, pag. 299-308.
 • Neculau Claudia, Thierry Nameche, Biali Gabriela (2010) – New technologies for recuperation and transformation of biogas. Case study Analele Universităţii “Ovidius”Constanţa, Anul XII, Vol. 1, Seria Constructii, ISSN 1584-5990, pag. 335-344.
 • Biali Gabriela (2012) – Complex research on land use in relation to relief factor using GIS technology. Case study. Analele Universităţii “Ovidius” Constanţa, Anul XIV-Nr.14, Seria Construcţii, ISSN 1584-5990, pag. 13-20.
 • Pisculidis Ghe., Biali Gabriela (2012)– Attenuation of flood waves through a reservoir. Case Study in Fizeş watershed. Analele Universităţii “Ovidius” Constanţa, Anul XIV-Nr.14, Seria Construcţii, ISSN 1584-5990, pag. 179-186.
 • Biali Gabriela (2012) –The layer “Hydrogeology” necessary for elaborating landslide hazard maps using GIS. Geographia Napocensis, Anul VI, Nr. 2, Academia Română – filiala Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, p. 158-163, ISSN 1843-5920.