Francisca CHIRILOAEIDr. Francisca CHIRILOAEI
Asist. univ. dr.


Telefon
: +40230216147/589
Email: francisca@usv.ro


Adresa:
Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare, Str. Universităţii, nr. 13, Suceava, România

 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


GEOMORFOLOGIE FLUVIALĂ

 • Evoluţia istorică a albiilor de râu
 • Albii împletite
 • Reconstituirea proceselor fluviale pentru Holocenul Târziu
 • Modele de evoluţie a albiilor pe termen scurt şi mediu
 • Utilizarea datărilor absolute a trunchiurilor de arbori subfosili pentru reconstituirea proceselor fluviale
 • Rolul vegetației ripariene în dinamica albiilor (studiu de caz, r. Moldova)

ALTE DOMENII

 • Evaluarea riscului geomorfologic

PROIECTE DE CERCETARE (2008-2015)


 • Strategii agro-silvice pentru valorificarea si conservarea biodiversitatii plantelor medicinale in contextul dezvoltarii rurale durabile pe Valea Montana a Bistritei, MEDA, nr. 51/55/2007)– membru
 • Tendinte în dinamica actuaslă a albiilor de râu din România, nr. 705-2006– membru
 • Reabilitarea ecologică şi managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin eroziune în adâncime şi/sau alunecări de teren din Moldova, MARAVAL, nr.743/2006–membru
 • Tehnologie avansată pentru monitorizarea si managementul exploatărilor de resurse naturale cu grad ridicat de vulnerabilitate la dezastre naturale, TAMMER, nr. 754/2006– membru
 • Impactul variabilităţii climatice şi al intervenţiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunării şi al dinamicii sedimentare costiere, DANUBERES, nr. X20C5/2006–membru
 • Impactul riscurilor hidroclimatice si pedogeomorfologice asupra mediului in bazinul Bârladului, IRIS, nr. 756/2006- membru
 • Managementul şi securitatea ecologică a resurselor naturale din bazinul hidrografic de graniţă al Prutului, MARESEP, nr. 609/2005-membru
 • Analiza în timp a fenomenului de îngheţ a râului Bistriţa, impactul asupra A.H.E. Poiana Teiului şi propuneri de lucrări cu rol de atenuare a fenomenului, nr. 1259/2008-membru
 • Reconstruction of Romanian river channel changes in the last 11,700 years: the role of climatical conditions and human impact 2011-2014-membru
 • Forest response to climate change predicted from multicentury climate proxy-records in the Carpathian region”, CLIMFOR, 18SEE/2014, 2013-2016-membru
 • Dezvoltarea unui model functional de valorificare sustenabila a diversitatii genetice si fitochimice a populatiilor naturale de Arnica montana L. din nordul Carpatilor Orientali”, ARMOREC, 74/2014, 2014-2017-membru


PUBLICATII


CĂRŢI

 • Chiriloaei F. (2011), Comuna Slatina. Monografie geografică, Editura Universitatii Stefan cel Mare, Suceava, ISBN 978-973-666-364-2, 222 p.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ISI

 • Rădoane M., Nechita c., chiriloaei f., radoane n., popa i, roibu c, roibu d (2015), Late Holocene fluvial activity and correlations with dendrochronology of subfossil trunks: case studies of northeastern Romania. Geomorphology, 239:142-159, DOI information: 10.1016/j.geomorph.2015.02.036.
 • Chiriloaei F., Rădoane Maria, Perşoiu I., Popa I. (2012), Late Holocene history of the Moldova River Valley, Romania, Catena, 93, 64-77.

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ÎN REVISTE COTATE BDI

 • Chiriloaei F., Maria Rădoane, Nicolae Rădoane (2012), Channel adjustments over the last century of the Moldova River, Romania, Geophysical Research Abstracts (GRA), Nr. 9th EGU General Assemblz, Editura Copernicus, 2012, ISBN eISSN: 1607-7962
 • Nechita C., Radoane M., Chiriloaei F., Radoane N., Popa I., Roibu C., Robu D., (2014), Subfossil oaks from alluvial deposits and their role in past fluvial activities analysis: case study East Carpathian rivers, Romania. In: Late Pleistocene and Holocene Climatic Variability in the Carpathian-Balkan Region, Abstracts Volume, Special Issue, Georeview, 107-110 pp., ISSN 2343-7391, ISSN online 2343-7405
 • Nechita C., Rădoane M., Chiriloaei F., Rădoane N., Popa I., 2015. The potential of subfossil trunks for deriving floating dendrochronologies in NE Romania. EGU General Assembly Conference Abstracts, 17:4710.
 • Chiriloaei F., Maria Radoane (2011)- Channel changes of Moldova River in relation with system sediment – water changes, in the last century, Geophysical Research Abstracts (GRA), Nr. 8th EGU General Assembly, Vo, Editura Copernicus GmbH (Copernicus Publications), 2011, ISBN eISSN: 1607-7962 , pp.
 • Chiriloaei F., N. Rădoane, (2010), Evaluarea riscului geomorfologic în bazinul hidrografic Suha Mică, Analele Univ., Ştefan cel Mare, Suceava, vol. 18
 • Rădoane M., N. Rădoane, I. Cristea, L. Popescu, I. Bârnoaiea, V. Budui, F. Chiriloaei (2009), Monitorizarea ravenelor test din Podişul Moldovei în perioada 1986-2008, Analele Univ., Ştefan cel Mare, Suceava, vol. 17.

B+ ARTICLES

 • Maria Rădoane, Ioana Perşoiu, Ionuţ Cristea, Francisca Chiriloaei (2013), River channel planform changes based on succesive cartographic data. A methodological approach, Revista de Geomorfologie, nr.15:67-86, București