CV (RO) Dan Dumitriu

Dan Dumitriu

Dr. Dan DUMITRIU
Conferenţiar


Telefon: 
+40740 133 237
Email: dndumitriu@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie şi Geologie
Universitatea Al.I.Cuza Iaşi
700505-RO, Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 20A


Domenii de cercetare


Geomorfologie fluvială, Geomorfologie Dinamică

 • Buget de aluviuni şi efluenţă aluvionară;
 • Modele de evaluare a producţiei de aluviuni;

 • Morfodinamica albiilor de râu;

 • Cuantificarea eroziunii de mal;

 • Studiul depozitelor fluviale (granulometrie, petrografie, morfometrie).

Metode si tehnici utilizate

 • Analize geomorfologice cantitative şi calitative;

 • Utilizarea scanerului laser pentru urmărirea dinamicii laterale şi verticale a albiilor de râu;

Geomorfologie didactică

 • Cursuri de geomorfologie generală şi riscuri geomorfologice induse de activităţile antropice

Indicele Hirsch şi numărul total de citări, cf. Web of Science (2012):

 • H = 2; The total number of citations = 19

Proiecte de cercetare (2005-2012)


 • Arheologia Deltei Dunării în Antichitate şi Evul Mediu: Modelizarea evoluţiilor ambientale şi istorice, proiect IDEI [0857(216)/2011]-2011-2014 – partener;
 • Modele de evaluare a bugetului de aluviuni în relaţie cu impactul antropic dintr-un bazin hidrografic. Studiu de caz: bazinul râului Trotuş, proiect Idei [436(146)/2007], 2007-2010 – director;
 • Strategii agro-silvice pentru valorificarea si conservarea biodiversitatii plantelor medicinale in contextul dezvoltarii rurale durabile pe Valea Montana a Bistritei, PNII, 2007-2010 – partener;
 • Reabilitarea ecologică şi managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin eroziune în adâncime şi/sau alunecări de teren din Moldova, CEEX, 2006-2008 – partener;
 • Impactul variabilităţii climatice şi al intervenţiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunării şi al dinamicii sedimentare costiere, CEEX, 2006-2008 – partener;
 • Impactul riscurilor hidroclimatice si pedogeomorfologice asupra mediului in bazinul Bârladului, CEEX, 2006-2008 –partener;
 • Managementul şi securitatea ecologică a resurselor naturale din bazinul hidrografic de graniţă al Prutului, CEEX, 2005-2007 –partener;

Publicații (selectiv)


CĂRȚI

RĂDOANE, MARIA, DUMITRIU D., ICHIM, I., (2006), Geomorfologie, vol. I+II, Editura Universitatii Suceava, 644 p. ISBN 973-8293-11-1

DAN DUMITRIU (2007) – Sistemul aluviunilor din bazinul râului Trotuş. Editura Universităţii Suceava, 260 p., ISBN 978-973-666-237-9.


ARTCOLE PUBLICATE IN REVISTE INTERNATIONALE COTATE ISI

Rădoane, Maria, Rădoane, N., Dumitriu, D., Miclăuş Crina (2008), Downstream variation in bed sediment size along the East Carpathians Rivers: evidence of the role of sediment sources, Earth Surface Landforms and Processes, Marea Britanie, 33, 5, 674-694. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.1568/abstract

RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N., Dumitriu, D., Miclaus Crina (2007), Bimodality origin of fluvial bed sediments. Study case: East Carpathians Rivers, Carpth.J.of Earth and Environmental Sciences, vol.I, No.2, p. 13 –38. http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=8

RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N., DUMITRIU D. (2003), Geomorphological evolution of river longitudinal profiles in the Carpathians, Geomorphology, vol. 50, Elsevier, Olanda , p. 293-306. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X02001940


ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE COTATE B+

RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. Dumitriu, D.,Cristea, I. (2007), Granulometria depozitelor de albie ale râului Prut între Orofteana şi Galaţi, Revista de Geomorfologie, 8, Bucuresti, 33-42.

Dumitriu Dan, NICULIŢĂ M., CONDORACHI D. (2011) Downstream variation in the pebble morphometry of the Trotuş River, Eastern Carpathians (Romania), Forum geografic, vol. X (1), pp. 78-90. http://forumgeografic.ro/wp-content/uploads/2011/1/Dumitriu.pdf

Dumitriu Dan, CONDORACHI D., NICULIŢĂ M. (2011) Downstream variation in particle size: a case study of the Trotuş River, Eastern Carpathians (Romania) An. Univ.Oradea, Geogr., t. XXI (2), pp. 222-232. http://istgeorelint.uoradea.ro/Reviste/Anale/Art/2011-2/7_527_AUOG_Dan.pdf