Cosmin HurjuiDr. Cosmin Hurjui
Cercetător ştiinţific gr. II


Telefon: 
+40727475904
Email: cosmin_hurjui@excite.com,
cosmin.hurjui@cesperieni.ro


Adresa:
Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Oficiul Postal nr. 1 Bârlad, Căsuţa Poştală nr. 1, 731240 Bârlad, jud. Vaslui

 

Domenii de cercetare


Eroziunea solului, Ravene, Alunecări de teren, GIS

 • cercetări privind eroziunea în adâncime (ravenele);
 • cercetări privind alunecările de teren recente sau actuale;
 • cercetări privind proprietăţile fizico-mecanice ale solurilor (rocilor) ce au rol important în morfologia şi dinamica ravenelor;
 • cercetarea ravenelor şi alunecărilor de teren cu ajutorul tehnicilor GIS;
 • studii privind colmatarea lacurilor mici şi mijlocii;
 • cercetări privind compactarea solurilor prin traficul agricol;

 

Proiecte de cercetare (2005-2012)


 • Diminuarea impactului proceselor de eroziune asupra resurselor de apă şi sol din zonele colinare. AGRAL, Proiect nr. 369 (2004-2006) – membru
 • Estimarea şi predicţia prin modele matematice (informatice) a evoluţiei proceselor de eroziune prin apă şi a influenţei asupra productivităţii solului pe versanţii agricoli. Nr. proiect 369 (2004-2006) – membru
 • Evaluating the effectiveness of soil conservation measures on sloping cropland in Romania using fallout radionuclides IAEA Viena (2002-2007) – membru
 • Reabilitarea ecologică şi managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin ravene şi/sau alunecări de teren din Moldova (Estul României) (MARAVAL), Proiect CEEX nr. 743-2006 – Director
 • Cercetări desfăşurate într-un mic bazin hidrografic pentru valorificarea superioară a terenurilor în pantă şi prevenirea torenţialităţii şi inundaţiilor. CEEX Subcontract 64/5/2006 – membru
 • Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor deteriorate prin intervenţie antropică din sistemele agricole din zonele colinare, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii şi protecţiei mediului (AMCOSOL) CEEX Subcontract 44/2005, 2005-2008 – membru
 • Stabilirea sistemei de maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în exploataţiile agricole din N-E României, aliniată la conceptul de agricultură durabilă (SMMLS) CEEX Contract 14/2005, 2005-2008 – membru
 • Managementul şi securitatea ecologică a resurselor naturale din bazinul hidrografic de graniţă al Prutului CEEX (MARESEP) Contract 609/2005, Subcontract 1228/2005, 2005-2008 – membru
 • Elaborarea de tehnologii integrate şi performante de utilizare a resurselor naturale, de creştere a eficienţei inputurilor, conservarea solului şi protecţia mediului pentru principalele culturi de câmp (PS 231). Proiect sectorial (Guvernul României) Subcontract 331/2006 – membru
 • Determinări de emiţători beta prezenţi în agro-ecosisteme în laboratorul de radiochimie ultra joasă Proiect PNCDI II (2007-2010) – membru

 

Publicatii (selectiv)


CARTI

 • Hurjui C., (2008) – Rolul rocilor sedimentare în morfologia şi dinamica ravenelor. Studii de caz din Podişul Moldovenesc, Editura ALFA, Iaşi, (pe baza tezei de doctorat), ISBN 978-973-8953-74-1, 300 pp. (http://www.cesperieni.ro/rolul_rocilor.pdf)Hurjui C., Nistor D., Petrovici G. (2008) – Degradarea terenurilor agricole prin ravene şi alunecări de teren. Studii de caz din Podişul Bârladului, Editura ALFA, Iaşi, ISBN 978-973-8953-75-8, 210 pp. (http://www.cesperieni.ro/degradarea.pdf )

ARTICOLE / COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 • Râclea C, Hurjui C., et al., (1991) – Redarea în circuitul agricol a terenurilor alunecate, drenate şi modelate, Rev. „Cereale şi plante tehnice”, vol. IV, Bucureşti.
 • Popa N., Hurjui C., Pujina D., et al., (1993) – Aspecte privind eliminarea excesului de umiditate de pe versanţii agricoli, Sesiunea ştiinţifica jubiliară cu participare internaţională „45 ani de învaţământ superior hidrotehnic in Moldova”,secţ. II, 27-29 Mai 1993, Iaşi.
 • Ioniţă I., Purnavel Gh., Hurjui C., Popa N., Petrovici G., Pujina D., (1995) – Consideraţii privind ritmul de degradare a terenurilor din bazinul superior al Berheciului, A treia Conferinţă Naţională pentru protecţia mediului prin mjloace biologice şi biotehnice, Braşov.
 • Purnavel Gh., Hurjui C., Petrovici G., (1995) – Studii privind gradul de colmatare al unor acumulări din bazinul hidrografic Berheci, Simpoz. Imbunătăţiri funciare, Timişoara.
 • Popa N., Hurjui C., Pujină D., (1995) – Unele consideraţii privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor tehnologice de pământ de pe terenurile agricole în pantă erodate, Simpoz. Îmbunătăţiri funciare, Timişoara.
 • Purnavel Gh., Hurjui C., Ioniţă I., Filiche E., Petrovici G., (1997) – Impactul scurgerilor lichide şi solide asupra sedimentării şi calităţii apei acumulării Cuibul Vulturilor din b.h. Tutova (Colinele Tutovei), Ses. Com. şt. Univ. Agronomică şi de Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, 23 -24 Oct. 1997, Iaşi.
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Hurjui C., Filiche E., (1998) – Ritmul de agradare al unor ravene discontinue din Podişul Moldovei, Sem. Geogr. „Dimitrie Cantemir” dedicat Prof. emerit dr. doc. Ioan Şandru, 14 Noe. 1998, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi.
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Hurjui C., (1998) – Colmatarea lacurilor de acumulare din Podişul Moldovei – date preliminare, Sem. Geogr. „Dimitrie Cantemir” dedicat Prof. emerit dr. doc. Ioan Şandru, 14 Noe. 1998, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi.
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Hurjui C., (1999 apărut în 2000) – Assessment of the reservoir sedimentation rates from 137Cs measurements in the Moldavian Plateau, 3rd co-ordination meeting of IAEA Viena, Acta Geologica Hispanica, Barcelona, 2 – 9 .X. 1999, Spain. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf )
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Hurjui C., (1999) – The use of Caesium – 137 isotope measurements in assessing soil erosion, Sympos. Cropping Systems, 14 Oct., Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucuresti. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Nistor Doina, Nistor D., Hurjui C., (2000) – Conservation tillage on sloping land in Romania, Third International Congress of the European Society for Soil Conservation, „Man and Soil at the Third Millenium”, 28 March-1 April, 2000, Valencia, Spain. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Hurjui C., Pujina D., (2001) – The Use of Some GIS Techniques to Study Gullies and Landslides Distribution in Eastern Romania, International Symposium on Soil Erosion Management, Taiyuan, China, 26-30 April, 2001. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Ionita I. Margineanu R. Hurjui C., Popa N., Filiche E. (2001) – Use of 137Cs technique in soil erosion and sedimentation in Romania Research Co-ordinated Meeting of Soil Erosion and Sedimentation CRPS – International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Doina Nistor, Hurjui C., Filiche E., Nistor D., (2004) – The Influence Of Soil Compaction On Soil Erosion, Nutrients Losses And Corn Production, Eurosoil 2004, Freiburg, Germania. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Hurjui C., (2004) – Policy issues of the implementation of sustainable landuse in Romania, COST 634 Action, 1st Joint Working Groups Meeting, Bratislava, Friday 8th October 2004. (http://www.scribd.com/doc/64238392/Policy-Issues-of-the-Implementation-of-Sustainable-Landuse-in-Romania-Cosmin-Hurjui )
 • Nistor D., Popa N., Nistor Doina, Hurjui C., (2007) – The Results of long-term application of conservation practices in Tutova Rolling Hills, Eastern Romania, in terms of soil erosion control, nutrients balance and soil compaction. The 5th ESSC Congress, Palermo, Italy, June 26-30, 2007. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf (http://www.scribd.com/doc/64230710/Dumitru-Nistor-Nelu-Popa-Doina-Nistor-Cosmin-Hurjui-the-Results-of-Long-Term-Application-of-Conservation-Practices-in-Tutova-Rolling-Hills ) (http://www.scribd.com/doc/64230973/Dumitru-Nistor-Nelu-Popa-Doina-Nistor-Cosmin-Hurjui-the-Results-of-Long-term-Application-of-Conservation-Practices-in-Tutova-Rolling-Hills )
 • Hurjui C., Nistor D., Petrovici G., (2008) – The Evolution Of Catchment Gullies In Studinet And Simila Watersheds, Eastern Romania, During The Last 25 Years. The 15th Congress of ISCO, May 18-23, 2008, Budapest. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Hurjui C., Nistor D., Popa N., Petrovici G., (2008) – Rill and Inter-rill Erosion Measurements in Tarnii Valley, Eastern Romania, after Historical Rainstorm Events in September, 2007 (Poster). The 15th Congress of ISCO, May 18-23, 2008, Budapest. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)http://www.scribd.com/doc/64229963/Cosmin-Hurjui-Dumitru-Nistor-Nelu-Popa-Gabriel-Petrovici-Rill-and-Inter-Rill-Erosion-Measurements-by-RTK-GPS-in-Tarnii-Valley-Eastern-RomaniaHurjui C., Petrovici G., (2008) – Evoluţia ravenelor şi alunecărilor de teren din bazinele hidrografice Studineţ, Simila (Colinele Tutovei) şi Lohan (Podişul Bârladului) în ultimii 25 de ani. Sesiunea ştiinţifică MENER, Sinaia, 2008. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdfhttp://www.scribd.com/doc/64228435/Cosmin-Hurjui-Gabriel-Petrovici-Evolutia-Ravenelor-Si-Alunecarilor-de-Teren-Din-Bazinele-Studinet-Simila-Si-Lohan