CV (RO) Alfred VESPREMEANU-STROE

Dr. Alfred VESPREMEANU-STROE
Lector la Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucureşti
Director al Staţiunii de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe

Telefon: +40723.264.913

Email: fredi@geo.unibuc.rovsalfred@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 4, Bucuresti

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


GEOMORFOLOGIE COSTIERĂ

 • Evoluţia liniei ţărmului – la diferite scari spaţio-temporale
 • Evolutia Holocenă a mediului costier
 • Furtuni costiere – climatul furtunilor si impactul morfologic
 • Interacţiuni morfologice plajă – dune
 • Dinamica barelor submerse
 • Interacţiuni fluvio – marine: dinamica reliefului şi transportul sedimentelor în zona gurilor de vărsare

GEOMORFOLOGIE MONTANĂ

 • Fenomenologia permafrostului din Carpaţii Româneşti
 • Dezagregarea termică a rocilor, Căderi de pietre
 • Evolutia versanţilor stâncoşi şi a grohotisurilor

ALTE DOMENII

 • Regimul eolian şi valorificarea potenţialului energetic eolian

PUBLICAŢII PEER-REVIEW


 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Ruessink, B.G. (submis). Alongshore variability of cross-shore bar behavior on a nontidal beach. Earth Surface Processes and Landforms.
 • Popescu, R., Vespremeanu-Stroe, A., Onaca, A. Cruceru, N., (acceptat spre publicare). The assessment of permafrost occurence in Parâng Mountains, Southern Carpathians. Zeitschrift fur Geomorphologie.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Hanganu, D., Brown, T., Birzescu, I., Toms, P., Timar-Gabor, A. (2013). The impact of the Late Holocene coastal changes on the rise and decay of the ancient city of Histria (Southern Danube delta). Quaternary International, 293, 245-256.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Hanganu, D., Katona, O., Timar-Gabor, A. (2013). In: Conley, D.C., Masselink, G., Russell, P.E. and O’Hare, T.J. (Eds.), Coastal changes from open coast to present lagoon system in Histria region (Danube delta). Proceedings 12th International Coastal Symposium, Journal of Coastal Research, SI 65, pp. 564-569
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., (2013). In: Conley, D.C., Masselink, G., Russell, P.E. and O’Hare, T.J. (Eds.), The correlated behavior of sandbars and foredunes on a nontidal coast (Danube Delta, Romania). Proceedings 12th International Coastal Symposium, Journal of Coastal Research, SI 65, pp. 1874-1879.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Cheval, S., Tătui, F., (2012). The wind regime of Romania – characteristics, trends and North Atlantic Oscillation influences, Forum Geografic, XI (2), 118-126.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Urdea, P., Popescu, R., Vasile, M. (2012). Rock glacier activity in the Retezat Mountains, Southern Carpathians, Romania. Permafrost and Periglacial Processes, 23 (2), 127-137.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Ruessink, B.G. (2011). Intra-site differences in nearshore bar behavior on a nontidal beach (Sulina-Sf. Gheorghe, Danube Delta coast). Journal of Coastal Research, 64, 873-878.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F. (2011). North-Atlantic Oscillation signature on coastal dynamics and climate variability of the Romanian Black Sea Coast. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6 (1), 135-144.
 • Constantinescu, S., Giosan, L., Vespremeanu-Stroe, A. (2010). A cartographical perspective to engineering works at the Sulina mouth, the Danube Delta. Acta Geodetica et Geophysica Hungarica, 45 (1), 71-79.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Vasile, M. (2010). Rock surface freeze-thaw and thermal stress assessment in two extreme mountain massifs: Bucegi and Macin Mts, Revista de Geomorfologie, 12, 33-44.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A. (2010). Grain-size analysis of the Beach-dune sediments and the geomorphological significance, Revista de Geomorfologie, 12, 73-79.
 • Preoteasa L., Roberts, H.M., Duller, G.A.T., Vespremeanu-Stroe, A. (2009). Late-Holocene coastal dune system evolution in the Danube Delta, NW Black Sea Basin, Journal of Coastal Research, 56, 347-351.
 • Preoteasa, L., Roberts, H.M., Vespremeanu-Stroe, A., Popa, I., Duller, G.A.T. (2009). Records of climate change over the Late-Holocene in the Danube Delta coastal dune system, Revista de Geomorfologie, 11, 91-100.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Urdea, P., Tătui, F., Constantinescu, Ş., Vasile, M., Popescu, R. (2008). New data regarding the glacial lakes morphology from Southern Carpathians, Revista de Geomorfologie, 10, 73-87.
 • Vespremeanu-Stroe A., Preoteasa L., 2007. Beach-dune interactions on the dry temperate Danube delta coast. Geomorphology, 86, 267-282.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, Ş., Tătui, F., Giosan, L. 2007. Multi-decadal evolution and North Atlantic Oscillation influences on the dynamics of the Danube delta shoreline. Journal of Coastal Research 50, 157-162.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, Ş., Tătui, F. 2007. The multianual behavior of nearshore bars on a microtidal coast. Revista de Geomorfologie, 9, 107-123 (in romanian).
 • Giosan, L., Donnelly, J., P., Constantinescu, S., Filip, F., Ovejanu, I., Vespremeanu-Stroe, A., Vespremeanu, E., Duller, G.A.T., (2006). Young Danube delta documents stable Black Sea level since the middle Holocene: Morphodynamic, paleogeographic and archaeological implications. Geology, 34, 757-760.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Micu, M., Cruceru, N. (2006). The 3D analysis of Valea Viei mudflow morphodynamics, Buzău Subcarpathians, Revista de Geomorfologie, 8, 95-108.
 • Vespremeanu-Stroe A., Tatui F., 2005. The influence of North Atlantic Oscillation on Romanian Black Sea coast wind regime. Analele Universitatii din Bucuresti- seria Geografie, LIV, 17-26.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., 2004. Recent investigations regarding the beach-dune interactions on a microtidal coast in a dry temperate climate, Sfântu Gheorghe, Danube Delta Coast. Revista de Geomorfologie, 6, 109-130.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Bogdan, M., Cruceru, N., Preoteasa, L. (2004). The freeze-thaw cycle frequency in the Romanian Carpathians. Revue Roumaine de Geographie, 48, 147-155.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., 2004. Analiza potentialului de transport eolian in Delta Dunarii. Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, 1, 47-66.
 • Vespremeanu-Stroe, A., 2004. Transportul de sedimente in lungul tarmului si regimul valurilor pe coasta Deltei Dunarii. Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, 1, 67-82.
 • Vespremeanu, E., Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, S. (2004). The Black Sea level oscillations in in the last 150 years. Analele Universitatii Bucuresti – seria Geografie, LIII, 69-76.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe A. (2004). Experiments on aeolian sand transport on Sfantu Gheorhe beach –dune system. Comunicari de Geografie, VIII, 51-56.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St. (2004). Morfodinamica fetei plajei pe tarmul Sulina – Sfantu Gheorghe. Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, 1, 103-108.
 • Vespremeanu, E., Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St. (2004). Evolutia tarmului Deltei Dunarii in ultimii 40 ani. Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, 1, 15-30.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L. (2003). The morphodynamics of coastal dunes from Saraturile beach ridge plain in 1995-2000 period. Revista de Geomorfologie, 5, 159-166.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., 2002. Dune morphotypes in the Danube Delta. Analele Universitatii din Bucuresti – seria Geografie, L, 109-116.
 • Vespremeanu-Stroe A., Constantinescu St., 2002. Mic glosar al termenilor folosiţi în geomorfologia costieră. Terra, XXXI, 171-176.
 • Vespremeanu-Stroe, A., 2001. Morfodinamica avanplajei pe tarmul Sfantu Gheorghe. Revista de Geomorfologie, 3, 45-54.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu St., 2001. The morphodynamics of interdistributary Sulina – Sfântu Gheorghe coast. Studii si cercetari de geografie, XLVII-XLVIII, 217-227.
 • Vespremeanu-Stroe, A., 2000. Geneza si evolutia bermei de iarna. Comunicari de Geografie, 5, 101-106.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu St., 1999. Scarpuri de plaja pe tarmul romanesc al Marii Negre. Comunicari de Geografie, 4, 213-220.


CĂRŢI


 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, S., Preoteasa, L. (in press) – Oceanografie Fizica. Editura Ars Docendi, Bucuresti.
 • Vespremeanu-Stroe, A., 2007. Ţărmul Deltei Dunării – studiu geomorfologic. Editura Universitara, Bucuresti, 226 p.

PROIECTE DE CERCETARE


 • Impactul furtunilor pe coasta romaneasca a Marii Negre, proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0293 (2012 – 2014) – director proiect
 • Litoralul sudic romanesc al Marii Negre – Analiza proceselor morfodinamice, hidrodinamice si sedimentologice din domeniul submers si a formelor de relief asociate, grant PN2 PCE 1038/2008 (2009 – 2011) – director proiect
 • Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerintelor utilizatorilor din domeniul gestionarii situatiilor de risc hidro-meteorologic (RISCASAT), grant PN II – PARTENERIATE nr. 81-037 (2007 – 2010) – membru
 • Relieful submers al litoralului Deltei Dunarii – Investigarea dinamicii reliefului si a circulatiei sedimentelor, grant CNCSIS AT 13 GR (2007-2008) – director proiect
 • Impactul variabilitatii climatice si al interventiilor antropice aupra regimului hidrologic al Dunarii si dinamicii sedimentare costiere (DANUBERES), grant CEEX nr. X2C20 (2006-2008) – membru
 • Impactul schimbarilor climatice asupra dinamicii Holocene si actuale a mediului alpin din Carpatii Romanesti. Implicatii in gestiunea riscului si amenajarea peisajului (MEDALP), grant CEEX nr. 738 (2006-2008) – membru
 • Gura de varsare a bratului Sfantu Gheorghe – Dinamica reliefului, distributia sedimentelor si dispersia maselor de apa, grant CNCSIS (2005 – 2006) – director proiect
 • Studiul comparat al sistemului plaja – dune din Nordul Frantei si Delta Dunarii, proiect Brancusi – PAI (2005-2006) – membru
 • Evolutia Deltei Dunarii, grant WHOI (2003 – 2004) – membru
 • Elaborarea modelelor morfodinamice pentru tarmul Deltei Dunarii, grant CNCSIS TD (2003) – director proiect
 • Dinamica tarmului cu faleza Capul Tuzla – Vama Veche, grant CNCSIS (2002-2004) – membru
 • Influenţa schimbărilor sistemului atmosferă-mare-uscat din spaţiul litoral românesc al Mării Negre asupra evoluţiei ţărmului deltaic şi lagunar, grant CNCSIS (1999 – 2001) – membru