CV (RO) Adrian CIOACĂ

Dr. Adrian CIOACĂ
Profesor


Telefon: +40740977942
Email: acioaca@gmail.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret, Bucuresti, Bd. Timisoara, 58; Sector 6, 061333, România


 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie dinamică, Riscuri geomorfologice, Geomorfologie regională, Geomorfologie aplicată

 • cercetarea si evaluarea arealelor afectate de procese geomorfologice actuale
 • studii geomorfologice regionale in vederea sistematizarilor teritoriale
 • impactul fenomenelor climatice extreme asupra proceselor hidrogeomorfologice
 • modificarea proceselor geomorfologice actuale în condiţii naturale si amenajate
 • evaluarea si prognoza proceselor geomorfologice ca factor decizional în proiectele de dezvoltare durabilă locală
 • analiza dinamicii reliefului în spatii modificate de activitătile antropice
 • impactul reliefului structural si petrografic asupra peisajelor – geomorfosituri
 • elaborarea hărtilor geomorfologice tematice

Metode si tehnici în geomorfologie

 • analiza cantitativă a proceselor geomorfologice (metode de măsurare si evaluare, prelucarea bazelor de date)
 • metode de datare comparată în vederea reconstituirii geocronologice a proceselor geomorfologice
 • cartografierea geomorfologică (traditională si în sistem GIS); elaborarea blocdiagramelor

 

Geomorfologie didactică

 • cursuri de geomorfologie generală și geomorfologie aplicată
 • valorificarea cercetărilor de teren în activitatea educațională

 

PROIECTE DE CERCETARE (1995-2009)


 • Calitatea mediului şi managementul resurselor naturale şi antropice ale comunităţilor rurale din judeţul Brasov (2006–2008) – proiectul CEEX 22/2006 – responsabil partener ACSCM
 • Studiul impactului ariilor naturale protejate din judeţul Braşov grant CNCSIS, 2004 – 2006 responsabil partener ACSCM
 • Metode de prelucrare a datelor geospaţiale în vederea evidenţierii, monitorizării şi gestionării fenomenelor de risc pe Dunăre şi în Lunca Dunării (2003-2006), contract cercetare cu Agentia Aerospatială – responsabil partener ACSCM – director contract
 • Studiul ariilor protejate din jud. Braşov (1997-1999) contract-proiect cercetare cu C.J. Braşov – responsabil proiect
 • Dinamica şi starea actuală a structurilor fizico-geografice şi socio-economice din Valea Dunării între Baziaş şi Isaccea (1997-2001), responsabil grant 6.2, Proeco/97822 din Orizont 2000 MECT – coordonator
 • Evaluarea arealelor degradate din judeţele Prahova şi Argeş (1995-1999), responsabil grant 7.2 Obct. 1271/1996 din programul Orizont 2000 al MECT – coordonator
 • Reabilitarea terenurilor degradate în urma exploatării lignitului din Nordul Olteniei (1992-1996), coordonator proiect cercetare 565/ICSPPIML CRAIOVA


PUBLICATII (SELECTIV)


CARTI

 • CIOACĂ, Adrian, JOSAN, N., GRIGORE, M., (1983), Relieful structural şi petrografic, in vol. Geografia României, I, Geografia Fizica, p. 100 – 104, 2 fig.,3 foto; Editura Academiei, Bucure;ti 1983, vol. ISBN 973-582-759-X
 • CIOACĂ, Adrian (1987), Munţii Bodoc, Baraolt şi Perşani, in vol.Geografia României, III, Carpaţii româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, p. 175 – 185, 4 fig., 2 foto; , Editura Academiei, Bucure;ti 1987, ISBN 973-582-759-X
 • CIOACĂ, Adrian, STEFĂNESCU, Ioana (1993) Subcarpaţii Vrancei, in vol. Geografia României,IV, Regiunile pericarpatice (Dealurile şi Câmpia Bantului şi Crişanei; Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podisul Moldovei), pp. 302 – 316, 3 fig.,3 foto; I Editura Academiei, Bucure;ti, 1993, ISBN 973-270180-3.
 • CIOACĂ, Adrian, DINU, MIHAELA, (2000) Telega-Meliceşti landslide., in vol.Geomorfological processes in the tectonic active areas, The Fifth Romanian-Italian Workshop on geomorphology, Editori BĂLTEANU, D., IELENICZ, M., pp. 13-19, 2 foto, 2 hărţi, Bucureşti , ISBN 973-558-023-3
 • CIOACĂ, A. (2002), Munţii Perşani. Studiu geomorfologic, 148 p., 45 hărţi , 5 foto, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti ISBN 973-582-579-1
 • POSEA, GR., CIOACĂ, Adrian (2002), Cartografierea geomorfologică, 198 p., 85 fig. Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti , ISBN 973-582-650-X
 • GÂŞTESCU, P., CIOACĂ, Adrian (2003), Insulele Terrei, 244 p, Editura Transversal, Târgovişte. ISBN 973-85827-4-1
 • CIOACĂ, Adrian (2006), Probleme speciale de Geomorfologie. 296 p., 16 foto, 152 figuri, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN (10) 973-725-565-8; (13) 978-973-725-565-5
 • CIOACĂ, Adrian (2008), Geografia regională a României, 184 p., 44 hărţi, 20 foto, 17 tabele, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN 978-973-163-094-6

CONTRIBUTII IN CARTI EDITATE IN STRAINATATE

 • CIOACĂ, Adrian, DINU, Mihaela (2010), Romanian Carpathian Landscapes and cultures cap.16, in vol. Landscapes and societies–Selected cases, p. 257-271, Editors: Martini, I. Peter & Chesword Warth, Springer Science – Business Media B.V., Dordrecht, Heidelberg, London, New York, ISBN: 978-90-481-9412-4; DOI: 10,1007/978-90-481-9413-1
 • CIOACĂ, Adrian, DINU, Mihaela, (2009) The role of the River Olt Alluvial Plains in the Emergennce and Evolution of Human Communities., in vol.Ol’Man River. Geo-archaeological aspects of rivers and river plains, Editors Morgan De Dapper, Franck Vermeulen, Sarah Deprez & Devi Taelman, pp.213-229, Archaeological Reports Ghent University, 5, Academia Press, ISBN 97890-382-1404-7

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE INTERNATIONALE COTATE ISI

 • CIOACĂ Adrian, DINU, Mihaela (1995), Geomorphological hazards. Lignite mining and the newly-built relief in the North of Oltenia (Romania). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, Comitato Glaciologico Italiano, Torino, vol 18, 1996, p, 3-6, 1 fig, Riass., Italia. IT ISSN 0391-9838
 • DINU, Mihaela, CIOACĂ. Adrian (1997), Some geomorphological risk factors in the Curvature Carpathians and Subcarpathians, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, Comitato Glaciologico Italiano, Torino, 19, p.233 – 238, 3 fig., Abstr., Riass., Italia; IT ISSN 0391-9838
 • CIOACĂ, Adrian (1997), Lanslides in the Carpathian curvature Paleogene Flysch. Particularities, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. Comitato Glaciologico Italiano, Torino,19, pp.223 – 226, 2 fig, Abstr., Riass., Italia, IT ISSN 0391-9838;
 • CIOACĂ, A, DINU, Mihaela (2000), The impact of exploiting natural subsoil resurces on Subcarpathian relief (Romania), Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. Comitato Glaciologico Italiano, Torino, 22, pp. 3-14, 6 fig, Abstr., Riass., Rezumat, Italia, IT ISSN 0391-9838
 • CIOACĂ, A, DINU, Mihaela (2002), Pliocene-Quaternary Evolution in the contact area between Brasov Depression and the surrounding mountains,(Romania), Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. Comitato Glaciologico Italiano, Torino, 24, pp. 3-14, 2 fig, Abstr., Rezumat, Italia. IT ISSN 0391-9838
 • CIOACĂ, Adrian , DINU Mihaela (2009) Recent evolution of the geomorphic process in the mountain space in Braşov county (Romania) Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. Comitato Glaciologico Italiano, Torino, 29, pp. 23-34, 2 fig, Abstr., Rezumat, Italia. IT ISSN 0391-9838