CV (EN) Robert DOBRE

robert DOBREDr. Robert DOBRE
Senior Lecturer at Faculty of Geography University of Bucharest


Email: 
dobre@geo.unibuc.ro,
robert.dobre@mt.ro
Web: http://www.unibuc.ro/prof/dobre_r_r/


Address:
Faculty of Geography, University of Bucharest, 1, N. Bălcescu Avenue, Bucharest


 

RESEARCH EXPERISE


DYNAMIC GEOMORPHOLOGY, GEOMORPHOMETRY, APPLIED GEOMORPHOLOGY, GEOMORPHOSITES

 • Geomorphological mapping, GIS tools
 • Landforms 3D modelling, Spatial analysis
 • Numerical technologies for geomorphosite inventoring
 • Natural hazards and risks
 • Development of geomorphotechnical maps in communication ways
 • Territorial planning


RESEARCH PROJECTS


Pretabilitatea reliefului pentru cai de comunicatii si transporturi in Culoarul Prahovei (sectorul montan si subcarpatic), TD – PN II, nr. 190/1.10.2007, (2007 – 2008), cod 270, valoare: 25300 RON – director

MEMBRU ÎN PROIECTE DE CERCETARE:

 • Reconstruction of the past coastal environments by means of geomorphology and geoarcheology: management through geosites and virtual itineraries 2007-2011 (IGCP UNESCO) – IGCP 534, 2007 – 2011, directori: Marta Papalardo (Italia), Florina Grecu (Romania)
 • Utilizarea analizei cantitative in studiile de geomorfologie aplicată. Exemplificări în cadrul unor sisteme fluviale din Carpaţi, Subcarpaţi, Câmpia Română – director: conf.univ.dr. LAURA COMANESCU (Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti). Contract de cercetare finantat de catre CNCSIS de tip PN II – Idei 2007 -2009
 • Studio della pericolosità geomorfologica in aree produttive del bacino montano del fiume Panaro (Appennino Settentrionale) – director: prof.univ.dr. DORIANO CASTALDINI (Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Modena e Reggio Emilia), Contract de cercetare finantat de catre Associazione Industriali della Provincia di Modena, Consorzio della Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro, Centro Europeo Rischi Geomorfologici (CERG, Strasburgo)
 • Bază de date SIG pentru analiza şi gestiunea durabilă a riscului geomorfologic în oraşul Orşova – director: prof.univ.dr. BOGDAN MIHAI. Contract de cercetare finantat de catre CNCSIS 2006 – 2007 / AT 2916
 • Dinamica albiei unor rauri din carpatii si subcarpatii de curbura si relatia cu gestionarea durabila a spatiului – director: prof.univ.dr. FLORINA GRECU (Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti). Contract de cercetare finantat de catre CNCSIS 2004 – 2006 – in care am realizat harti comparative privind dinamica albiei Prahovei precum si alte materiale cartografice utilizand tehnici GIS
 • Evaluarea si cartografierea riscurilor geomorfologice in intravilanul urban din Podisul Dobrogei si relatia lor cu gestiunea durabila – director: conf.univ.dr. LAURA COMANESCU (Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti). Contract de cercetare finantat de catre CNCSIS 2006-2007
 • Inventarierea, evaluarea şi cartografierea geomorfositurilor. Studii de caz: Podişul Dobrogei şi Carpaţii Meridionali – director: conf.univ.dr. LAURA COMANESCU (Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti). Contract de cercetare finantat de catre CNCSIS 2008-2011
 • Proiectul “Dunarea” iniţiat de către Universitatea din Bucureşti (Facultăţile de Chimie. Geografie, Biologie, Fizică)
 • Evaluarea şi monitorizarea riscului la avalanşe în contextul organizării şi amenajării spaţiului montan. Studiu de caz Muntii Fagaraş şi Piatra Craiului – rector: conf.univ.dr. ALEXANDRU NEDELEA (Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti). Contract de cercetare finantat de catre CNCSIS 2008-2011 http://www.cncsis.ro/PN2_idei.php

PUBLICATII (SELECTIV)

BOOKS

 • Laura Comanescu, Robert Dobre (coordonatori) (2012) – Harta Geoturistica a Muntilor Bucegi (sectorul Babele – Caraiman), Editura Ars Docendi, Bucureşti, ISBN 978-973-558-642-3
 • Robert Dobre (2011) – Pretabilitatea reliefului pentru căi de comunicaţii şi transport în Culoarul Prahovei (sectoarele montan şi subcarpatic), Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 978-606-591-235-9, 245 pagini – teza de doctorat
 • Doriano Castaldini, Paola Coratza, Lonardo Bartoli, Daniele Dallai, Carlo Del Prete, Robert Dobre, Mario Panizza, Daniela Piacentini, Luigi Sala, Eleonora Zucchi (2008) – Carta Turistico-Ambientale del Monte Cimone (Parco del Frignano), Ed. Eliofototecnica Barbieri, Parma
 • Florina Grecu, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, Robert Dobre (2008) – Podişul Transilvaniei de Sud şi unităţile limitrofe. Repere geografice, Ed. Universităţii, Bucureşti, ISBN 978-973-737-541-4

ARTICLES

 • Bogdan Mihai, Robert Dobre et Ionuţ Săvulescu, « Geomorphotechnical Map for Railway Mainline Infrastructure Improvement. A case study from Romania », Géomorphologie : relief, processus, environnement, 1/2014 | 2014, 79-90DOI : 10.4000/geomorphologie.10525 http://geomorphologie.revues.org/10525
 • C. Braghina, C. Merciu, D. Peptenatu, R. Dobre, I. Ianos, (2013) Environment Management in the Mining Areas Functionally Restructured. Case Study – the Petrosani Depression, Romania, 2394, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 13, nr.4, ISNN 1311-5065 http://www.jepe-journal.info/journal-content/vol-13-no-4-1
 • Cojanu V., Dobre R., Pătru-Stupariu I. (2012) The accessibility buffer – a basic GIS tool in determining the Competitive Potential Index. Procedia Environmental Sciences, Landscape, Environment, European Identity, 4-6 November, 2011, Buchares. Elsevier. http://dx.doi.org/10.1016/j.proenv.2012.03.023 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029612004938
 • Dobre, R., Mihai, B. and Savulescu, I. (2011) The Geomorphotechnical Map: a highly detailed geomorphic map for railroad infrastructure improvement. A case study for the Prahova River Defile (Curvature Carpathians, Romania), Journal of Maps, v2011, 126-137. 10.4113/jom.2011.1155. www.journalofmaps.com
 • Laura Comanescu, Alexandru Nedelea, Robert Dobre (2011) – Evaluation of geomorphosites in Vistea Valley (Fagaras Mountains-Carpathians, Romania), International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(5), pp. 1161–1168, ISSN 1992-1950 ©2011 Academic Journals   http://www.academicjournals.org/IJPS
 • Valentin Cojanu, Ileana Pătru-Stupariu, Robert Dobre (2011) An exploratory study of the regional context of competitive development in Romania, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 33 E/2011, pp. 67-89, ISSN 1842-2845 http://www.rtsa.ro/en/files/TRAS-33E-2011-5Cojanu-Patru-Dobre.pdf
 • Gabriela Ioana-Toroimac, Robert Dobre, Florina Grecu et Liliana Zaharia (2010), Evolution 2D de la bande active de la Haute Prahova (Roumanie) durant les 150 dernières années. Revue Géomorphologie : relief, processus, environnement, n°3, pp. 275 – 286, à paraître. Impact factor 2008 ISI Thomson Reuters, USA : 0,452L’indexation dans les bases bibliographiques internationales telles que Science Citation Index Expanded et Journal Citation Reports (Science Edition) www.geomorphologie.revues.org

ARTICLES (OTHERS)

 • Laura Comănescu, Alexandru Nedelea, Robert Dobre (2013) – The inventory of geosites from protected areas from the hydrographic basin Casimcea (Romania): a premise for local development, Managing Geosites in Protected Areas, Nr. 15/2013, ISSN : 1762-4304 – ISBN : 978-2-918435-07-5 – EAN : 9782918435075 http://edytem.univ-savoie.fr/IMG/pdf/debut_de_ce_15-2013_managing_geosites_in_preotected_areas-.pdf
 • Florina Grecu, Andreea-Loreta Cercleux, Robert Dobre, Cristina Ghiţă, Daniel Iosif (2013) – Monuments culturels historiques dans la Plaine Roumaine, Analele Universitatii din Bucuresti, seria Geografie, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti http://annalsreview.geo.unibuc.ro/2012/Full_2013.pdf
 • Laura Comanescu, Alexandru Nedelea, Robert Dobre (2013) – The geotouristic map – between theory and practical use. Case study – the central sector of the Bucegi mountains (Romania), GeoJournal of Tourism and Geosites, Year VI, no. 1, vol. 11, May 2013, p. 16—22, ISSN 2065–0817, ISSN-L 2065–1198 Article no. 11102—121 http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2013/2_Laura_Comanescu_121.pdf
 • Florina Grecu, Abdelkader Abdellaui, Ali Redjem, Andre Ozer, Gheorghe Vişan, S. Bourezg, M. Hadjab, A. Mahamedi, Robere Dobre, Mircea Vişan (2012) – Les aléas naturels en zones urbaines semi-arides – Étude de cas de Boussaâda (Algérie), Revista de Geomorfologie, nr 14, Bucuresti, ISSN 1453-5068, indexată în EBSCO HOST http://geo.unibuc.ro/revista_geomorfo/volumul14/Vol.14_2012.pdf
 • Laura Comanescu, Alexandru Nedelea, Robert Dobre (2012) – The Evaluation of Geomorphosites from the Ponoare Protected Area, Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului Volume XI, Issue 1 (June 2012), pp. 54-61 (8) http://dx.doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2012.037.i http://forumgeografic.ro/wp-content/uploads/2012/1/Comanescu.pdf
 • Robert Dobre (2011) – Use a GIS techniques to identify areas to consider when designing the Posada – Sinaia motorway sector so as to meet sustainable development requirements, Revista de Geomorfologie, nr 13, Bucuresti, ISSN 1453-5068, indexată în EBSCO HOST http://www.geomorfo.ro/volumul13/cuprins.htm
 • Alexandru Nedelea, Anca Munteanu, Răzvan Oprea, Laura Comănescu, Robert Dobre (2011) – Cryo-nival modeling system. Case study: Făgăraş and Piatra Craiului Mountains, Revista de Geomorfologie, nr 13, Bucuresti, ISSN 1453-5068, indexată în EBSCO HOST http://www.geomorfo.ro/volumul13/cuprins.htm
 • Laura Comanescu, Robert Dobre, Alexandru Nedelea (2011) – The identification of geomorphosites in different cartographic materials. The study cas- Bucegi mts (Romania), The Egyptian Journal of Environmental Change, The Egyptian Society of Environmental Changes, Egypt, Volume 3/2011 http://www.envegypt.com/ejec/uploads/58.pdf
 • Valentin Cojanu, Ileana Pătru-Stupariu, Robert Dobre (2011) – An exploratory study of the regional context of competitive development in Romania, Centre for European Studies (CES), Romania. Working Papers, Volume III, Issue 2 – 2011, ISSN 2067 – 7693 http://www.cse.uaic.ro/WorkingPapers/articles/CESWP2011_III2_COJ.pdf
 • F. Grecu , L. Comănescu, G. Toroimac, R. Dobre, R. Săcrieru, C. Mărculeţ (2010) – Slope dynamics – precipitation interrelation in the Curvature Subcarpathians (Romania), Revista de Geomorfologie, nr 12, Bucuresti, ISSN 1453-5068, pag.45-53, indexată în EBSCO HOST http://www.geomorfo.ro/volumul12/grecu2.pdf
 • Laura Comănescu, Alexandru Nedelea, Robert Dobre (2009), Inventoring and Evaluation of Geomorphosites in the Bucegi Mountains, Geographical Forum- Geographical Studies and Environment Protection Research, n.8, Editura Universitară Craiova, p.38-44, ISSN – 1583-1523 http://forumgeografic.ro/2009/inventoring-and-evaluation-of-geomorphosites-in-the-bucegi-mountains/
 • Laura Comănescu, Robert Dobre (2009), Inventorying, evaluating and tourism valuating the geomorphosites from the Central sector of the Ceahlău national park, GeoJournal of Tourism and Geosites, Year II, no. 1, vol. 3, pag. 86-96, ISSN 2065-0817, E ISSN 2065-1198, indexat în baza de date internatională Copernicus, IC Value – Current-3.91, DOAJ, ULRICHS WEB. http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2009/11_OK_Comanescu.pdf
 • Florina Grecu, Laura Comănescu, Robert Dobre, Gabriela Toroimac, Cristina Ghiţă, Emil Cârciumaru, Răzvan Săcrieru, (2009), Morphohydrologic unbalance impact on archaeological sites. Romanian Plain case studies, Old Man River, Archaeologic Reports Ghent University, 5, Ghent, p.449-467, indexat în Boekbespreking, http://en.scientificcommons.org/51558226
 • Grecu Florina, Comănescu Laura, Dobre Robert, Lavinia Văcaru (2005), General and peculiar morphological characteristics of the drainage system dynamics in alpine basins: the case of the Arvan (French Alps) and Slanic (Romanian Carpathians and Sub-Carpathians) basins, Revista de Geomorfologie, vol.7, p.77 –90 http://geomorfo.ro/volum7/Articole/07_grecu.pdf