Nicolae RADOANEDr. Nicolae RĂDOANE
Professor


Phone: 
+40720543409
Email: nicolrad@yahoo.com


Adress:
Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Str Universitatii, nr. 13, Suceava 722029

 

 

 

Research Interest


Dynamic Geomorphology, Applied Geomorfology

 • geomorphological mapping
 • gullies, torrents
 • small drainage basins
 • sediment yield and sediment delivery
 • sediment budget

 

Publications (selective)


BOOKS

 • RADOANE, N. (2002), Geografia fizică a României, Editura Universităţii Suceava, 283 p.
 • RADOANE, N. (2002), Geomorfologia bazinelor hidrografice mici, Editura Universităţii Suceava, 255 p.
 • RĂDOANE, MARIA, ICHIM, I., RĂDOANE, N., DUMITRESCU, GH., URSU, C. (1996) – Analiza cantitativă în geografia fizică. Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 350 p. ISBN 973-9149-69-3
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., GRASU,C., MICLAUŞ, CRINA (1998) – Dinamica sedimentelor. Aplicaţie la râul Putna. Editura tehnică, 192 p.ISBN 973-31-1158-6
 • RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., ICHIM,I., SURDEANU, V. (1999), Ravene. Forme, procese şi evoluţie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 270 p.ISBN 973-595-025-1
 • Radoane Maria, RĂDOANE, N., (2007), Geomorfologia aplicată, , Editura Universitatii Suceava, 360 p. ISBN ISBN 978-973-666-261-4
 • Radoane Maria, RĂDOANE, N., Cristea I. (2007), Impactul riscurilor hidro-climatice si pedo-geomorfologice asupra mediului in bazinul Barladului (Rusu C., coordonator), Editura Universitatii Al.I.Cuza Iasi, 218

CONTRIBUTII IN CARTI EDITATE IN STRAINATATE

 • ICHIM, I., MIHAIU, GH., SURDEANU, V., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N (1990) – Gully erosion on agricultural lands in Romania . Soil Erosion on Agricultural Land, ed. J. Boardman, I. – L. Foster and J.- Dearing, John Wiley & Sons, Chichester-London, 55 – 69.ISBN 0 471 96202 7.
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. (2005), Dams, sediment sources and reservoir silting in Romania, in Dams in
 • RADOANE MARIA, RADOANE N. (2009), Fluvial Processes, Geomorphological Monography of the Carpathian Mts., Slovakia (sub tipar).

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE INTERNATIONALE COTATE ISI

 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N.(1978) – Recherches experimentales effectuees dans la terrain sur le role du niveau de basse locale. Z. fur Geomorphologie, N. F. Suppl. Bd. 29, 93 – 103, Stuttgart.
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., MICLAUŞ, CRINA (1996) – Carpathian gravel bed rivers in recent time. A regional approach, Transsaction Japanese Geomorphological Union, Tokio,17-3, 135-157.
 • RĂDOANE, MARIA, ICHIM I., RĂDOANE, N. (1995) – Gully distribution and development in Moldavia, Romania, Catena, 24, Elsevier, 127- 146 p.
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. (2003), Geomorphological evolution of river longitudinal profiles, Geomorphology, vol. 50, Elsevier, Olanda ,293-306.
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. (2005), Dams, sediment sources and reservoir silting in Romania, Geomorphology, vol. 71, Elsevier, Olanda, vol. 217-226.
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N., Dumitriu, D., Miclaus Crina (2007), Bimodality origin of fluvial bed sediments. Study case:East Carpathians Rivers, Carpth.J.of Earth and Environmental Sciences, vol.I, No.2, 13 –38.
 • Rădoane, Maria, Rădoane,N.,Dumitriu,D., Miclăuş Crina (2008), Downstream variation in bed sediment size along the East Carpathians Rivers: evidence of the role of sediment sources, Earth Surface Landforms and Processes, Marea Britanie, 33, 5, 674-694.
 • Radoane Maria, V. Ciaglic, Radoane N. (2009), Hydropower impact on the ice jam formation on the upper Bistrita River, Romania, Cold Regions Science and Technology, vol. 60, 193-204
 • Radoane Maria, G. Pandi, N. Radoane (2010), Contemporary bed elevation changes from the Eastern Carpathians, Carpth.J.of Earth and Environmental Sciences, vol.3, No.3, 13 –38.

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

 • RĂDOANE, N. (1974) – Contribuţii la studiid degradarilor de teren din Valea Bistriţei între localităţile Stejaru şi Piatra Neamţ, Caietele selective ale Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, biologie – geografie, 1-9 p.
 • RĂDOANE, N. (1975) – Terasele Bistricioarei în aval de confluenta cu pârâul Valea Seacă, Lucrările Staţiunii de Cercetari „Stejarul”, s. geol. geogr., Pângăraţi, 169-174 p.
 • RĂDOANE, N., RĂDOANE, MARIA (1976) – Observaţii geomorfologice în lunca Moldovei între Gura Humorului şi Drăgăneşti – Oniceni., An. Muz. Nat., Piatra Neamţ, s. geol. – geogr., 273-284 p.
 • RĂDOANE N. (1979) – Contribuţii la studiul degradării terenurilor de pe interfluviul Bistrita – Siret, Lucr. Staţ. „Stejarul”, s. geol. – geogr., 181 -190 p.
 • RĂDOANE N. (1980) – Contribuţii la cunoaşterea unor procese torenţiale din bazinul râului Pângăraţi în perioada 1976-1979, St. Cercet. G.G.G., s. Geogr., t. XXVII, nr.l, 53-63 p.
 • RĂDOANE N. (1981) – Ritmul eroziunii într-un bazin hidrografic amenajat în zona aferentă lacului Păngăraţi, Vol.”Lacuri de baraj, ambianţă naturală şi construită”, Lucrările mesei rotunde din 13-14 iunie; 1980, Cluj-Napoca, 194-206 p.
 • RĂDOANE N. (1982) – Bazinele hidrografice torenţiale surse de aluviuni în colmatarea lacurilor de acumulare, Lucr. Semin. geogr.”Dimitrie Cantemir”, nr. 2(1981), Iaşi, 67-80 p.
 • RĂDOANE N. (1983) – Unele consideraţii asupra creep-ului în dinamica actuală a versanţilor râului Pângăraţi, Semin. geogr. „Dimitrie Cantemir”, nr. 3 (1982), Iaşi, 27-33 p.
 • RĂDOANE N. (1984) – Efectul barajelor antierozionale în evoluţia albiilor minore din bazinele hidrografice Pângăraţi şi Oanţu, Lucr. Semin. geogr. „Dimitrie Cantemir”, nr. 4 (1983), laşi, 53-68 p.
 • RĂDOANE N. (1983) – Rolul îngheţ-dezgheţului în modelarea actuală a reliefului din hazinul hidrografic Pângăraţi, St. Cercet. G.G.G., s. Geogr., T. XXXI, Edit. Acad., 19-25 p.
 • RĂDOANE N. (1984) – Determinarea densităţii reţelei de drenaj în bazinele hidrograflce Oanţu şi Pângăraţi, Bul. St. al I.I.S. Suceava, 65-71 p.
 • RĂDOANE N., TĂRUŞ TATIANA (1985) – Unele consideraţii asupra eroziunii chimice din bazimd hidrografic Pângăraţi, Lucr. Staţ. „Stejarul”, s. geografie, 61-71 p.
 • RĂDOANE N. (1985) – Consideraţii privind eroziunea pe drumurile forestiere din bazinul hidrografic Pângăraţi, vol.”Cercetări geomorfologice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare”, Bucureşti, 292-298 p.
 • RĂDOANE N. (1986) – Dinamica albiei râului Oanţu în relaţie cu transportul de aluviuni în profil longitudinal, Lucr. Semin. geogr. « Dimitrie Cantemir », nr. 6(1985), Iaşi, 95-102 p.
 • RĂDOANE N. (1987) – Efectul antropic în provenienţa şi efluenţa aluviunilor din bazine hidrografice mici, Lucr. primului simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor” (5 – 6 noiembrie 1986, Piatra Neamţ), 189-205 p.
 • RĂDOANE N. (1987) – Cercetări privind eroziunea în suprafaţă pe parcele experimentale din sectorul mijlociu al văii Bistriţei moldoveneşti (aria flişului), Lucr. Semin. geogr. „Dimitrie Cantemir”, nr. 7 (1986), Iaşi, 17-26 p.
 • RĂDOANE N. (1987) – Efectele barajelor în succesiune pe râuri mici montane asupra tranzitului de aluviuni, Simpoz. „Curgeri bifazice”, 26-28 noiembrie 1987, Inst. Polit. Bucureşti, 2177-2179 p.
 • RĂDOANE N. (1988) – Harta proceselor geomorfologice actuale din bazinele râurilor Pângărati şi Oantu, Lucr. Staţ. de Cercetari „Stejarul”, Piatra Neamt, 65-69 p.
 • RĂDOANE N., ICHIM I., RĂDOANE MARIA (1988) – Ohservaţii geomorfologice în valea Somesului Mare,Depresiunea Sângiorz-Băi, Lucr. Staţ. de Cercet. „Stejarul”, 87-97 p.
 • RĂDOANE N. (1988) – Alunecarile de teren din bazinele râurilor Păngaraţi şi Oanţu (Carpaţii Orientali). Lucr. Semin. Geogr. „Dimitrie Cantemir”, nr. 8 (1987), lasi, 45-55 p.
 • RĂDOANE N. (1988) – Studiul proceselor geomorfologice actuale şi microrelieful creat de ele în bazinele râurilor Păngaraţi şi Oanţu din Carpaţii Orientali, Teză de doctorat, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
 • RĂDOANE N. (1988) – Unele consideraţii privind aportul râurilor Pângăraţi şi Oanţu la colmatarea lacului Pângăraţi, Lucr. celui de al II-lea Simpoz. „Provenienta şi efluenta aluviunilor”, (8-9 decembrie 1988), Piatra Neamţ, 161-169 p.
 • RĂDOANE N. (1990) – Sezonalitatea şi desfăşurarea proceselor geomorfologice actuale în Valea Bistriţei (aria flisului), Lucr. Semin. geogr. „Dimitrie Cantemir”, nr. 9 (1988), Iaşi, 47-57 p.
 • RĂDOANE, N. (1995) – Posibilităţi de abordare a procesului de creep. Studii caz din zona văii Bistriţei moldoveneşti, Analele Univ. « Stefan cel Mare » Suceava, 41-48.
 • RĂDOANE, N. (1996), Unele consideraţii asupra reliefului fluvial din sectorul montan al Tazlăului Mare, Studii şi cercetări, VIII, Muz. Şt. Nat. Piatra Neamţ, 25-32.
 • RĂDOANE, N. (1996) – Evaluarea producţiei de aluviuni în bazinul versant al lacului Stânca Costeşti, Studii şi cercetări de geografie, T XLIII, Ed. Academiei, 75 – 85.
 • RĂDOANE, N. (2002) – Un nou lac de baraj natural în bazinul Bistriţei moldoveneşti, Lacul Cuejdel, Terra.