Ioan Aurel IRIMUŞDr. Ioan Aurel IRIMUŞ
Professor


Phone: 
+40724583756
Email: irimus@geografie.ubbcluj.ro,
airimus@yahoo.com


Postal Adress:
Postal adress: “Babes-Bolyai “University of Cluj – Napoca, Faculty of Geography, Clinicilor str.5-7,Romania

 

 

Research Interest


Environmental Geomorphology, Applied Geomorphology, Dynamic Geomorphology

 • Geomorphologic landscapes research and cartography
 • Channels and slopes morphodynamics in domes and salt folds regions
 • Human interventions effect in slopes morphodynamics
 • River channels modifications in natural and arranged conditions
 • Geomorphologic favourability and restrictions in urban and rural development
 • Geomorphology and environmental design
 • The reconstruction of the geographic paleontological environments
 • Natural vs human interventions on the river channel changes

Methods and technics in geomorphology

 • quantitative analysis in geography
 • geomorphologic carthography

Education Geomorphology

 • course of Applied Geomorphology
 • course of Physical Geography
 • course of Geomorphologic Carthography

 

Research Projects


 • Grant nr.1799/2003-2005, “Riscuri şi hazarde asociate proceselor geomorfologice în teritoriile locuite din aria cutelor diapire – Depresiunea Transilvaniei”- director.
 • Contract nr.271/2006, Bazinul Tisei, Faza pe 2008 – Geomorfologia bazinului morfohidrografic al Tisei. Responsabil Secţiunea: Cadrul natural şi riscurile asociate. Director : Prof.univ.dr. Pompei Cocean. Beneficiar: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei – Bucureşti, membru.
 • Contract PATJ-Mureş/2008. Responsabil Secţiunea: Cadrul natural şi riscurile asociate. Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş. membru.
 • Grant CNCSIS, tip A, nr.1335/2006-2008 cu tema “Efecte teritoriale potenţiale ale implementării autostrăzii <Transilvania> (tronsonul Borş-Turda) în contextul dezvoltării durabile a culoarului de interacţiune”. Membru.
 • Grant TIP A, Cod CNCSIS: 234 / 2004 -2007 „ Studiul riscurilor induse de inundaţiile de pe râurile din nordul Depresiunii Transilvaniei” – membru.
 • Contract nr.271/2006 – Bazinul Tisei, Faza pe 2007 – Geomorfologia bazinului morfohidrografic al Tisei.Membru
 • Grant CNCSIS, tip A, cod 133/2002/03/04 cu tema “Potenţial natural, resurse şi reconversie teritorială în aria de impact a activităţilor miniere din Munţii Igniş, Gutâi şi Văratec”,membru.
 • 2005 – Planul de dezvoltare a Judeţului Cluj. Studii sectoriale – Mediu, zone de risc natural şi antropic. Contract PNCD nr.12 900/ 19.10.2005, beneficiar Consiliul Judetean Cluj. Membru.
 • Grant CNCSIS, tip A, cod 234, 2004/07, “Studiul riscurilor induse de inundaţiile de pe râurile din nordul Depresiunii Transilvaniei”, membru.
 • Grant CNCSIS, cod 1075, 2002/03, cu tema “Studiul integrat al dinamicii peisajelor geografice cuaternare din Depresiunea Transilvaniei pe baza analizei geostructurilor fosile si arheologice”, membru.
 • Grant CNCSIS, tip A, cod 3747, 2002/03, cu tema “Hazarde naturale şi antropice în spaţii locuite din judeţul Cluj”, membru.
 • Grant CNCSIS, tip A, cod 1752, 2003/05, cu tema “Impactul fenomenelor climatice de risc asupra căilor de comunicaţie şi activităţilor de transport din Depresiunea Transilvaniei în perspectiva dezvoltării durabile”, membru.
 • Grant CNCSIS, tip A, cod 177, 2003/04 cu tema “Dezvoltarea cercetărilor geomorfologice prin implementarea măsurătorilor de dendrocronologie”, membru.
 • Contract Contract P.A.T.I.J. nr. 8992/1997-2002 – Zona de contact interjudeţeană (beneficiar: Consiliile judeţene: Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramureş, Mureş, Bistriţa Năsăud, Sălaj). Membru.
 • Contract nr. 716/1996) – Amenajarea urbanistică a zonei Turda (beneficiar: Primăria din Turda).Membru.
 • P.A.T.Z. – Munţii Apuseni (beneficiar: Prefectura jud. Cluj), nr. 6348/1995.Membru.
 • Contract nr. 33/2058 (1991-1995) beneficiar M.I.S. cu tema: “Studii geomorfologice pentru aprecierea nivelurilor optime de mineralizare în structurile vulcanice” (fazele: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995). Membru.

 

Publicatii (selectiv)


BOOKS

 • Cocean P., IRIMUŞ, I.A. şi colab.(2011), Strategii de dezvoltare urbană.Municipiul Craiova. Cap. Procese geomorfologioce şi riscuri asociate,Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-973-595-257-0, p.226.
 • IRIMUŞ, I.A (2010), Relieful – potenţial şi valorificare turistică. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-0446-1, p.293.
 • Cocean P., IRIMUŞ, I.A. şi colab.(2009), Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială. Cap. Procese geomorfologioce şi riscuri asociate, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-973-610-962-1, p.282.
 • Cocean P.,IRIMUŞ I.A. şi colab.(2007), Amenajarea teritoriilor periurbane. Studiu de caz: zona periurbană Bistriţa. Cap. Procese geomorfologioce şi riscuri asociate,Ed. Presa Univ. Clujeană, ISBN(10)–973-610-466-4 /ISBN(13)–978-973-610-466-4, p.272.
 • IRIMUŞ, I.A (2006), Hazarde şi riscuri asociate proceselor geomorfologice în aria cutelor diapire din Depresiunea Transilvaniei. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, ISBN 973-686-850-8, p.287.
 • IRIMUŞ, I.A., Vescan I., Man T. (2005), Tehnici de cartografiere, monitoring şi analiză GIS, Cap. 1-6 , p.9 -152, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, ISBN 973-686-809-5, p.244.
 • IRIMUŞ, I.A şi colab. (2004), Perfecţionare continuă. Geografie. Cap. Procese geomorfologice actuale diferenţiate pe treptele majore de relief, p.172- 204. Editura Cărţii de Stiinţă Cluj-Napoca, ISBN 973-686-577-0, 261 p.
 • Cocean P., IRIMUŞ I.A. şi colab.(2004), Planul de Amenajare a teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR).Coordonate majore. Cap. Procese geomorfologioce şi riscuri asociate, Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN –973-610-284-X , p.273.
 • Cocean P., IRIMUŞ I.A. şi colab. (2004), Strategia de dezvoltare economico-socială a Microregiunii Tăşnad. Cap. Procese geomorfologioce şi riscuri asociate Editată de Presa Univ.Clujeană şi Asociaţia civilă pentru dezvoltarea comunitară Tăşnad, p.73.
 • Sorocovschi V., IRIMUŞ, I.A şi colab. (2002), Cap. Riscuri geomorfice în regiunea de contact interjudeţean din nord – vestul României, p.77 – 90. Riscuri şi catastrofe. Editor Sorocovschi V., Editura “Casa Cărţii de Stiinţă“ Cluj Napoca, p.207, ISBN 973-686-296-8.
 • IRIMUŞ, I.A (1998), Relieful pe domuri şi cute diapire în Depresiunea Transilvaniei, Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 973-9354-55-6, Cluj-Napoca, p.299.
 • IRIMUŞ, I. A., (1997), Cartografiere geomorfologică, Ed. Focul Viu, ISBN 973-95758-5-4, Cluj-Napoca, p.112.

BOOK’s CHAPTERS

 • Tudorancea C., IRIMUŞ, I.A. & colab. (2006), Danube Delta. Genesis and Biodiversity. Cap.4, p.53-64. Editura Backhuys Publishers BV, ISBN 90-5782 -165- 6, p.440, PO Box 321, 2300 AH Leiden, The Netherlands.

ARTICLES (BDI, ISI)

 • Camelia Bianca Toma, IRIMUŞ, I.A (2011), Touristic Recovery of the Salt Exploitation in the Transylvanian Depression.Libro de Actas del XII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geologico y Minero”Valorizacion de Elementos Geomineros en Contexto de Los Geoparques”.Editor Josep M.Mata –Perrello, Editura Boltana (Sobrarbe), ISBN 978-99920-1-770-8, p.619-627, Espania.
 • IRIMUŞ, I.A, Petrea, D., Vescan, I., Bianca Toma,Ioana Vieru (2011),Vulnerabilityof Touristic Geomorphosites in Transylvanian Saliferous Areas (Romania).Rev.GeoJournal of Tourism and Geosites, Year IV, 2011/no.2,vol.8, ISSN 2065-0817/ E-ISSN 2065-1198, p.212-219,Oradea-Gdansk.
 • IRIMUŞ, I.A. (2010, colaborare), Conséquences de l’instabilité morphodynamique liée à l’exploitation du soufre dans le massif volcanique du Călimani (Roumanie). Revue Geographique de l’Est, vol.49/1/2009, ISSN 2108-6478/ ISSN 0035-3213, p.1-17.
 • Surdeanu,V., Rus, I., IRIMUŞ, I.A., Petrea, D., Cocean, P (2009), Rainfall influence on landslide dynamics (Carpathian Flysch Area, Romania), Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, vol.32 (1) / 2009, p. 89-95 (Revista ISI).
 • IRIMUŞ, I.A, Petrea, D., Surdeanu,V., Fodorean, Fl., Pop, O.(2009),La Reconstruction des Paleo-paysages Transylvains a partir des Routes et des Castres romains de Dacia Porolissensis.Vol. „Ol’ Man River”- Geo-Archaeological Aspects of Rivers and Rivers Plains, ISBN 978-90-382-1404 -7, p.483- 497, Ghent, Ed.Academia Press, Belge.
 • Surdeanu,V.,Goţiu, D., IRIMUŞ, I.A, Petrea, D.(2009), Some aspects regarding the evolution of the floodplains of the transylvanian rivers and its influence upon the conservation of cultural resources. Vol. „Ol’ Man River”- Geo-Archaeological Aspects of Rivers and Rivers Plains, ISBN 978-90-382-1404 -7, p.591-601, Ghent, Ed.Academia Press, Belge.
 • IRIMUŞ, I., Petrea, D., Rus, I., Vescan, I. (2009), Morfodinamica versanţilor în regiunile cu domuri şi cute diapire din Depresiunea Transilvaniei. Vol. „Mediul şi dezvoltarea durabilă”, Editura Labirint, Chişinău, R.Moldova, ISBN 978-9975-80-2, p.90-100.
 • Surdeanu, V., Petrea, D., Rus, I., IRIMUŞ, I.A,.(2008), Deep-seated lanslides in the Saschiz and Soard-Secuieni area. Geomorphological settings. IAG Regional Conference on Geomorphology „ Lanslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain Regions”, p.28-32, ISBN 978-973-749-434- 4. Braşov, Romania, 2008.
 • IRIMUŞ I.A. (2006), The hydrological regime of the Danube in the Deltaic sector. Genesis and Biodiversity, pp.53-64.Edited by C.Tudorancea and M.M.Tudorancea, 2006, Bachuys Publisher, Leiden, The Netherlands.
 • Mac I., IRIMUŞ, I. A. (1998), Geomorphological Homologies in the Mountains from Northwestern and Southeastern parts of Transylvanian Depression, în vol.”Geomorphology of the Carpatho-Balcan Region” , Ed. Corint, p. 20-29, ISB.N 973- 653- 081-7, Bucureşti.
 • IRIMUŞ I. A. (1997), La corrélation des glissements de terrain avec les types de dômes périphériques dans le Basin de Transylvanie, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, vol. 19, p. 245-248, Italia, Torino (Revista ISI).