Cosmin HurjuiDr. Cosmin Hurjui
Senior researcher II


Phone: 
+40727475904
Email: cosmin_hurjui@excite.com,
cosmin.hurjui@cesperieni.ro


Adress:
Research and Development Center for Soil Erosion Control Perieni, PO Box 1 Barlad, 731240 Barlad, Vaslui County, Romania

 

Research Interest


Soil Erosion, Gullies, Landslides, GIS

 • gullies
 • recent landslides
 • physico-mechanical properties of soils (rocks) having an important role in morphology and dynamics of gullies
 • research on landslides and gullies by means of GIS techniques
 • siltation of small and medium size lakes/reservoirs
 • soil compaction

 

Proiecte de cercetare (2005-2012)


 • Diminution of the impact of erosion processes on soil and water resources in rolling hills areas. AGRAL, Project no. 369 (2004-2006) – member
 • Estimation and prediction by mathematical models of evolution of erosion processes by water and the influence on soil productivity on agricultural slopes. Project no. 369 (2004-2006) – member
 • Evaluating the effectiveness of soil conservation measures on sloping cropland in Romania using fallout radionuclides IAEA Viena (2002-2007) – member
 • Ecological Rehabilitation and Sustainable Management of Areas Having Terrains Affected by Gullies and/or Landslides in Moldavia (Eastern Romania) (MARAVAL), CEEX Project nor. 743-2006 – Project Manager
 • Research carried out in a small watershed for a superior vauation of sloping terrains and prevention of torrentiality and flooding. CEEX Subcontract 64/5/2006 – member
 • Melioration, conservation and valuation of soils deteriorated by anthropical intervention in agricultural systems in hilly areas, in order to improve the life quality and environment protection (AMCOSOL) CEEX Subcontract 44/2005, 2005-2008 – member
 • Management and ecological security of natural resources in border watershed of Prut CEEX (MARESEP) Contract 609/2005, Subcontract 1228/2005, 2005-2008 – member
 • Elaboration of integrated and performant technologies of utilization of natural resources, to increase the efficiency of inputs, soil conservation and environment protection regarding the main (agricultural) crops (PS 231). Sectorial project (Romanian Government) Subcontract 331/2006 – member
 • Analyzes of existing beta emitters in agro-ecosystems in ultra-low radiochemistry laboratory (BETALAB) PNCDI II Project (2007-2010) – member

 

Publication (selective)


BOOKS

 • Hurjui C., (2008) – Rolul rocilor sedimentare în morfologia şi dinamica ravenelor. Studii de caz din Podişul Moldovenesc, Editura ALFA, Iaşi, (pe baza tezei de doctorat), ISBN 978-973-8953-74-1, 300 pp. (http://www.cesperieni.ro/rolul_rocilor.pdf)Hurjui C., Nistor D., Petrovici G. (2008) – Degradarea terenurilor agricole prin ravene şi alunecări de teren. Studii de caz din Podişul Bârladului, Editura ALFA, Iaşi, ISBN 978-973-8953-75-8, 210 pp. (http://www.cesperieni.ro/degradarea.pdf )

ARTICLES / SCIENTIFICAL COMMUNICATIONS

 • Râclea C, Hurjui C., et al., (1991) – Redarea în circuitul agricol a terenurilor alunecate, drenate şi modelate, Rev. „Cereale şi plante tehnice”, vol. IV, Bucureşti.
 • Popa N., Hurjui C., Pujina D., et al., (1993) – Aspecte privind eliminarea excesului de umiditate de pe versanţii agricoli, Sesiunea ştiinţifica jubiliară cu participare internaţională „45 ani de învaţământ superior hidrotehnic in Moldova”,secţ. II, 27-29 Mai 1993, Iaşi.
 • Ioniţă I., Purnavel Gh., Hurjui C., Popa N., Petrovici G., Pujina D., (1995) – Consideraţii privind ritmul de degradare a terenurilor din bazinul superior al Berheciului, A treia Conferinţă Naţională pentru protecţia mediului prin mjloace biologice şi biotehnice, Braşov.
 • Purnavel Gh., Hurjui C., Petrovici G., (1995) – Studii privind gradul de colmatare al unor acumulări din bazinul hidrografic Berheci, Simpoz. Imbunătăţiri funciare, Timişoara.
 • Popa N., Hurjui C., Pujină D., (1995) – Unele consideraţii privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor tehnologice de pământ de pe terenurile agricole în pantă erodate, Simpoz. Îmbunătăţiri funciare, Timişoara.
 • Purnavel Gh., Hurjui C., Ioniţă I., Filiche E., Petrovici G., (1997) – Impactul scurgerilor lichide şi solide asupra sedimentării şi calităţii apei acumulării Cuibul Vulturilor din b.h. Tutova (Colinele Tutovei), Ses. Com. şt. Univ. Agronomică şi de Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, 23 -24 Oct. 1997, Iaşi.
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Hurjui C., Filiche E., (1998) – Ritmul de agradare al unor ravene discontinue din Podişul Moldovei, Sem. Geogr. „Dimitrie Cantemir” dedicat Prof. emerit dr. doc. Ioan Şandru, 14 Noe. 1998, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi.
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Hurjui C., (1998) – Colmatarea lacurilor de acumulare din Podişul Moldovei – date preliminare, Sem. Geogr. „Dimitrie Cantemir” dedicat Prof. emerit dr. doc. Ioan Şandru, 14 Noe. 1998, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi.
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Hurjui C., (1999 apărut în 2000) – Assessment of the reservoir sedimentation rates from 137Cs measurements in the Moldavian Plateau, 3rd co-ordination meeting of IAEA Viena, Acta Geologica Hispanica, Barcelona, 2 – 9 .X. 1999, Spain. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf )
 • Ioniţă I., Mărgineanu R., Hurjui C., (1999) – The use of Caesium – 137 isotope measurements in assessing soil erosion, Sympos. Cropping Systems, 14 Oct., Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucuresti. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Nistor Doina, Nistor D., Hurjui C., (2000) – Conservation tillage on sloping land in Romania, Third International Congress of the European Society for Soil Conservation, „Man and Soil at the Third Millenium”, 28 March-1 April, 2000, Valencia, Spain. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Hurjui C., Pujina D., (2001) – The Use of Some GIS Techniques to Study Gullies and Landslides Distribution in Eastern Romania, International Symposium on Soil Erosion Management, Taiyuan, China, 26-30 April, 2001. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Ionita I. Margineanu R. Hurjui C., Popa N., Filiche E. (2001) – Use of 137Cs technique in soil erosion and sedimentation in Romania Research Co-ordinated Meeting of Soil Erosion and Sedimentation CRPS – International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Doina Nistor, Hurjui C., Filiche E., Nistor D., (2004) – The Influence Of Soil Compaction On Soil Erosion, Nutrients Losses And Corn Production, Eurosoil 2004, Freiburg, Germania. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Hurjui C., (2004) – Policy issues of the implementation of sustainable landuse in Romania, COST 634 Action, 1st Joint Working Groups Meeting, Bratislava, Friday 8th October 2004. (http://www.scribd.com/doc/64238392/Policy-Issues-of-the-Implementation-of-Sustainable-Landuse-in-Romania-Cosmin-Hurjui )
 • Nistor D., Popa N., Nistor Doina, Hurjui C., (2007) – The Results of long-term application of conservation practices in Tutova Rolling Hills, Eastern Romania, in terms of soil erosion control, nutrients balance and soil compaction. The 5th ESSC Congress, Palermo, Italy, June 26-30, 2007. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf (http://www.scribd.com/doc/64230710/Dumitru-Nistor-Nelu-Popa-Doina-Nistor-Cosmin-Hurjui-the-Results-of-Long-Term-Application-of-Conservation-Practices-in-Tutova-Rolling-Hills ) (http://www.scribd.com/doc/64230973/Dumitru-Nistor-Nelu-Popa-Doina-Nistor-Cosmin-Hurjui-the-Results-of-Long-term-Application-of-Conservation-Practices-in-Tutova-Rolling-Hills )
 • Hurjui C., Nistor D., Petrovici G., (2008) – The Evolution Of Catchment Gullies In Studinet And Simila Watersheds, Eastern Romania, During The Last 25 Years. The 15th Congress of ISCO, May 18-23, 2008, Budapest. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)
 • Hurjui C., Nistor D., Popa N., Petrovici G., (2008) – Rill and Inter-rill Erosion Measurements in Tarnii Valley, Eastern Romania, after Historical Rainstorm Events in September, 2007 (Poster). The 15th Congress of ISCO, May 18-23, 2008, Budapest. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdf)http://www.scribd.com/doc/64229963/Cosmin-Hurjui-Dumitru-Nistor-Nelu-Popa-Gabriel-Petrovici-Rill-and-Inter-Rill-Erosion-Measurements-by-RTK-GPS-in-Tarnii-Valley-Eastern-RomaniaHurjui C., Petrovici G., (2008) – Evoluţia ravenelor şi alunecărilor de teren din bazinele hidrografice Studineţ, Simila (Colinele Tutovei) şi Lohan (Podişul Bârladului) în ultimii 25 de ani. Sesiunea ştiinţifică MENER, Sinaia, 2008. (http://www.cesperieni.ro/volumb5.pdfhttp://www.scribd.com/doc/64228435/Cosmin-Hurjui-Gabriel-Petrovici-Evolutia-Ravenelor-Si-Alunecarilor-de-Teren-Din-Bazinele-Studinet-Simila-Si-Lohan