CV-URI


Marcel MÎNDRESCU Assistant professor at University of Suceava, Department of Geography Phone: +40742051475 Email: marcel.mindrescu@gmail.com, mindrescu@atlas.usv.ro Adress: Department of Geography, University of Suceava, 13rd Universităţii St, Suceava, 720229       RESEARCH TOPICS Mountain Geomorphology Romanian Carpathian Glaciation Glacial cirques and lakes Climate variability recorded by glacial deposits and lake sediments Paraglacial rock slope failure […]

Marcel MÎNDRESCU Conferențiar la Universitatea Suceava, Departamentul de Geografie Telefon: +40742051475 Email: marcel.mindrescu@gmail.com, mindrescu@atlas.usv.ro Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea Suceava, St.Universităţii, nr. 13, Suceava, 720229       DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie Montană Studiul glaciaţiei din Carpaţii româneşti Circurile și lacurile glaciare Studiul variabilităţii climatice pe baza depozitelor glaciare şi a sedimentelor lacustre Procesele şi […]

Dr. Adrian STĂNICĂ Scientific Director at the National Institute of Marine Geology and Geoecology – GeoEcoMar Phone: +40212094986 Email: astanica@geoecomar.ro Adress: Str. Dimitrie Onciul 23-25, Sector 2, 024053, Bucharest     RESEARCH TOPICS Coastal Geomorphology Beach morphology Long-term and seasonal variations of coastal morphology Beach – dune interactions Nearshore zone hidrodynamics […]


Dr. Adrian STĂNICĂ Director Știinţific la Institutul Național de C-D pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar Telefon: +40212094986 Email: astanica@geoecomar.ro Adresa: Str. Dimitrie Onciul 23-25, 024053, Sector24, Bucuresti     DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie Costieră Morfologia plajelor Variații sezoniere și pe termen lung a morfologiei costiere Interacțiuni dintre plajă și zona […]

Dr. Virgil SURDEANU Profesor universitar Telefon: +40744677068 Email: surdeanu@geografie.ubbcluj.ro, surdeanu_v@yahoo.com Adresa: Faculty of Geography, Babeș-Bolyai University, 5 – 7 Clinicilor Street, Cluj – Napoca, code 400006, Cluj County.         Domenii de cercetare Geomorfologie Dinamică, Geomorfologie aplicată, Geomorfologie inginerească procese de mişcare în masă impactul proceselor geomorfologice contemporane în organizarea spaţiului geografic cercetarea transformării cuvetelor […]

Dr. Virgil SURDEANU Professor at Babeș – Bolyai University, Cluj – Napoca (Faculty of Geography – Departament of Physical and Technical Geography) Phone: +40744677068 Email: surdeanu@geografie.ubbcluj.ro, surdeanu_v@yahoo.com Adresa: Faculty of Geography, Babeș-Bolyai University, 5 – 7 Clinicilor Street, Cluj – Napoca, code 400006, Cluj County.         RESEARCH TOPICS Dynamic Geomorphology, Applied Geomorphology, Engineering Geomorphology […]


Dr. Zenaida CHIȚU Asistant lecturer, Spiru Haret University, Bucharest Phone: +40728 219 255 Email: zenaidachitu@yahoo.com Adress: Faculty of Geography, Spiru Haret University, Ion Ghica Street, No. 13, Sector 3, Bucharest         RESEARCH TOPICS Landslides Understanding the landslide processes Understanding the relationship between landslides and triggering factors Spatial and Temporal Landslide […]

Dr. Zenaida CHIȚU Asistent univ. dr., Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret, Bucuresti Telefon: +40728 219 255 Email: zenaidachitu@yahoo.com Adresa: Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret, Bucuresti, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 4, Bucuresti         DOMENII DE CERCETARE Alunecări de teren Înțelegerea mecanismelor de alunecare; Înțelegerea relației dintre alunecările de […]

Dr. Adrian Grozavu Associate Professor Phone: +40729084850 Email: adriangrozavu@yahoo.com Adress: Department of Geography, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Blvd. Carol I, 20A, 700505, Iaşi, Romania         RESEARCH INTEREST Natural and anthropic hazards and risks Landslide susceptibility and risk assessment   Land use’s impact on slope stability Landslides […]


Dr. Adrian Grozavu Conferenţiar Telefon: +40729084850 Email: adriangrozavu@yahoo.com Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Bld. Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, Romania         DOMENII DE CERCETARE Hazarde şi riscuri naturale şi antropice Evaluarea susceptibilităţii şi riscului la alunecări de teren Impactul utilizării terenurilor asupra stabilităţii […]

Dr. Adrian CIOACĂ Profesor Telefon: +40740977942 Email: acioaca@gmail.com Adresa: Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret, Bucuresti, Bd. Timisoara, 58; Sector 6, 061333, România         DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie dinamică, Riscuri geomorfologice, Geomorfologie regională, Geomorfologie aplicată cercetarea si evaluarea arealelor afectate de procese geomorfologice actuale studii geomorfologice regionale in vederea sistematizarilor teritoriale […]

Geogr. Paul-Alexandru MANOLIU Universitatea din București & Asistent cercetător științific la Institutul de cercetare-dezvoltare pentru Protecția Mediului Phone: +40749665023 Email: manoliupaulalexandru@yahoo.com Adress: 294 Splaiul Independentei, 6th District, 060031, Bucharest, ROMÂNIA         RESEARCH TOPICS Mountain Geomorphology Geomorphological hazards Hazard mapping Avalanches Risk assessment Numerical modelling of geomorphological processes Other Hidraulic modelling Flooding assessment […]


Geogr. Paul-Alexandru MANOLIU Universitatea din București & Asistent cercetător științific la Institutul de cercetare-dezvoltare pentru Protecția Mediului Telefon: +40749665023 Email: manoliupaulalexandru@yahoo.com Adresa: Splaiul Independenței, nr. 296, sector 6, 060031, București         RESEARCH TOPICS Mountain Geomorphology Hazarde Geormofologice Cartarea hazardelor geomorfologice Avalanșe Monitorizarea riscurilor Modelarea numerică a proceselor geomorfologice Other Modelare hidraulică […]

Drd. Patrick CHIROIU Universitatea de Vest Timișoara (Departmentul de Geografie) Telefon: +40762690960 Email: p.chiroiu@gmail.com Adresa: Departmentul de Geografie, Universitatea de Vest Timișoara, Blv. Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223, Timișoara         DOMENII DE CERCETARE Procese de versant Procese periglaciare Permafrost montan Metode și tehnici în geomorfologie Dendrogeomorfologie   PUBLICAȚII Onaca, A., Magori, B., Urdea, […]

PhD candidate Patrick CHIROIU West University of Timișoara (Department of Geography) Phone: +40762690960 Email: p.chiroiu@gmail.com Adress: Department of Geography, West University of Timișoara, Vasile Pârvan, No. 4, 300223, Timișoara         RESEARCH TOPICS Slope processes Periglacial processes Permafrost Methods and technics in geomorphology Dendrogeomorphology Geomorphic mapping   PUBLICATIONS Onaca, A., Magori, B., Urdea, […]


PhD candidate Adrian-Cristian ARDELEAN West University of Timișoara (Department of Geography) Phone: +40752783478 Email: cristian86ardelean@gmail.com, ristian86ardelean@yahoo.com Adress: Department of Geography, West University of Timișoara, Vasile Pirvan, No. 4, 300223, Timișoara         RESEARCH TOPICS Mountain geomorphology, Applied geomorphology Alpine permafrost; Periglacial processes; Applied geophysics; Methods and technics in geomorphology Geophysical methods: DC resistivity, GPR; […]

Drd. Adrian-Cristian ARDELEAN drd. Universitatea de Vest din Timișoara (Departamentul de Geografie) Telefon: +40752783478 Email: cristian86ardelean@gmail.com, ristian86ardelean@yahoo.com Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara, Bld. Vasile Pirvan, nr. 4, 300223, Timișoara         DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie montană, Geomorfologie aplicată Permafrostul montan; Dinamica periglaciară; Geofizică aplicată; Metode si tehnici în geomorfologie Metode […]

Dr. Smaranda SIMONI Lect.dr. Universitatea din Piteşti (Facultatea de Ştiinţe Economice) Telefon: +40722390713 Email: tsmaranda@yahoo.com Adresa: Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 1, 110040, Piteşti         DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie montană Relief glaciar; Relief periglaciar; Relief fluvial; Morfometrie; Morfodinamică actuală; Relief denudaţional; Relief petrografic şi structural; […]


Smaranda SIMONI PhD Lecturer Phone: +40722390713 Email: tsmaranda@yahoo.com Adress: Faculty of Economics, University of Piteşti, No. 1, Târgul din Vale Street, 110040, Piteşti         RESEARCH TOPICS Mountain Geomorphology Glacial Landforms; Periglacial Landforms; Fluvial Landforms; Morphometry; Actual Morfodynamic; Denudation Landforms; Structural and Lithological Landforms; Anthropic Erosion, Landuse and Tourism in Mountain Areas. Methods […]

Roxana PUTAN PhD candidate Phone: +40741141868 Email: roxana.putan@gmail.com Adress: Department of Geography, West University of Timișoara, Vasile Pârvan, No. 4, 300223, Timișoara         RESEARCH TOPICS Slope processes Periglacial processes Alpine permafrost Methods and technics in geomorphology Lichenometry Geomorphological mapping GIS modelling   PUBLICATIONS Remus Crețan, Roxana Putan, 2010, The Evolution of the […]