Arhive zilnice: august 2, 2015


Geogr. Paul-Alexandru MANOLIU Universitatea din București & Asistent cercetător științific la Institutul de cercetare-dezvoltare pentru Protecția Mediului Phone: +40749665023 Email: manoliupaulalexandru@yahoo.com Adress: 294 Splaiul Independentei, 6th District, 060031, Bucharest, ROMÂNIA         RESEARCH TOPICS Mountain Geomorphology Geomorphological hazards Hazard mapping Avalanches Risk assessment Numerical modelling of geomorphological processes Other Hidraulic modelling Flooding assessment […]

Geogr. Paul-Alexandru MANOLIU Universitatea din București & Asistent cercetător științific la Institutul de cercetare-dezvoltare pentru Protecția Mediului Telefon: +40749665023 Email: manoliupaulalexandru@yahoo.com Adresa: Splaiul Independenței, nr. 296, sector 6, 060031, București         RESEARCH TOPICS Mountain Geomorphology Hazarde Geormofologice Cartarea hazardelor geomorfologice Avalanșe Monitorizarea riscurilor Modelarea numerică a proceselor geomorfologice Other Modelare hidraulică […]

Drd. Patrick CHIROIU Universitatea de Vest Timișoara (Departmentul de Geografie) Telefon: +40762690960 Email: p.chiroiu@gmail.com Adresa: Departmentul de Geografie, Universitatea de Vest Timișoara, Blv. Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223, Timișoara         DOMENII DE CERCETARE Procese de versant Procese periglaciare Permafrost montan Metode și tehnici în geomorfologie Dendrogeomorfologie   PUBLICAȚII Onaca, A., Magori, B., Urdea, […]


PhD candidate Patrick CHIROIU West University of Timișoara (Department of Geography) Phone: +40762690960 Email: p.chiroiu@gmail.com Adress: Department of Geography, West University of Timișoara, Vasile Pârvan, No. 4, 300223, Timișoara         RESEARCH TOPICS Slope processes Periglacial processes Permafrost Methods and technics in geomorphology Dendrogeomorphology Geomorphic mapping   PUBLICATIONS Onaca, A., Magori, B., Urdea, […]

PhD candidate Adrian-Cristian ARDELEAN West University of Timișoara (Department of Geography) Phone: +40752783478 Email: cristian86ardelean@gmail.com, ristian86ardelean@yahoo.com Adress: Department of Geography, West University of Timișoara, Vasile Pirvan, No. 4, 300223, Timișoara         RESEARCH TOPICS Mountain geomorphology, Applied geomorphology Alpine permafrost; Periglacial processes; Applied geophysics; Methods and technics in geomorphology Geophysical methods: DC resistivity, GPR; […]

Drd. Adrian-Cristian ARDELEAN drd. Universitatea de Vest din Timișoara (Departamentul de Geografie) Telefon: +40752783478 Email: cristian86ardelean@gmail.com, ristian86ardelean@yahoo.com Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara, Bld. Vasile Pirvan, nr. 4, 300223, Timișoara         DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie montană, Geomorfologie aplicată Permafrostul montan; Dinamica periglaciară; Geofizică aplicată; Metode si tehnici în geomorfologie Metode […]


Dr. Smaranda SIMONI Lect.dr. Universitatea din Piteşti (Facultatea de Ştiinţe Economice) Telefon: +40722390713 Email: tsmaranda@yahoo.com Adresa: Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 1, 110040, Piteşti         DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie montană Relief glaciar; Relief periglaciar; Relief fluvial; Morfometrie; Morfodinamică actuală; Relief denudaţional; Relief petrografic şi structural; […]

Smaranda SIMONI PhD Lecturer Phone: +40722390713 Email: tsmaranda@yahoo.com Adress: Faculty of Economics, University of Piteşti, No. 1, Târgul din Vale Street, 110040, Piteşti         RESEARCH TOPICS Mountain Geomorphology Glacial Landforms; Periglacial Landforms; Fluvial Landforms; Morphometry; Actual Morfodynamic; Denudation Landforms; Structural and Lithological Landforms; Anthropic Erosion, Landuse and Tourism in Mountain Areas. Methods […]

Roxana PUTAN PhD candidate Phone: +40741141868 Email: roxana.putan@gmail.com Adress: Department of Geography, West University of Timișoara, Vasile Pârvan, No. 4, 300223, Timișoara         RESEARCH TOPICS Slope processes Periglacial processes Alpine permafrost Methods and technics in geomorphology Lichenometry Geomorphological mapping GIS modelling   PUBLICATIONS Remus Crețan, Roxana Putan, 2010, The Evolution of the […]


Drd. Roxana PUTAN drd. Universitatea de Vest din Timișoara (Departamentul de Geografie) Telefon: +40741141868 Email: roxana.putan@gmail.com Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara, Bld. Vasile Pirvan, nr. 4, 300223, Timișoara         DOMENII DE CERCETARE Procese de versant; Procese periglaciare; Permafrost montan; Metode si tehnici în geomorfologie Lichenometrie; Cartare geomorfologică; Modelare […]

PhD student Mirela Vasile Drd. Mirela Vasile Telefon: +40735514612 Email: mirelavsl@yahoo.com Adresa: Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 1, Bucuresti         DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie Periglaciară Dezagregarea termică a rocilor: procese criogene, stress termic Evoluţia depozitelor de grohotiş şi a pereţilor de rocă Permafrost şi forme […]

PhD student Mirela Vasile Researcher at University of Bucharest (Faculty of Geography – CRMD) Phone: +40735514612 Email: mirelavsl@yahoo.com Adress: Faculty of Geography, University of Bucharest, 1st N. Balcescu blv., Sector 1, Bucharest         RESEARCH TOPICS Periglacial Geomorphology Thermal weathering of rock surfaces: freeze-thaw processes, thermal stress The evolution of debris deposits and […]


PhD student Răzvan Popescu University of Bucharest, Faculty of Geography Phone: +40751027237 Email: razvan.popescu@geo.unibuc.ro Adress: Faculty of Geography, University of Bucharest, 1st N. Bălcescu blvd., 010041, Sector 1, Bucharest       RESEARCH TOPICS Periglacial Geomorphology Alpine permafrost distribution: mapping, modeling and controlling factors; Low altitude permafrost; Periglacial processes and landforms;   RESEARCH PROJECTS The impact […]

Drd. Răzvan Popescu Universitatea din București, Facultatea de Geografie Telefon: +40751027237 Email: razvan.popescu@geo.unibuc.ro Adresa: Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Bd. N. Balcescu, nr. 1, 010041, Sector 1, București       DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie Periglaciară Permafrostul alpin: cartare, modelare și analiza factorilor de control; Permafrostul sporadic de la altitudini joase; Procese și forme periglaciare; […]

Dr. Mircea ARDELEAN Lecturer Phone: +40256592285 Email: mircea.ardelean@cbg.uvt.ro   Adress: Department of Geography, West University of Timișoara, Vasile Pârvan Av., 4, 300223 Timișoara         RESEARCH INTEREST Glacial and periglacial geomorphology, Karstic areas weathering process intensity in high altitude areas landforms mapping methods geophysical applications in landforms study ice deposit dynamic in […]


Dr. Mircea ARDELEAN lector Telefon: +40256592285 Email: mircea.ardelean@cbg.uvt.ro   Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timișoara         DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie glaciară și periglaciară, Geomorfologia regiunilor carstice Intensitatea proceselor de meteorizație din zona montană înaltă Metode de cartare geomorfologică Aplicații geofizice în […]

Dr. ALEXANDRU ONACA asist. dr. Universitatea de Vest din Timișoara (Departamentul de Geografie) Telefon: +40740703056 Email: alexandru.onaca@cbg.uvt.ro   Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara, Bld. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timișoara         DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie montană, Geomorfologie aplicată Permafrostul montan; Dinamica periglaciară; Avalanșele de zăpadă; Geofizica aplicată; […]

Dr. ALEXANDRU ONACA researcher and teaching assistant at West University of Timișoara (Department of Geography) Phone: +40740703056 Email: alexandru.onaca@cbg.uvt.ro Adress: Department of Geography, West University of Timișoara, Vasile Pârvan, No. 4, 300223, Timișoara         RESEARCH TOPICS Mountain geomorphology, Applied geomorphology Alpine permafrost; Periglacial processes; Snow avalanches; Applied geophysics; Natural hazards; Methods […]


Dr. ALEXANDRU NEDELEA Prof at University of Bucharest (Faculty of Geography – Departament of Geomorphology- Pedology- Geomatics) Phone: +40722563522 Email: alexnedelea10@yahoo.com Adress: Faculty of Geography, University of Bucharest, 1, N. Bălcescu Avenue, Bucharest.         RESEARCH TOPICS Mountain Geomorphology Glacial landforms in Southern Carpathian Processes and periglacial landforms Altitudinal zonation of geomorphological […]

Dr. ALEXANDRU NEDELEA Profesor universitar la Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Geografie – Departamentul de Geomorfologie- Pedologie-Geomatică) Telefon: +40722563522 Email: alexnedelea10@yahoo.com Adresa: Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, Bd. N Bălcescu, 1, Bucureşti         DOMENII DE CERCETARE Geomorfologie Montană Relieful glaciar din Carpaţii Meridionali Procese şi forme periglaciare Etajarea proceselor geomorfologice Organizarea […]