Revista de geomorfologie nr. 15 – 2013

COPERTA | CUPRINSREVISTA COMPLETĂ


Articole


Miscellanea

Recenzii / Reviews

CV (EN) Iulian ZĂINESCU

Florin Iulian ZAINESCUFlorin Iulian ZĂINESCU
MSc at University of Bucharest, Faculty of Geography


Phone
: +40728831293
Email: florinzainescu@yahoo.com


Adress:
Faculty of Geography, University of Bucharest, 1st N. Balcescu blv., Sector 4, Bucharest

 

 

 

 


RESEARCH TOPICS


Coastal Geomorphology

 • Coastal storms – typology and morphological impact
 • Barrier morphodynamics
 • Shoreline evolution and large scale coastal behaviour

 

RESEARCH PROJECTS


 • The influence of climate change over the intensity of erosional processes on the coasts of Danube Delta and Rhone Delta, PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0062 project (2015 – 2016)
 • Coastal storms impact on the Romanian Black Sea coast, project PN-II-RU-TE-2011-3-0293 (2012 -2014)

 

PUBLICATIONS


 • Zainescu F., Vespremeanu-Stroe A. Tatui F., Valchev N. (submitted). Storm climate on the Danube delta coast. Natural Hazards
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., Tătui F., Zăinescu F., Timar-Gabor A., Cârdan I. (2015). The evolution of the Sf. Gheorghe (Danube) asymmetric deltaic lobe in association with the cyclic development of a river – mouth bar and present adaptations to human-induced sediment depletion. Geomorphology.

 

 BOOKS (AND BOOK CHAPTERS)


 • Vespremeanu-Stroe, A., Zăinescu, F., Preoteasa, L., Tătui, F., (submitted). The genesis and evolution of the Danube Delta: a synthesis. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Zăinescu, F. (submitted). Coastal storms. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A. , Constantinescu, Ş., Tătui, F., Zăinescu, F. (submitted). Danube Delta coast morphodynamics. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.

CV (RO) Iulian ZĂINESCU

Florin Iulian ZAINESCUFlorin Iulian ZĂINESCU
Masterand al Facultatii de Geografie, Universitatea din Bucuresti


Telefon: +40728831293
Email: florinzainescu@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 4, Bucuresti

 

 

 

 


DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie Costieră

 • Furtuni costiere – climatul furtunilor si impactul morfologic
 • Dinamica barierelor litorale
 • Evoluţia liniei tărmului

 

PROIECTE DE CERCETARE


 • The influence of climate change over the intensity of erosional processes on the coasts of Danube Delta and Rhone Delta, PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0062 project (2015 – 2016)
 • Impactul furtunilor pe coasta romaneasca a Marii Negre, proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0293 (2012 -2014)

 

PUBLICAŢII PEER-REVIEW


 • Zăinescu F., Vespremeanu-Stroe A., Tătui F., Valchev N. (submitted). Storm climate on the Danube delta coast. Natural Hazards.
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., Tătui F., Zăinescu F., Timar-Gabor A., Cârdan I. (2015). The evolution of the Sf. Gheorghe (Danube) asymmetric deltaic lobe in association with the cyclic development of a river – mouth bar and present adaptations to human-induced sediment depletion. Geomorphology.

 

CĂRŢI (ŞI CAPITOL ÎN VOLUM)


 • Vespremeanu-Stroe, A., Zăinescu, F., Preoteasa, L., Tătui, F., (submitted). The genesis and evolution of the Danube Delta: a synthesis. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Zăinescu, F. (submitted). Coastal storms. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A. , Constantinescu, Ş., Tătui, F., Zăinescu, F. (submitted). Danube Delta coast morphodynamics. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.

CV (RO Razvan MATEESCU

Razvan MATEESCUDr. Razvan MATEESCU
Cercetător ştiinţific III la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare (INCDM)


Telefon: +40788400398
Email: razvan_doru@yahoo.com,
razvan_m@alpha.rmri.ro


Adresa:
INCDM 300 Mamaia Blvd. 900581 Constanta

 

 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie Costieră

 • Dinamica barelor submerse pe tarmurile micromareice
 • Interactiuni morfologice plaja – dune
 • Analiza proceselor hidrodinamice din zona de mica adancime
 • Impactul variabilitatii climatice asupra regimului eolian si dinamicii litorale
 • Furtuni costiere – climatul furtunilor si impactul morfologic
 • Interactiuni fluvio – marine: Dinamica reliefului si transportul sedimentelor in zona gurilor de varsare

Protectie Costiera

 • Hidrodinamica zonei marine costiere
 • Gestiunea sedimentelor la nivel regional/local
 • Managementul plajei/ICZM
 • Modelarea, proiectarea si mentenanta constructiilor costiere de protectie
 • Modelarea valurilor si transportului de sedimente

 

PROIECTE DE CERCETARE


 • Program Orizont/“Interaciunea dintre fenomenele hidrodinamice si componentele abiotice ale ecosistemelor costiere (Deltã – Tãrm – Mare), monitorizarea si metode de management ale proceselor geomorfologice costiere” (perioada: 1998,1999, 2000).
 • Programul integrat de monitoring fizic, chimic si biologic al apelor marine si al eroziunii costiere” – MMGA
 • Studiu “Baseline Survey for Improvement of the Marine Ecosystem and Coastal Erosion for Protection/Rehabilitation of the Romanian Black Sea Shore” – JICA (perioada: 05-12.2005).
 • Proiect BENA “Aplicarea tehnicilor de teledetectie in sprijinul procesului de management integrat al zonei costiere romanesti” – BENA participant la Proiectul TASAUL “Assessment of anthropogenic impacts on Tasaul Lake, România, and ecosystem rehabilitation”, finanţat de Swiss National Foundation, prin program ESTROM. Responsabil cu operarea retelei hidrometrice afluenti, calcul debite, calcul incarcatura nutrienti, bilant hidric (perioada: 03-11.2006; 06.2005-09.2007).
 • Proiect CEEX – SOCOP, PlanCoast, MarCoast (ESA/GMES), SeaDataNet, Black Sea Scene, Ascabos si ECOOP, pentru dezvoltarea unui sistem de oceanografie operationala in Marea Neagra (perioada: 02.2006 – 12.2010).
 • Contributii la studiul: “Realizarea evaluării strategice de mediu pentru planul « Studiu privind protecţia şi reabilitarea părţii sudice a ţărmului românesc al Mării Negre »” (perioada: 07.2006-01.2007).
 • Contributii la “Master-planul pentru zona costiera de protecţie cu regim sever de pe litoralul romanesc al Marii Negre” (perioada: 07.2007-01.2008).
 • STUDIULUI PRIVIND ELABORAREA PLANULUI National pentru gospodarirea integrata a zonei costiere si delimitarea domeniului public al statului din zona costiera” (perioada: 08-12.2009).
 • „Contributii la Studiu privind analiza consecinţelor asupra mediului în RBDD, determinate de construcţia fazei a II-a a proiectului ucrainean “Calea navigabila de mare adâncime Dunarea-Marea Neagra” (perioada: 08-12.2009).
 • „Sistem complex de aplicare a tehnicilor de GIS si teledetectie in sprijinul activitatilor de gestiune integrata a zonei costiere romanesti” – Acronim: IMAGIS, perioada de desfasurare 2008-2011, Consortiu: INCDM, ROSA, CRUTA, ICAS, INCDDD, Tradsym si FIFIM/USAMVB (perioada: 10.2008 – 12.2011).
 • Expert in domeniul hidromorfologie, in cadrul proiectului ISPA: “Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175” (perioada: 06-12.2011).
 • Participant coordinator al consortiului national in echipa de modelare, hidrografie si GIS a proiectului FP7, Coconet “Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential” (perioada: 2012-2016).
 • Participant la proiectul PN2, ECOMAGIS “Implementation of a complex geographic information system for ecosystem-based management, through integrated monitoring and assessment of the biocoenosis status and its evolution trends in a fast changing environment at the Romanian coastal zone of the black sea”. Responsabil modelare hidraulica (perioada: 2012-2015).

 

PUBLICATII (ISI – 5, ALTE REVISTE – 4)


Lucrari stiintifice publicate in tara: 13 (6 prim autor, 7 – co-autor)

 • Mateescu R., “Soft engineerical protection solutions implemented to Mamaia Beach”, Ovidius University of Constanta, Annals of Constructions 3, 75-80 (2002), Constanţa, România;
 • C. Coman, M. Golumbeanu, R. Mateescu, “Beach User Perception Study of Environmental Quality at Romanian Beaches: A Contribution to Beach Management”, Procedings of ECOIND Seminar, Romanian Academy, 2003, Bucharest, România;
 • Mateescu R. ”Experimental research regarding sediment transport – Southern area of Mamaia Beach”, Procedings of ECOIND Seminar, Romanian Academy, 2003, Bucharest, România;
 • Mateescu R., Costencu V., “The effectiveness of Hard and Soft Coastal Protection Solutions Implemented on The Southern Romanian Shore” Ovidius University of Constanţa, Annals of Constructions 3, 175-180 (2004), Constanţa, România;
 • Mihailov E., Mateescu R., Burca M. “Numerical simulation of the Western Black Sea Basin hydrological variability“, Proceedings of ANM, 2004, Bucuresti, România;
 • Mateescu R., Coman C. “Aspects of the Romanian Black Sea Shore – Necessary Actions towards an Integrate Coastal Zone Management for the Erosion Control”, AvH International Symposium, 2005, Timisoara, România;
 • Mateescu R., Popescu M., Arsenie I. “Analiza campului de valuri si a transportului de sedimente aferente plajelor marine. Studiu de caz sector Mamaia”, Hidrotehnica, nr.3-4, 2008, Bucuresti, Romania;
 • Alexandrov L., Nicolaev S., Dumitru V., Coman C., Golumbeanu M., Popescu O., Spinu A., Mateescu R.: “Definirea Planificarii Spatiale Maritime suport pentru elaborarea Politicii Maritime Integrate”, Mediul Inconjurator, nr1/2009, pag.34-38, ICIM, Bucuresti, Romania;
 • Nicolaev S., Bologa A.S., L.Lazar, D.Vasiliu, A.Oros, D.Tiganus, V.Coatu, E.Stoica, D.Micu, V.Nita, T. Zaharia, D.Diaconeasa, V.Malciu, L.Boicenco, F.Timofte, O.Dumitrescu, C.Dumitrache, V.Abaza, V.Maximov, C.Ispas, L.Alexandrov, R. Mateescu, 2010 – Report on the state of marine and coastal environment in 2009, Cercetari Marine / Recherches Marines, nr. 39: 7-72;
 • Mateescu R., Omer I., Matei S. Wave conditions in the transitional zone of the Romanian coast – Mamaia Bay, Analele Universitatii Ovidius Constanta, an XII/2010, Seria Civil Engineering, Ovidius University Press, Constanta, pag.39-46.
 • Raykov V., M.Yankova, M.Panayotova, G.Radu, V.Maximov, S.Nicolaev, Tania Zaharia, 2010 – Prediction modeling and reference conditions for sprat and turbot exploitation in EU waters of the Black Sea, Cercetari Marine / Recherches Marines, nr. 39: 259-280
 • Nicolaev S.,A.S.Bologa, L.Lazar, D.Vasiliu, A.Oros, D.Tiganus, V.Coatu, E.Stoica, D.Micu, V.Nita, Tania Zaharia, D.Diaconeasa, V.Malciu, L.Boicenco, F.Timofte, O.Dumitrescu, C.Dumitrache, V.Abaza, V.Maximov, C.Ispas, L.Alexandrov, R.Mateescu, 2011 – Report on the state of marine and coastal environment in 2010, Cercetari Marine / Recherches Marines, nr. 41: 5-99.
 • M. MIHAILOV, L. BUGA, V. MALCIU, R. MATEESCU, M. TOMESCU – CHIVU, ”Extreme event analysis based coastal water masses dynamics of Romanian Black Sea Area”, Proceedings of NIHWN’s Annual scientific symposium, 2011;

Lucrari stiintifice publicate in strainatate: 9 (4 indexate ISI) (4 – prim-autor, 5 – co-autor)

 • Mateescu R., Malciu V. “Long-term sea level and shoreline variability along the Romanian Black Sea Coast”, Proceedings of the workshop on Understanding and Modeling the Black Sea Ecosystem in support of Marine Conventions and Environmental Policies – 2006, JRC, Ispra, Italy (EUR 22176 EN).
 • Alexandrov L., C.Coman, I.Cernisencu, L.Tofan, R.Mateescu, T.Zaharia, 2008 – Specificity of Romanian Black sea changes under climate and human impact – 4th IGBP Congress, Sustainable Livelihoods in a Changing Earth System, 5-9 May 2008, Capetown, South Africa, Book of abstracts, p.56.
 • Mateescu R., Coman C., ”Evolution of the Black Sea Romanian Shore under the Actual Anthropogenic Impact” – Jurnal of Enviromnetal Protection and Ecology 9, 357-364 (2008), BENA, (JEPE) – http://www.jepe.gr – ISI.
 • L Alexandrov, C. Coman, M. Golumbeanu, R. Mateescu, D. Valisiu, D. Rosioru. “Specificity of the Romanian Black Sea Coastal Changes under Climate and Human Impact”, NATO SfP&S Programme, 263-269, Springer Science 2009.
 • Mateescu Razvan, Spinu Alina “Marine and Coastal Spatial Data Analysis and Management within Web-GIS system for data access and sustainability on Romanian Black Sea Coastal Zone”, http://coastgis.corila.it/2011/download/book/CoastGIS_2011_Proceedings_Vol_2.pdf, Coast GIS Conference 2011, Oostende, Belgium
 • Spinu Alina, Alexandrov Laura, Mateescu Razvan, “GIS for coastal and marine environment – an integrated tool for Coastal Zone Management. Study case – Razim Sinoe Lagoon”, Proceedings of the tenth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, 2011, ISBN 978-605-88990-6-3, vol II ISBN 978-605-88990-8-7, pag. 901-913.
 • A.I. Kubryakov, G. K. Korotaev, V. L. Dorofeev, Y. B. Ratner, A. Palazov, N. Valchev, V. Malciu, R. Mateescu and T. Oguz “Black Sea coastal forecasting system” MS No.: os-2011-22, Ocean Science/EGU, available to download at address: http://www.ocean-sci.net/8/183/2012– ISI
 • T. Zaharia, D. Micu, V. Nita., V. Maximov, R. Mateescu, A. Spinu, M. Nedelcu , G. Ganea, C.Ursache, 2011 – Preliminary data on habitat mapping in the Romanian Natura 2000 marine sites – Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) vol.13. 2012, nr.3B – http://www.jepe.gr – ISI
 • R.Mateescu, D.Diaconeasa, S.Alina, V.Malciu, ”Hydro-Geomorphological Processes in the Transitional Romanian Black Sea Coast, its Conceconces on the Masterplan for Coastal Protection Implementation”, (JEPE) vol.13. 2012, nr.3A – http://www.jepe.gr – ISI

Carti, monografii publicate: 1 carte

 • Mateescu R. “Hidrodinamica zonei marine costiere romanesti” Editura Universitara, Bucuresti, Romania (2009).

CV (EN) Razvan MATEESCU

Razvan MATEESCUDr. Razvan MATEESCU
Researcher at INC DM ”Grigore Antipa”


Phone
: +40788400398
Email: razvan_doru@yahoo.com,
razvan_m@alpha.rmri.ro


Adress:
NIMRD, 300 Mamaia Blvd. 900581 Constanta

 

 

 

 

 

RESEARCH TOPICS


Coastal Geomorphology

 • Nearshore sandbars morphodynamics on microtidal coasts
 • Beach – dune interactions
 • Nearshore zone hidrodynamics
 • Impact of climate variability on coastal wind regime and coastline dynamics
 • Coastal storms sourge impacts
 • Fluvial – Marine Interactions: Morphodynamics and sediment transport at river mouths

Coastal Protection

 • Coastal hydrodynamics
 • Regional/Local sediment budget and management / wave and sediment transport modeling
 • Beach management & ICZM
 • Coastal constructions/facilities modeling, design and mentainance

 

RESEARCH PROJECTS


 • Participant to Orizont 2000 project: “Interaction between the hydrodynamic phenomena and abiotic component of the coastal ecosystem (Delta – shoreline- sea), monitoring and management methods of the geomorphologic coastal processes – annual national studies” (1998-2000) – member
 • Participant to the „Study on morphological changes of the Romanian Black Sea Coast between Midia – Vama Veche – Monitoring program for Coastal Erosion-National Programme (2000-2005) – member
 • BENA project: “Experimental research regarding sediment transport; method and technologies for protection and rehabilitation of eroded beach of Mamaia Bay”) (2001) – project director
 • BENA-DELTA project “Researches regarding biogeomorphological impact of hydrotechnical constructions for coastal protection implemented to Nãvodari – North Constanta area” (2003) – project director
 • Participant to JICA project: “Baseline Survey for Improvement of the Marine Ecosystem and Coastal Erosion for Protection/Rehabilitation of the Romanian Black Sea Shore” (2005) – member
 • Participant to TASAUL Project “Assessment of anthropogenic impacts on Tasaul Lake, Romania, and ecosystem rehabilitation” financed by Swiss National Foundation (2005-2007) – member
 • Consultant to the Masterplan/work “Study on protection and rehabilitation of the Southern Romanian Shore of the Black Sea “ – financed by J.I.C.A. (2006-2007) – member
 • Partnership for PNII 32164/2008, “Complex system for the application of the remote sensing techniques for environmental quality monitoring and Romanian ICZM implementation support”, Acronym IMAGIS (2008-2011) – Project Director
 • participant to European Projects: SeaSearch (for Marine Data Management) and, since 2007, national coordinator in SeaDataNet (PanEuropean Infrastructure for Ocean & Marine Data) for (2009-2011) and Black Sea Scene (regarding to Black Sea Network) Projects – member
 • Participant to the contributions study regarding „Enviromnetal Assessment of concequences induces in DDBR by the secund phase extension of Ukrainean project <<Danube-Black Sea High Depth Waterway>>”(2009 and 2013) – member
 • Participant to the national study regarding „Development of the National for ICZM and state property domain delineation within coastal zone (2009, 2011) – coordinator
 • Participant to national project, PN „Study of the geomorphological processes mechanisms on short and medium term, under the influence of the coastal zone natural and anthropogenic phenomena” – CEMAR (2005 – 2007 and 2008 – present) – member

 

PUBLICATIONS (ISI – 4, OTHER – 5)


 • Mateescu R., Malciu V. “Long-term sea level and shoreline variability along the Romanian Black Sea Coast”, Proceedings of the workshop on Understanding and Modeling the Black Sea Ecosystem in support of Marine Conventions and Environmental Policies – 2006, JRC, Ispra, Italy (EUR 22176 EN).
 • Alexandrov L., C.Coman, I.Cernisencu, L.Tofan, R.Mateescu, T.Zaharia, 2008 – Specificity of Romanian Black sea changes under climate and human impact – 4th IGBP Congress, Sustainable Livelihoods in a Changing Earth System, 5-9 May 2008, Capetown, South Africa, Book of abstracts, p.56.
 • Mateescu R., Coman C., ”Evolution of the Black Sea Romanian Shore under the Actual Anthropogenic Impact” – Jurnal of Enviromnetal Protection and Ecology 9, 357-364 (2008), BENA, (JEPE) (in print) – http://www.jepe.gr – ISI.
 • L Alexandrov, C. Coman, M. Golumbeanu, R. Mateescu, D. Valisiu, D. Rosioru. “Specificity of the Romanian Black Sea Coastal Changes under Climate and Human Impact”, NATO SfP&SProgramme, 263-269, Springer Science 2009.
 • Mateescu Razvan, Spinu Alina “Marine and Coastal Spatial Data Analysis and Management within Web-GIS system for data access and sustainability on Romanian Black Sea Coastal Zone”, http://coastgis.corila.it/2011/download/book/CoastGIS_2011_Proceedings_Vol_2.pdf, Coast GIS Conference 2011, Oostende, Belgium
 • Spinu Alina, Alexandrov Laura, Mateescu Razvan, “GIS for coastal and marine environment – an integrated tool for Coastal Zone Management. Study case – RazimSinoe Lagoon”, Proceedings of the tenth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, 2011, ISBN 978-605-88990-6-3, vol II ISBN 978-605-88990-8-7, pag. 901-913.
 • A.I. Kubryakov, G. K. Korotaev, V. L. Dorofeev, Y. B. Ratner, A. Palazov, N. Valchev, V. Malciu, R. Mateescu and T. Oguz “Black Sea coastal forecasting system” MS No.: os-2011-22, Ocean Science/EGU, available to download at address: http://www.ocean-sci.net/8/183/2012– ISI
 • T. Zaharia, D. Micu, V. Nita., V. Maximov, R. Mateescu, A. Spinu, M. Nedelcu , G. Ganea, C.Ursache, 2011 – Preliminary data on habitat mapping in the Romanian Natura 2000 marine sites – Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), vol.13. 2012, nr.3B , http://www.jepe.gr – ISI
 • R.Mateescu, D.Diaconeasa, S.Alina, V.Malciu, ”Hydro-Geomorphological Processes in the Transitional Romanian Black Sea Coast, its Conceconces on the Masterplan for Coastal Protection Implementation”, (JEPE) vol.13. 2012, nr. 3A – http://www.jepe.gr – ISI

CV (EN) Florin TĂTUI

Florin TATUIDr. Florin TĂTUI
Postdoctoral Researcher at University of Bucharest (Faculty of Geography)


Phone
: +40721735098
Email: florin.tatui@geo.unibuc.ro,
florin.tatui@yahoo.com


Adress:
Faculty of Geography, University of Bucharest, 1st N. Balcescu blv., Sector 1, Bucharest

 

 

 

 

RESEARCH TOPICS


Coastal Geomorphology

 • Nearshore sandbars morphodynamics on microtidal coasts
 • Beach – dune interactions
 • Nearshore zone hidrodynamics
 • Impact of climate variability on coastal wind regime and coastline dynamics
 • Coastal storms – typology and morphologial impact
 • Fluvial – Marine Interactions: Morphodynamics and sediment transport at river mouths

Other

 • Wind regime and wind energy potential

 

RESEARCH PROJECTS


 • Climate changes influence on the erosion intensities along the critical sectors of the Danube and Rhone deltas coastlines, project PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0062 (2015 – 2016) – member
 • Coastal storms impact on the Romanian Black Sea coast, project PN-II-RU-TE-2011-3-0293 (2012 -2014) – member
 • Masterplan for the protection against erosion of the Romanian Black Sea coast, project HRO/2/1156C (2011 – 2012) – member
 • Southern Romanian littoral of the Black Sea – The analysis of the morphodynamic, hidrodynamic and sedimentary processes on the submerged area and related landforms, grant PN2 PCE 1038/2008 (2009 – 2011) – member
 • New remote sensing products for coastal risk assesment, grant PN II – PARTENERIATE nr. 81-037 (2007 – 2010) – member
 • The submerse morphology of Danube delta coast – morphodynamics and sediment transport analysis, grant CNCSIS AT 13 GR (2007-2008) – member
 • The impact of climate variability and human pressure upon the hydrologic regime of Danube river and consequences for coastal dynamics, grant CEEX nr. X2C20 (2006-2008) – member
 • The impact of climate changes upon the Holocene and present dynamics of alpine zone (Romanian Carpathians), grant CEEX nr. 738 (2006-2008) – member
 • Sfantu Gheorghe (Danube) arm mouth – the modelling of morphodynamics, sediment transport and water masses dispersal, grant CNCSIS (2005 – 2006) – member

 

PUBLICATIONS


 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Ruessink, B.G. (under review). Alongshore variability of cross-shore bar behavior on a nontidal beach. Earth Surface Processes and Landforms.
 • Zăinescu, F., Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F., Valchev, N., (submitted). Storm climate on the Danube Delta coast: evidences of recent storminess change and links with large-scale teleconnection patterns. Natural Hazards.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F., Zăinescu, F., Timar-Gabor, A., Cârdan, I. (accepted). The evolution of the Sf. Gheorghe (Danube) assymetric deltaic lobe in association with the cyclic development of a river-mouth bar and present adaptations to human-induced sediment depletion. Geomorphology.
 • Tatui, F. (2015). Potential usage of met mast datasets for climatic parameters monitoring in Tulcea County, Romania. Forum Geografic, XIV(1), http://dx.doi.org/10.5775/fg. 2067- 4635.2015.091.i
 • Tatui, F. (2014). Assessment of the long-term wind energy resources in the Southern Bârlad Plateau. An applied climatology study. Forum Geografic, XIII(2), 153-163.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa,L. (2014). Alongshore variations in beach-dune system response to major storm events on the Danube Delta coast. Journal of Coastal Research, 70, 693-699.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa,L. (2013). The correlated behavior of sandbars and foredunes on a nontidal coast (Danube Delta, Romania). Journal of Coastal Research, 65, 1874-1879.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Cheval, S., Tatui, F. (2012). The wind regime of Romania – characteristics, trends and North Atlantic Oscillation influences, Forum Geografic, XI (2), 118-126.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Ruessink, B.G.(2011). Intra-site differences in nearshore bar behavior on a nontidal beach (Sulina-Sf. Gheorghe, Danube Delta coast). Journal of Coastal Research, 64, 840-844.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F. (2011). North-Atlantic Oscillation signature on coastal dynamics and climate variability of the Romanian Black Sea Coast. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6(1), 308-316.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Urdea, P., Tatui, F., Constantinescu, Ş., Vasile, M., Popescu, R. (2008). New data regarding the glacial lakes morphology from Southern Carpathians, Revista de Geomorfologie, 10, 73-87.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, Ş., Tatui, F., Giosan, L. 2007. Multi-decadal evolution and North Atlantic Oscillation influences on the dynamics of the Danube delta shoreline. Journal of Coastal Research, 50, 157-162.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, Ş., Tatui, F. 2007. The multianual behavior of nearshore bars on a microtidal coast. Revista de Geomorfologie, 9, 107-123 (in Romanian).
 • Vespremeanu-Stroe A., Tatui F., 2005. The influence of North Atlantic Oscillation on Romanian Black Sea coast wind regime. Analele Universitatii din Bucuresti- seria Geografie, LIV, 17-26.

 

BOOKS (AND BOOK CHAPTERS)


 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A. (submitted). Shoreface morphodynamics on Danube Delta coast. In: Radoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F., Preoteasa, L., Zăinescu, F., Rotaru, S., Stoica, M. (submitted). The genesis and evolution of the Danube Delta: a synthesis. In: Radoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Tatui, F. (2015). Nearshore sandbars behaviour on Danube Delta Coast (PhD thesis – in Romanian). Ed. Ars Docendi, Bucharest, 156 p., ISBN 978-973-558-852-6.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Tatui, F. (2014). Physical Oceanography (in Romanian). Ed. Ars Docendi, Bucharest, 179 p., ISBN 978-973-558-750-5.

CV (RO) Florin TĂTUI

Florin TATUIDr. Florin TĂTUI
Cercetător Postdoctoral la Universitatea din Bucuresti (Facultatea de Geografie)


Telefon: +40721735098
Email: florin.tatui@geo.unibuc.ro,
florin.tatui@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 1, Bucuresti

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie Costieră

 • Dinamica barelor submerse pe tarmurile micromareice
 • Interactiuni morfologice plaja – dune
 • Analiza proceselor hidrodinamice din zona nearshore
 • Impactul variabilitatii climatice asupra regimului eolian si dinamicii litorale
 • Furtuni costiere – climatul furtunilor si impactul morfologic
 • Interactiuni fluvio – marine: Dinamica reliefului si transportul sedimentelor in zona gurilor de varsare

Alte Domenii

 • Regimul eolian si valorificarea potentialului energetic eolian

 

PROIECTE DE CERCETARE


 • Influența schimbărilor climatice asupra intensității proceselor de eroziune din cadrul coastelor Deltei Dunării și Deltei Rhonului, proiect PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0062 (2015 – 2016) – membru
 • Impactul furtunilor pe coasta romaneasca a Marii Negre, proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0293 (2012 -2014) – membru
 • Masterplan pentru protectia impotriva eroziunii pe coasta romaneasca a Marii Negre, proiect HRO/2/1156C (2011 – 2012) – membru
 • Litoralul sudic romanesc al Marii Negre – Analiza proceselor morfodinamice, hidrodinamice si sedimentologice din domeniul submers si a formelor de relief asociate, grant PN2 PCE 1038/2008 (2009 – 2011) – membru
 • Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerintelor utilizatorilor din domeniul gestionarii situatiilor de risc hidro-meteorologic (RISCASAT), grant PN II – PARTENERIATE nr. 81-037 (2007 – 2010)–membru
 • Relieful submers al litoralului Deltei Dunarii – Investigarea dinamicii reliefului si a circulatiei sedimentelor, grant CNCSIS AT 13 GR (2007-2008) – membru
 • Impactul variabilitatii climatice si al interventiilor antropice aupra regimului hidrologic al Dunarii si dinamicii sedimentare costiere (DANUBERES), grant CEEX nr. X2C20 (2006-2008) –membru
 • ImpactulschimbarilorclimaticeasupradinamiciiHolocene si actuale a mediului alpin dinCarpatiiRomanesti. Implicatii in gestiuneariscului si amenajareapeisajului (MEDALP), grant CEEX nr. 738 (2006-2008) – membru
 • Gura de varsare a bratului Sfantu Gheorghe – Dinamica reliefului, distributia sedimentelor si dispersia maselor de apa, grant CNCSIS (2005 – 2006) – membru

 

PUBLICATII


 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Ruessink, B.G. (in revizuire). Alongshore variability of cross-shore bar behavior on a nontidal beach. Earth Surface Processes and Landforms.
 • Zăinescu, F., Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F., Valchev, N., (trimis spre publicare). Storm climate on the Danube Delta coast: evidences of recent storminess change and links with large-scale teleconnection patterns. Natural Hazards.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F., Zăinescu, F., Timar-Gabor, A., Cârdan, I. (acceptat). The evolution of the Sf. Gheorghe (Danube) assymetric deltaic lobe in association with the cyclic development of a river-mouth bar and present adaptations to human-induced sediment depletion. Geomorphology.
 • Tatui, F. (2015). Potential usage of met mast datasets for climatic parameters monitoring in Tulcea County, Romania. Forum Geografic, XIV(1), http://dx.doi.org/10.5775/fg. 2067- 4635.2015.091.i
 • Tatui, F. (2014). Assessment of the long-term wind energy resources in the Southern Bârlad Plateau. An applied climatology study. Forum Geografic, XIII(2), 153-163.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa,L. (2014). Alongshore variations in beach-dune system response to major storm events on the Danube Delta coast. Journal of Coastal Research, 70, 693-699.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa,L. (2013). The correlated behavior of sandbars and foredunes on a nontidal coast (Danube Delta, Romania). Journal of Coastal Research, 65, 1874-1879.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Cheval, S., Tatui, F. (2012). The wind regime of Romania – characteristics, trends and North Atlantic Oscillation influences, Forum Geografic, XI (2), 118-126.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Ruessink, B.G.(2011). Intra-site differences in nearshore bar behavior on a nontidal beach (Sulina-Sf. Gheorghe, Danube Delta coast). Journal of Coastal Research, 64, 840-844.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F. (2011). North-Atlantic Oscillation signature on coastal dynamics and climate variability of the Romanian Black Sea Coast. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6(1), 308-316.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Urdea, P., Tatui, F., Constantinescu, Ş., Vasile, M., Popescu, R. (2008). New data regarding the glacial lakes morphology from Southern Carpathians, Revista de Geomorfologie, 10, 73-87.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, Ş., Tatui, F., Giosan, L. 2007. Multi-decadal evolution and North Atlantic Oscillation influences on the dynamics of the Danube delta shoreline. Journal of Coastal Research, 50, 157-162.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, Ş., Tatui, F. 2007. Comportamentul multianual al barelor submerse longitudinale pe un tarm micromareic. Revista de Geomorfologie, 9, 107-123.
 • Vespremeanu-Stroe A., Tatui F., 2005. The influence of North Atlantic Oscillation on Romanian Black Sea coast wind regime. Analele Universitatii din Bucuresti- seria Geografie,LIV, 17-26.

 

 CĂRŢI (ŞI CAPITOLE DE CARTE)


 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A. (trimis spre publicare). Shoreface morphodynamics on Danube Delta coast. In: Radoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F., Preoteasa, L., Zăinescu, F., Rotaru, S., Stoica, M. (trimis spre publicare). The genesis and evolution of the Danube Delta: an in-depth study. In: Radoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Tatui, F. (2015). Comportamentul barelor submerse pe țărmul Deltei Dunării (Teza de doctorat). Ed. Ars Docendi, București, 156 p., ISBN 978-973-558-852-6.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Tatui, F. (2014). Oceanografie fizică. Ed. Ars Docendi, București, 179 p., ISBN 978-973-558-750-5.

CV (RO) Luminita PREOTEASA

Luminita PREOTEASADr. Luminita PREOTEASA


Phone: +40729812245
Email: preluminita@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, Bld. N. Bălcescu, nr. 1, Sector 1, Bucuresti

 

 

 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie costieră; Estetica peisajului

 • Dune costiere
 • Interactiuni plajă – dune
 • Reconstrucţie paleogeografică
 • Geoarheologie
 • Interactiuni fluvio – maritime: morfodinaica şi modelul transporului de sedimente în zona gurilor de vărsare

 

PROIECTE DE CERCETARE


 • Influența schimbărilor climatice asupra intensității proceselor de eroziune din cadrul coastelor Deltei Dunării și Deltei Rhonului, proiect PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0062 (2015 – 2016) – membru
 • Impactul furtunilor pe coasta românească a Mării Negre, proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0293 (2012 -2014) – membru
 • Răspunsul sistemelor morfologice senzitive la variaţiile factorilor meteo – marini şi impactul acestora asupra aşezărilor umane: exemplul sistemului lagunar Razelm-Sione şi al oraşului Histria, grant PNII – RU-TE 74/2010 (2010 – 2013) – director
 • Masterplan pentru protecţia împotriva eroziunii pe coasta românească a Mării Negre, proiect HRO/2/1156C (2011 – 2012) – membru
 • Litoralul sudic românesc al Mării Negre – Analiza proceselor morfodinamice, hidrodinamice şi sedimentologice din domeniul submers şi a formelor de relief asociate, grant PN2 PCE 1038/2008 (2009 – 2011) – membru
 • Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerinţelor utilizatorilor din domeniul gestionării situaţiilor de risc hidro-meteorologic (RISCASAT), grant PN II – PARTENERIATE nr. 81-037 (2007 – 2010)– membru
 • Relieful submers al litoralului Deltei Dunării – Investigarea dinamicii reliefului şi a circulaţiei sedimentelor, grant CNCSIS AT 13 GR (2007-2008) – membru
 • Impactul variabilitatii climatice şi al intervenţiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunării şi dinamicii sedimentare costiere (DANUBERES), grant CEEX nr. X2C20 (2006-2008) – membru
 • Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii Holocene şi actuale a mediului alpin din Carpaţii Româneşti. Implicaţii în gestiunea riscului şi amenajarea peisajului (MEDALP), grant CEEX nr. 738 (2006-2008) – membru
 • 2006-2007: Investigaţii privind morfologie, cronologia şi statigrafia formelor de relief eolian de pe câmpurile marine Letea şi Caraorman, grant CNCSIS – Td/2006-2007 – director.
 • Gura de vărsare a braţului Sfântu Gheorghe – Dinamica reliefului, distribuţia sedimentelor şi dispersia maselor de apă, grant CNCSIS (2005 – 2006) – membru

 

PUBLICATIONS


 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Tătui, F., Zăinescu F., Timar-Gabor, A., Cîrdan, I., (2015). The evolution of the Sf. Gheorghe (Danube) asymmetric deltaic lobe in association with the cyclic development of a river-mouth bar and present adaptations to human-induced sediment depletion, Geomorphology (available online).
 • Tătui, F., Vespremeanu-Stroe A., Preoteasa, L., (2014). Alongshore variations in beach dune system response to major storm events on the Danube Delta coast, Journal of Coastal Research, 70, 693-699.
 • Tătui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L. (2013). The correlated behavior of sandbars and foredunes on a nontidal coast (Danube Delta, Romania). Journal of Coastal Research, SI 65.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Hanganu, D, Katona, O.,Timar-Gabor, A., (2013). Coastal changes from open coast to present lagoon system in Histria region (Danube delta). In: Conley, D.C., Masselink, G., Russell, P.E. and O’Hare, T.J. (eds.). Proceedings 12th International Coastal Symposium (Plymouth, England), Journal of Coastal Research, SI 65, pp. 564-569.
 • Preoteasa, L., Birzescu, I., Haganu, D., Vespremeanu-Stroe, A., 2012. Schimbari morfologie in regiunea Histria produse in timpul si dupa declinul cetatii. Studii si Cercetari de Istorie Veche si Antica, tomul 63, nr. 3-4, pp. 201-223.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Hanganu, D., Brown, T., Bîrzescu, I., Toms, P., Timar-Gabor, A., 2013. The impact of the Late Holocene coastal changes on the rise and decay of the ancient city of Histria (Southern Danube delta), Quaternary International, 293, 245-256
 • Preoteasa L., Roberts, H.M., Duller, G.A.T., Vespremeanu-Stroe, A., 2009. Late-Holocene coastal dune system evolution in the Danube Delta, NW Black Sea Basin, Journal of Coastal Research, 56, 347-351
 • Vespremeanu-Stroe A., Preoteasa L., 2007, Beach-dunes interactions on a dry temperate Danube delta coast, Geomorphology, 86, 267-282
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., 2005. Marimea, sortarea si asimetria sedimentelor din sistemul plaja-dune, Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, 2.
 • Preoteasa L., 2005. Some considerations upon the morphological features of the sand dunes on Letea and Caraorman complex prograded barriers – Danube delta, Analele Universitatii Bucuresti – seria Geografie.
 • Vespremeanu-Stroe A., Mihai B., Cruceru N., Preoteasa L., 2007. Frecventa ciclurilor gelivale in Carpatii Romanesti, Revue Roumaine de Geographie, XXVI
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., 2004. Recent investigations regarding the beach-dune interactions on a microtidal coast in a temperate dry climate, Sfantu Gheorghe, Danube Delta Coast, Revista de Geomorfologie, 6, 5-26.
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., 2004. Experimente privind transportul eolian de nisip pe plaja Sfântu Gheorghe, Comunicari de Geografie, VIII, 51-56
 • Preoteasa L., Vespremeanu –Stroe A., 2004. Analiza potenţialului de transport sedimentar în Delta Dunării, Studii şi Cercetări de Oceanografie Costieră, 1, 47-66
 • Preoteasa L., Filip F., Ovejanu I., 2004. Fenomene de îngheţ şi forme asociate pe ţărmul Deltei Dunării, Studii şi cercetări de Oceanografie Costieră, 1, 109-11

 

 CĂRŢI (ŞI CAPITOLE ÎN VOLUM)


 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A. (trimis spre publicare). Coastal Sand Dunes. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tătui, F., Preoteasa, L., Zăinescu, F., Rotaru, S., Stoica, M. (trimis spre publicare). The genesis and evolution of the Danube Delta: an in-depth study. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L. (2015). Morphology and the cyclic evolution of the Danube delta spits. In: Randazzo, G., Cooper, A., Derek, J. (Eds). Sand and gravel spits, Springer, p. 327-340.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Tătui, F. (2013). Oceanografie Fizică (Physical Oceanography, in Romanian), Editura Ars Docendi, Bucureşti, 172 p.
 • Preoteasa, L., (2008). Relieful eolian din Delta Dunării. Editura Universitară, Bucureşti, 165 p.

CV (EN) Luminita PREOTEASA

Luminita PREOTEASADr. Luminita PREOTEASA
Researcher at University of Bucharest, (Faculty of Geography – Sf. Gheorghe Marine and Fluvial Research Station)


Phone: +40729812245
Email: preluminita@yahoo.com


Adress:
Faculty of Geography, University of Bucharest, 1st N. Balcescu blv., Sector 4, Bucharest

 

 

 

 

Research Topics


Coastal Geomorphology

 • Coastal dunes
 • Beach – dune interactions
 • Large scale coastal evolution and paleogeographic reconstruction
 • Fluvial – Marine Interactions: morphodynamics and sediment transport at river mouths

 

Research Projects


 • The influence of climate change over the intensity of erosional processes on the coasts of Danube Delta and Rhone Delta, PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0062 project (2015 – 2016) – member
 • Coastal storms impact on the Romanian Black Sea coast, project PN-II-RU-TE-2011-3-0293 (2012 -2014) – member
 • The response of sensitive morphological systems to meteo-marine factors variations and the impact upon human settlements: the example of Razelm-Sione lacustrine system and Histria city, grant PNII – RU-TE 74/2010 (2010 – 2013) – director
 • Southern Romanian littoral of the Black Sea – The analysis of the morphodynamic, hidrodynamic and sedimentary processes on the submerged area and related landforms, grant PNII PCE 1038/2008 (2009 – 2011) – member
 • New remote sensing products for coastal risk assesment, grant PN II – PARTENERIATE 81-037 (2007 – 2010) – member
 • The submerse morphology of Danube delta coast – morphodynamics and sediment transport analysis, grant CNCSIS AT 13 GR (2007-2008) – member
 • The impact of climate variability and human pressure upon the hydrologic regime of Danube river and consequences for coastal dynamics, grant CEEX nr. X2C20 (2006-2008) – member
 • The impact of climate changes upon the Holocene and present dynamics of alpine zone (Romanian Carpathians), grant CEEX nr. 738 (2006-2008) – member
 • Sfantu Gheorghe (Danube) arm mouth – the modelling of morphodynamics, sediment transport and water masses dispersal, grant CNCSIS (2005 – 2006) – member
 • 2006-2007: Investigations on the morphology, chronology and stratigraphy of the aeolian landforms from Letea and Caraorman beach ridge plains , grant CNCSIS – Td/2006-2007 – director.

 

Publications


 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Tătui, F., Zăinescu F., Timar-Gabor, A., Cîrdan, I., (2015). The evolution of the Sf. Gheorghe (Danube) asymmetric deltaic lobe in association with the cyclic development of a river-mouth bar and present adaptations to human-induced sediment depletion, Geomorphology (available online).
 • Tătui, F., Vespremeanu-Stroe A., Preoteasa, L., (2014). Alongshore variations in beach dune system response to major storm events on the Danube Delta coast, Journal of Coastal Research, 70, 693-699.
 • Tătui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L. (2013). The correlated behavior of sandbars and foredunes on a nontidal coast (Danube Delta, Romania). Journal of Coastal Research, SI 65.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Hanganu, D, Katona, O.,Timar-Gabor, A., (2013). Coastal changes from open coast to present lagoon system in Histria region (Danube delta). In: Conley, D.C., Masselink, G., Russell, P.E. and O’Hare, T.J. (eds.). Proceedings 12th International Coastal Symposium (Plymouth, England), Journal of Coastal Research, SI 65, pp. 564-569.
 • Preoteasa, L., Birzescu, I., Haganu, D., Vespremeanu-Stroe, A., 2012. Schimbari morfologie in regiunea Histria produse in timpul si dupa declinul cetatii. Studii si Cercetari de Istorie Veche si Antica, tomul 63, nr. 3-4, pp. 201-223.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Hanganu, D., Brown, T., Bîrzescu, I., Toms, P., Timar-Gabor, A., 2013. The impact of the Late Holocene coastal changes on the rise and decay of the ancient city of Histria (Southern Danube delta), Quaternary International, 293, 245-256
 • Preoteasa L., Roberts, H.M., Duller, G.A.T., Vespremeanu-Stroe, A., 2009. Late-Holocene coastal dune system evolution in the Danube Delta, NW Black Sea Basin, Journal of Coastal Research, 56, 347-351
 • Vespremeanu-Stroe A., Preoteasa L., 2007, Beach-dunes interactions on a dry temperate Danube delta coast, Geomorphology, 86, 267-282
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., 2005. Marimea, sortarea si asimetria sedimentelor din sistemul plaja-dune, Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, 2.
 • Preoteasa L., 2005. Some considerations upon the morphological features of the sand dunes on Letea and Caraorman complex prograded barriers – Danube delta, Analele Universitatii Bucuresti – seria Geografie.
 • Vespremeanu-Stroe A., Mihai B., Cruceru N., Preoteasa L., 2007. Frecventa ciclurilor gelivale in Carpatii Romanesti, Revue Roumaine de Geographie, XXVI
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., 2004. Recent investigations regarding the beach-dune interactions on a microtidal coast in a temperate dry climate, Sfantu Gheorghe, Danube Delta Coast, Revista de Geomorfologie, 6, 5-26.
 • Preoteasa L., Vespremeanu-Stroe A., 2004. Experimente privind transportul eolian de nisip pe plaja Sfântu Gheorghe, Comunicari de Geografie, VIII, 51-56
 • Preoteasa L., Vespremeanu –Stroe A., 2004. Analiza potenţialului de transport sedimentar în Delta Dunării, Studii şi Cercetări de Oceanografie Costieră, 1, 47-66
 • Preoteasa L., Filip F., Ovejanu I., 2004. Fenomene de îngheţ şi forme asociate pe ţărmul Deltei Dunării, Studii şi cercetări de Oceanografie Costieră, 1, 109-11

 

 

BOOKS (AND BOOK CHAPTERS)

 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A. (trimis spre publicare). Coastal Sand Dunes. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tătui, F., Preoteasa, L., Zăinescu, F., Rotaru, S., Stoica, M. (trimis spre publicare). The genesis and evolution of the Danube Delta: an in-depth study. In: Rădoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L. (2015). Morphology and the cyclic evolution of the Danube delta spits. In: Randazzo, G., Cooper, A., Derek, J. (Eds). Sand and gravel spits, Springer, p. 327-340.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Tătui, F. (2013). Oceanografie Fizică (Physical Oceanography, in Romanian), Editura Ars Docendi, Bucureşti, 172 p.
 • Preoteasa, L., (2008). Relieful eolian din Delta Dunării. Editura Universitară, Bucureşti, 165 p.

CV (EN) Ștefan Constantinescu

Constantinescu StefanDr. Ștefan Constantinescu
Lecturer at University of Bucharest (Faculty of Geography – CRMD)


Researcher ID: D94052011
Email: stefan.t.constantinescu@gmail.com


Adress:
Faculty of Geography, University of Bucharest, 1st N. Balcescu blv., Sector 4, Bucharest

 

 

 

 

Research Topics


Coastal Evolution

 • Coastal evolution based on historical maps
 • Sea-cliff geomorphology
 • GIS & Remote Sensing in Coastal Zone

Other

 • Geo-spatial.org is a Romanian geoportal which promote the share of geoKnoledge and geoData based on the OGC standards. The site was developed by Vasile Craciunescu and Stefan Constantinescu since 2007, like a resource for geospatial data for the Romanian community.

 

Research Projects


 • ESPOSS: Earth Science Data Access and Processing Service for Black Sea, European Space Agency Romanian Industry Incentive Scheme. Beneficiar ESA (European Space Agency). Durata: 2013-2015. Director de proiect: Florin Șerban. Valoarea proiectului: 121.918 Euro. Funcția: membru
 • LeoWorks 4.0 Image processing/Geographic Information System (GIS) software for educational purposes, Programul ESA EDUSPACE. Beneficiar ESA (European Space Agency). Durata: 2007-prezent. Director de proiect: Florin Șerban. Valoarea proiectului: 670.000 Euro. Funcția: membru
 • JICA. The Study on Protection and Rehabilitation of the Southern Romanian Balck Sea Shore in Romania, Japan International Cooperation Agency, Ministry of Environment and Water Management, Romania; membru www.mmediu.ro/ape/studiuMareaNeagra.htm
 • INDUS DELTA PROJECT: Nature and timing of sediment flux rates from the Indus river to the Arabian Sea during the Holocene. a collaborative project supported by the US National Science Foundation to study the Holocene evolution of the Indus delta. 2004-2007 http://www.whoi.edu/pclift/IndusDeltaProject.html; membru, responsabil pe partea de analiză GIS şi Teledetecţie.
 • Masterplan for the protection against erosion of the Romanian Black Sea coast. Beneficiar: APELE ROMÂNE, Dobrogea Litoral. Manager: Halcrow, Director UB: Viorel Ungureanu, – membru
 • GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei – POSDRU/87/1.3/S/57378 , Proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” , Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvolatarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.(2010-2013). Funcția ocupată: expert formator.
 • Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerintelor utilizatorilor din domeniul gestionarii situatiilor de risc hidro-meteorologic” (RISCASAT), Proiect Nr. 81-037, Încheiat în cadrul Programului 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILR PRIORITARE DIRECTIA DE CERCETARE D8 – Spatiu si Securitate, Director Universitatea din Bucureşti: Ştefan Constantinescu.
 • Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii holocene şi actuale a mediilor alpine din Carpaţii României. Implicaţii în gestiunea riscului şi amenajarea peisajului. GRANT CEEX, Director: Petru Urdea. Membru
 • Impactul variabilitatii climatice si al interventiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunarii si al dinamicii sedimentare costiere, GRANT CEEX Nr. 9603/ X2C20, Director de proiect Iuliana Armas. Membru
 • Gura de varsare a bratului Sfantu Gheorghe – elaborarea modelelor privind dinamica reliefului, distributia sedimentelor si dispersia maselor de apa; GRANT CNCSIS 2005-2007; membru
 • Coordonator în cadrul Proiectului Romania Digitala 2004-prezent www.romaniadigitala.ro
  Vulnerabilitea mediului costier al Deltei Dunării la factorii de risc meteo-marin CNCSIS NR. 7009. Grant CNCSIS nr. 7009, 1997-1998
 • The influence of changes in the sea-atmosphere-land interactions over the evolution of the deltaic and lagunar romanian coast. Grant CNCSIS 1999-2001
 • Studiul ţărmului cu faleză la sud de Capul Tuzla în vederea stabilirii potenţialului de risc. Grant CNCSIS 2002-2005.


Books / Chapter books


 • Constantinescu, St., (2012), Analiza geomorfologica a tarmului cu faleza intre Capul Midia si Vama Veche, Editura Universitara, Bucuresti, DOI:10.5682/9786065915244, ISBN: 978-606-591-524-4.
 • Constantinescu, St., (2014), Geografia mărilor și oceanelor din perspectiva geomaticii, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0075-8.
 • Constantinescu, St., (2014), Various approaches to the Danube Delta: from maps to reality, chapter book in The Biopolitics of the Danube Delta: Nature, History, Policies., Editors: Constantin Iordachi and Kristof van Assche, Lexington Books, ISBN 978-0-7391-9514-7.
 • Constantinescu, St., Achim, D., Rus, I., Giosan, L., (2015), Embanking the Lower Danube: From natural to engineered floodplains and back, chapter book in Geomorphology and management of embanked floodplains: North American and European fluvial systems in an era of global environmental change, Editors: Paul Hudson and Hans Middelkoop, Springer Books

Publications (ISI – 12, other – 18)


 • Giosan, L., Syvitski, J., Constantinescu, Șt., Day, J., (2014) Climate change: Protect the world’s deltas, Nature, vol 516, 31-33, December 4. ISI® Impact factor: 42.351
 • Constantinescu, St., Vespremeanu-Stroe, A., Giosan, L., (2010), A cartographical perspective to the engineering works at the Sulina mouth, Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 45(1), pp. 71–79. ISSN 1217-8977, Abstract, ISI® Impact factor: 0,288
 • Constantinescu, St., (2011), Wave-cut niches on the Romanian sea-cliff shore, Studii şi Cercetări Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, Geology-Geography, 15, 57-66
 • Constantinescu, St., Budileanu, M. (2008), Costineşti shoreline evolution between 1924-2005, Studii şi Cercetări Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, Geology-Geography, 13, 55-60
 • Constantinescu, St., (2007), A spatial data infrastructure for the Romanian littoral zone, Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romania Academy Library, December 2007.
 • Constantinescu, St., (2004), The evolution of Cape Midia’s shore sector in the period 1883-2002, Revista de Geomorfologie, Nr. 6, 103-108
 • Liviu Giosan, Marco J. L. Coolen, Jed O. Kaplan, Stefan Constantinescu, Florin Filip, Mariana Filipova-Marinova, Albert J. Kettner & Nick Thom, (2012), Early Anthropogenic Transformation of the Danube-Black Sea System, Scientific Report Volume: 2 Published: 2012, doi:10.1038/srep00582, Articol.
 • Liviu Giosan, Peter D. Clift, Mark G. Macklin, Dorian Q. Fuller, Stefan Constantinescu, Julie A. Durcan, Thomas Stevens, Geoff A. T. Duller, Ali R. Tabrez, Kavita Gangal, Ronojoy Adhikari, Anwar Alizai, Florin Filip, Sam VanLaningham, and James P. M. Syvitski, (2012) Fluvial landscapes of the Harappan civilization, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, May 29, 2012, 109 (22). doi: 10.1073/pnas.1112743109. Articol. ISI® Impact factor: 9,771
 • Giugăl, A., Johnson, R., Constantinescu, St., (2011), Democratic Musical Chairs? Romania’s Post-1989 Electoral Geography, Space and Polity, Volume 15, Number 2, pp. 143-161(19), ISSN 1356-2576, Online ISSN: 1470-1235, Abstract
 • Giosan, L., Filip, F., Constantinescu, St., (2009), Was the Black Sea catastrophically flooded in the early Holocene?, Quaternary Science Reviews, Volume 28, Issues 1-2, January 2009, Pages 1-6, ISSN 0277-3791, Abstract, ISI® Impact factor: 3,693
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St, Tătui, F., Giosan, L., (2007) Morphodynamics of the Danube delta coast: multi-decadal evolution and North Atlantic Oscillation Influences, Journal of Coastal Research, SI 50, ICS 2007 Proceedings, Australia, 157-162
 • Giosan, L., Constantinescu, St., Clift, P.D., Tabrez, P.D., Danish, M., Inam, A., (2006), Recent morphodynamics of the Indus delta shore and shelf, Continental Shelf Research, Volume 26, Issue 14, September 2006, Pages 1668-1684, ISSN 0278-4343, Abstract, ISI® Impact factor: 2,136
 • Giosan, L., J. P. Donnelly, Constantinescu, St., F. Filip, I. Ovejanu, A. Vespremeanu-Stroe, E. Vespremeanu and G. A. T. Duller., (2006), Young Danube delta documents stable Black Sea level since the middle Holocene: Morphodynamic, paleogeographic, and archaeological implications, Geology, 34/9, pp. 757-760, 2006, Abstract, ISI® Impact factor: 3,887

CV (RO) Ștefan Constantinescu

Constantinescu StefanDr. Ștefan Constantinescu
Lector la Universitatea din Bucuresti (Fac. de Geografie – CRMD)


Researcher ID: D94052011
Email: stefan.t.constantinescu@gmail.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 4, Bucuresti

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Evolutia coastelor

 • Evolutia coastelor pe baza tehnicilor de cartografie istorica
 • Geomorfologia tarmurilor cu faleza
 • GIS & Teledetectie aplicate in mediul costier

Alte Domenii

 • Membru fondator al proiectului geo-spatial.org care promovează tehnologiile si conceptele open-source in Romania

 

PROIECTE DE CERCETARE


 • ESPOSS: Earth Science Data Access and Processing Service for Black Sea, European Space Agency Romanian Industry Incentive Scheme. Beneficiar ESA (European Space Agency). Durata: 2013-2015. Director de proiect: Florin Șerban. Valoarea proiectului: 121.918 Euro. Funcția: membru
 • LeoWorks 4.0 Image processing/Geographic Information System (GIS) software for educational purposes, Programul ESA EDUSPACE. Beneficiar ESA (European Space Agency). Durata: 2007-prezent. Director de proiect: Florin Șerban. Valoarea proiectului: 670.000 Euro. Funcția: membru
 • JICA. The Study on Protection and Rehabilitation of the Southern Romanian Balck Sea Shore in Romania, Japan International Cooperation Agency, Ministry of Environment and Water Management, Romania; membru www.mmediu.ro/ape/studiuMareaNeagra.htm
 • INDUS DELTA PROJECT: Nature and timing of sediment flux rates from the Indus river to the Arabian Sea during the Holocene. a collaborative project supported by the US National Science Foundation to study the Holocene evolution of the Indus delta. 2004-2007 http://www.whoi.edu/pclift/IndusDeltaProject.html; membru, responsabil pe partea de analiză GIS şi Teledetecţie.
 • Masterplan for the protection against erosion of the Romanian Black Sea coast. Beneficiar: APELE ROMÂNE, Dobrogea Litoral. Manager: Halcrow, Director UB: Viorel Ungureanu, – membru
 • GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei – POSDRU/87/1.3/S/57378 , Proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” , Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvolatarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.(2010-2013). Funcția ocupată: expert formator.
 • Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerintelor utilizatorilor din domeniul gestionarii situatiilor de risc hidro-meteorologic” (RISCASAT), Proiect Nr. 81-037, Încheiat în cadrul Programului 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILR PRIORITARE DIRECTIA DE CERCETARE D8 – Spatiu si Securitate, Director Universitatea din Bucureşti: Ştefan Constantinescu.
 • Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii holocene şi actuale a mediilor alpine din Carpaţii României. Implicaţii în gestiunea riscului şi amenajarea peisajului. GRANT CEEX, Director: Petru Urdea. Membru
 • Impactul variabilitatii climatice si al interventiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunarii si al dinamicii sedimentare costiere, GRANT CEEX Nr. 9603/ X2C20, Director de proiect Iuliana Armas. Membru
 • Gura de varsare a bratului Sfantu Gheorghe – elaborarea modelelor privind dinamica reliefului, distributia sedimentelor si dispersia maselor de apa; GRANT CNCSIS 2005-2007; membru
 • Coordonator în cadrul Proiectului Romania Digitala 2004-prezent www.romaniadigitala.ro
  Vulnerabilitea mediului costier al Deltei Dunării la factorii de risc meteo-marin CNCSIS NR. 7009. Grant CNCSIS nr. 7009, 1997-1998
 • The influence of changes in the sea-atmosphere-land interactions over the evolution of the deltaic and lagunar romanian coast. Grant CNCSIS 1999-2001
 • Studiul ţărmului cu faleză la sud de Capul Tuzla în vederea stabilirii potenţialului de risc. Grant CNCSIS 2002-2005.


CARTI / CAPITOLE DE CARTI


 • Constantinescu, St., (2012), Analiza geomorfologica a tarmului cu faleza intre Capul Midia si Vama Veche, Editura Universitara, Bucuresti, DOI:10.5682/9786065915244, ISBN: 978-606-591-524-4.
 • Constantinescu, St., (2014), Geografia mărilor și oceanelor din perspectiva geomaticii, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0075-8.
 • Constantinescu, St., (2014), Various approaches to the Danube Delta: from maps to reality, chapter book in The Biopolitics of the Danube Delta: Nature, History, Policies., Editors: Constantin Iordachi and Kristof van Assche, Lexington Books, ISBN 978-0-7391-9514-7.
 • Constantinescu, St., Achim, D., Rus, I., Giosan, L., (2015), Embanking the Lower Danube: From natural to engineered floodplains and back, chapter book in Geomorphology and management of embanked floodplains: North American and European fluvial systems in an era of global environmental change, Editors: Paul Hudson and Hans Middelkoop, Springer Books

PUBLICATII (ISI – 12, ALTELE – 18)


 • Giosan, L., Syvitski, J., Constantinescu, Șt., Day, J., (2014) Climate change: Protect the world’s deltas, Nature, vol 516, 31-33, December 4. ISI® Impact factor: 42.351
 • Constantinescu, St., Vespremeanu-Stroe, A., Giosan, L., (2010), A cartographical perspective to the engineering works at the Sulina mouth, Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 45(1), pp. 71–79. ISSN 1217-8977, Abstract, ISI® Impact factor: 0,288
 • Constantinescu, St., (2011), Wave-cut niches on the Romanian sea-cliff shore, Studii şi Cercetări Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, Geology-Geography, 15, 57-66
 • Constantinescu, St., Budileanu, M. (2008), Costineşti shoreline evolution between 1924-2005, Studii şi Cercetări Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, Geology-Geography, 13, 55-60
 • Constantinescu, St., (2007), A spatial data infrastructure for the Romanian littoral zone, Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romania Academy Library, December 2007.
 • Constantinescu, St., (2004), The evolution of Cape Midia’s shore sector in the period 1883-2002, Revista de Geomorfologie, Nr. 6, 103-108
 • Liviu Giosan, Marco J. L. Coolen, Jed O. Kaplan, Stefan Constantinescu, Florin Filip, Mariana Filipova-Marinova, Albert J. Kettner & Nick Thom, (2012), Early Anthropogenic Transformation of the Danube-Black Sea System, Scientific Report Volume: 2 Published: 2012, doi:10.1038/srep00582, Articol.
 • Liviu Giosan, Peter D. Clift, Mark G. Macklin, Dorian Q. Fuller, Stefan Constantinescu, Julie A. Durcan, Thomas Stevens, Geoff A. T. Duller, Ali R. Tabrez, Kavita Gangal, Ronojoy Adhikari, Anwar Alizai, Florin Filip, Sam VanLaningham, and James P. M. Syvitski, (2012) Fluvial landscapes of the Harappan civilization, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, May 29, 2012, 109 (22). doi: 10.1073/pnas.1112743109. Articol. ISI® Impact factor: 9,771
 • Giugăl, A., Johnson, R., Constantinescu, St., (2011), Democratic Musical Chairs? Romania’s Post-1989 Electoral Geography, Space and Polity, Volume 15, Number 2, pp. 143-161(19), ISSN 1356-2576, Online ISSN: 1470-1235, Abstract
 • Giosan, L., Filip, F., Constantinescu, St., (2009), Was the Black Sea catastrophically flooded in the early Holocene?, Quaternary Science Reviews, Volume 28, Issues 1-2, January 2009, Pages 1-6, ISSN 0277-3791, Abstract, ISI® Impact factor: 3,693
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St, Tătui, F., Giosan, L., (2007) Morphodynamics of the Danube delta coast: multi-decadal evolution and North Atlantic Oscillation Influences, Journal of Coastal Research, SI 50, ICS 2007 Proceedings, Australia, 157-162
 • Giosan, L., Constantinescu, St., Clift, P.D., Tabrez, P.D., Danish, M., Inam, A., (2006), Recent morphodynamics of the Indus delta shore and shelf, Continental Shelf Research, Volume 26, Issue 14, September 2006, Pages 1668-1684, ISSN 0278-4343, Abstract, ISI® Impact factor: 2,136
 • Giosan, L., J. P. Donnelly, Constantinescu, St., F. Filip, I. Ovejanu, A. Vespremeanu-Stroe, E. Vespremeanu and G. A. T. Duller., (2006), Young Danube delta documents stable Black Sea level since the middle Holocene: Morphodynamic, paleogeographic, and archaeological implications, Geology, 34/9, pp. 757-760, 2006, Abstract, ISI® Impact factor: 3,887