Arhive zilnice: iulie 27, 2015


Dr. Ioan Aurel IRIMUŞ Profesor Phone: +40724583756 Email: irimus@geografie.ubbcluj.ro, airimus@yahoo.com Adresa: Dep. de Geografie Fizică şi Tehnică, Facultatea de Geografie, Univ. ”Babeş –Bolyai” Cluj Napoca, Str.Clinicilor 5-7     Domenii de cercetare Geomorfologie environmentală, Geomorfologie aplicată, Geomorfologie dinamică Cercetarea şi cartografierea peisajelor geomorfologice Morfodinamica albiilor şi versanţilor în regiunile de domuri şi cute diapire […]

Dr. Dorina Camelia ILIEŞ Conferentiar univ. Phone: +40742775814 Email: iliesdorina@yahoo.com Adresa: Departamentul de Geografie, Turism si Amenajarea Teritoriului, Facultatea de Geografie, Turism si Sport, Universitatea din Oradea, Str Universitatii, nr. 1, 410 086, Oradea, Bihor     Domenii de cercetare Geomorfologie.Geosituri-Geomorfosituri. Turism-Geoturism. cercetarea geositurilor-geomorfositurilor; cartografierea digitala a geositurilor; hărţi geo-turistico-ambientale. gestiunea patrimoniului natural în scop […]

Dr. Dorina Camelia ILIEŞ Associate Professor Phone: +40742775814 Email: iliesdorina@yahoo.com Adress: Departament of Geography, Tourism and Territorial Planning, Faculty of Geography, Tourism and Sport, University of Oradea, Universitatii Street, no 1, 410 086, Oradea, Bihor     Research Interest Geosites. Geomorphosites. Tourism-Geotourism. geosites-geomorphosites research; geosites mapping; geo-tourist environmental maps; natural heritage planning and management for […]


Dr. Laura Georgiana COMĂNESCU Assoc. Prof at University of Bucharest (Faculty of Geography – Departament of Geomorphology- Pedology- Geomatics) Phone: +40723730782 Email: lauracomanescu@yahoo.com Adress: Faculty of Geography, University of Bucharest 1, N. Bălcescu Avenue, Bucharest.     Research topics Geomorphosites Identification and inventory of geomorphosites Development of methods for assessing and mapping geomorphosites Anthropic […]

Dr. Laura Georgiana COMĂNESCU Conferentiar universitar la Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Geografie – Departamentul de Geomorfologie- Pedologie-Geomatică) Telefon: +40723730782 Email: lauracomanescu@yahoo.com Adresa: „Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focşani, Str. Alecu Sihleanu nr. 6, Focşani 620165     Domenii de cercetare Geomorfosituri Identificarea și inventarierea geomorfosturilor Dezvoltarea metodologiilor de evaluare și cartografiere a geomorfositurilor Impactul […]

PhD. Cătălin CANCIU geography teacher Phone: +40726 314 948 Email: catalincanciu@yahoo.co.uk, catalincanciu@gmail.com Adress: Country School Inspectorate of Brăila 172, Al. I. Cuza Blvd, Brăila 810025       Research Interests Applied fluvial geomorphology Danube River (Brăila-Pătlăgeanca): dynamic channel in cross section, evaluating the suspended sediment load, suspended sediment load transport role in […]


Dr. Cătălin CANCIU profesor preuniversitar Telefon: +40726 314 948 Email: catalincanciu@yahoo.co.uk, catalincanciu@gmail.com Adresa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Bld. Al. I. Cuza, nr. 172, Brăila 810025       Domenii de cercetare Geomorfologie fluvială aplicată fluviul Dunărea (Brăila-Pătlăgeanca): dinamica albiei în sectiune transversală, evaluarea fluxului de aluviuni, rolul transportului de sedimente în modificarea albiei, […]

Dr. Gabriela IOANA-TOROIMAC Asistent universitar la Universitatea din Bucureşti Telefon: +40720 061 807 Email: gabriela_toroimac@yahoo.com Adresa: Facultatea de Geografie, Bd. N. Bălcescu, nr. 1, 010041, Sector 1, Bucureşti         Domenii de cercetare Geomorfologie fluvială, Hidrologia râurilor, Managementul mediului riparian dinamica şi tipologia albiilor naturale de râu modificarea albiilor de râu ca […]

Dr. Gabriela IOANA-TOROIMAC Assistant professor at University of Bucharest Phone: +40720 061 807 Email: gabriela_toroimac@yahoo.com Postal adress: Facultatea de Geografie, 1 N. Bălcescu, 010041, Sector 1, Bucharest, Romania         Research Interest Fluvial Geomorphology, River Hydrology, Management of Riparian Environment dynamics and typology of natural river channels channel adjustments to human […]


Dr. Ionuţ Al. CRISTEA Lecturer Phone: +40742 005 939 Email: icristea@atlas.usv.ro, cristea_usv@yahoo.com Adress: Department of Geography, Stefan cel Mare University of Suceava, Universitatii Str., no. 13, Suceava 722029   Research Topics Fluvial geomorphology reconstruction of the Late Holocene fluvial processes neo-tectonic influences on the fluvial morphology Methods and techniques in geomorphology measurement of the […]

Dr. Ionuţ Al. CRISTEA Lector Telefon: +40742 005 939 Email: icristea@atlas.usv.ro, cristea_usv@yahoo.com Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Str Universitatii, nr. 13, Suceava 722029   Domenii de cercetare Geomorfologie fluvială, Sedimetologie, Dinamica hidro-sedimentară reconstituirea proceselor fluviale în Holocenul târziu influenţe neo-tectonice asupra morfologiei fluviale Metode şi tehnici în geomorfologie metode de […]

Dr. Laura  DUŢU (Tiron Jugaru) Cercetător ştiinţific Telefon: +40723230483 Email: laura.dutu@geoecomar.ro Adresa: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar București Str. Dimitrie Onciul, Nr. 23-25 RO-024053       Domenii de cercetare Geomorfologie fluvială, Sedimetologie, Dinamica hidro-sedimentară procese hidro-sedimentare actuale in mediul fluvial impactul influentelor antropice asupra […]


Dr. Laura  DUŢU (Tiron Jugaru) Researcher Phone: +40723230483 Email: laura.dutu@geoecomar.ro Adress: National research and Development Institute of Marine Geology and Geoecology – GEOECOMAR Dimitrie Onciul Street, 23-25, 024053,Bucharest, Romania           RESEARCH TOPICS FLUVIAL GEOMORPHOLOGY, SEDIMENTOLOGY, HYDRO-SEDIMENTARY DYNAMICS Fluvial hydro-sedimentary processes Human impact on the fluvial systems Recent […]

Dr. Ioana Perşoiu CS III Phone: +4 0230 216147 / 589 Email: ioanapersoiu@gmail.com Adress: University of Suceava, Universităţii 13, Suceava 720229, Romania           RESEARCH INTEREST Late Quaternary fluvial processes Channel and floodplain behaviour at different time scales (101 – 103 years) Geoarcheology   RESEARCH PROJECTS 2013 – […]

Dr. Ioana Perşoiu CS III Telefon: +4 0230 216147 / 589 Email: ioanapersoiu@gmail.com Adress: University of Suceava, Universităţii 13, Suceava 720229, Romania           DOMENII DE CERCETARE Procese fluviale in Cuaternarul tarziu Comportarea albiilor si raurilor la scari diferite de timp (101 – 103 ani) Geoarcheology   PROIECTE […]


Dr Crina Miclăuș Conferențiar  Telefon: +40722329458 Email: miclaus@uaic.ro, crina_miclaus@yahoo.co.uk Adresa: Departamentul de Geologie, Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași, B-dul Carol I, nr. 20A, Iași 700505         DOMENII DE CERCETARE SEDIMENTOLOGIE SILICICLASTICĂ, SISTEME DEPOZIȚIONALE, STRATIGRAFIE SECVENȚIALĂ interpretarea paleoproceselor sedimentare pe baza structurilor sedimentare sistemele depoziționale în spațiu și timp […]

PhD Crina Miclăuș (Associate) Professor  Phone: +40722329458 Email: miclaus@uaic.ro, crina_miclaus@yahoo.co.uk Address: Department of Geology, Faculty of Geography and Geology, ”Al.I.Cuza” University Iași, 20A, Carol I Bvd, Iași 700505         RESEARCH INTEREST SILICICLASTIC SEDIMENTOLOGY, DEPOSITIONAL SYSTEMS, SEQUENCE STRATIGRAPHY process sedimentology depositional systems in space and time paleogeographic reconstruction analysis of bounding surface […]

Dr. Costică BRÂNDUȘ Proffesor em. Phone: Email: brandus@atlas.usv.ro Address: University of Suceava, Universitatii 13, RO –720229, Suceava, Romania         RESEARCH INTEREST FLUVIAL GEOMORPHOLOGY, PALAEOGEOMORPHOLOGY, REGIONAL GEOMORPHOLOGY regional geomorphology, fluvial valleys fluvial terraces, fluvial piracies palaeogeomorphology gravel mining and river channel changes PUBLICATIONS (SELECTIVE) CĂRȚI „Subcarpaţii Tazlăului. Studiul geomorfologic” (1981), […]


Dr. Costică BRÂNDUȘ Profesor em. Telefon: Email: brandus@atlas.usv.ro Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Str Universitatii, nr. 13, Suceava 722029       DOMENII DE CERCETARE GEOMORFOLOGIE FLUVIALĂ, CAPTĂRI, PALEOEVOLUȚII, GEOMORFOLOGIE REGIONALĂ, GEOGRAFIE APLICATĂ studii de geomorfologie regională a văilor terase fluviale, captări fluviale studii de paleogeomorfologie Publicatii (selectiv) CĂRȚI „Subcarpaţii Tazlăului. […]

Dr. Florina GRECU Profesor Telefon: +40213104551 Email: grecu@geo.unibuc.ro, florinagrecu@yahoo.com Adresa: Facultatea de Geografie, Universitatea Bucuresti       DOMENII DE CERCETARE GEOMORFOLOGIE DINAMICĂ, GEOMORFOLOGIE FLUVIALĂ, GEOMORFOLOGIE APLICATĂ evoluţia reţelei hidrografice studiul albiilor de râu din sisteme bazinale morfohidrografice/hidrogeomorfologice factori de control ai dinamicii albiilor de râu- climatici, hidrologici, tectonici, antropici hazarde și […]