Arhive zilnice: iulie 11, 2015Dr. Mircea VOICULESCU Conferențiar la Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie Telefon: +40256592117 Email: mircea.voiculescu@cbg.uvt.ro; mvoicu14@zahoo.com Adresa: Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie, Bdul Vasile Pârvan, 4, 300223-Timişoara     DOMENII DE CERCETARE GEOMORFOLOGIE MONTANĂ Avalanşe Dendrocronologie/dendrogeomorfologie Schimbări climatice şi caracteristicile mediului montan ALTE DOMENII Hazarde naturale şi/sau antropice în spaţiul montan Geografia […]

PhD. Mircea VOICULESCU Assistant professor at West University of Timişoara, Department of Geography Phone: +40256592117 Email: mircea.voiculescu@cbg.uvt.ro; mvoicu14@zahoo.com Address: Department of Geography, West University of  Timişoara, Bdul Vasile Pârvan, 4, 300223-Timişoara     DOMENII DE CERCETARE GEOMORFOLOGIE MONTANĂ Snow avalanches Dendrochronology/dendrogeomorphology approachs Climate changes and patterns of mountain environment ALTE DOMENII Natural and/or antropical hazards in mountain […]


Dr. Petru URDEA Profesor Telefon: +40740348811; 40726690747 Email: petru.urdea@cbg.uvt.ro; petruurdea@yahoo.com Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul. V. Pârvan Nr. 4, 300223 Timişoara           DOMENII DE CERCETARE GEOMORFOLOGIE GLACIARĂ, GEOMORFOLOGIE PERIGLACIARĂ, GEOMORFOLOGIE MONTANĂ cercetarea reliefului glaciar şi reconstructia gheţarilor cuaternari; cercetarea formelor şi proceselor periglaciare, a dinamicii acestora şi […]

Dr. Petru URDEA Professor Phone: +40740348811; 40726690747 Email: petru.urdea@cbg.uvt.ro; petruurdea@yahoo.com Address: Department of Geography, West University of Timişoara, B-dul. V. Pârvan Nr. 4, 300223 Timişoara           RESEARCH TOPICS GLACIAL GEOMORPHOLOGY, PERIGLACIAL GEOMORPHOLOGY, MOUNTAIN GEOMORPHOLOGY Research on Quaternary glacial lanforms and glaciers reconstruction; Research on periglacial forms and processes, their dynamics and their […]

Olimpiu Traian POP Şef lucrări dr. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca Telefon: +40264592214 Email: olimpiu.pop@geografie.ubbcluj.ro; olimpiu_p@yahoo.com Adresa: Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, nr. 5-7, Cod poştal 400006, Cluj-Napoca   DOMENII DE CERCETARE DENDROGEOMORFOLOGIE Dinamica proceselor geomorfologice din spațiile montane Interacțiuni procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie) Interacțiuni procese geomorfologice din arealele miniere – arbori (dendroecologie) Hazarde geomorfologice […]


Olimpiu Traian POP PhD Lecturer Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, Cluj-Napoca Phone: +40264592214 Email: olimpiu.pop@geografie.ubbcluj.ro; olimpiu_p@yahoo.com Address: Faculty of Geography, 5-7 Clinicilor str., 400006 Cluj-Napoca   RESEARCH TOPICS DENDROGEOMORPHOLOGY Dynamics of geomorphic processes in mountainous areas Interactions between geomorphic processes and trees (dendrogeomorphology) Interactions between human-induced geomorphic processes from mining areas and forest (dendroecology) […]

Dr. Nicolae CRUCERU Conf. univ. Telefon: +40721368355; +40755156500 Email: crucerunick@yahoo.com Adresa: Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret din Bucuresti, Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Bucuresti   DOMENII DE CERCETARE GEOMORFOLOGIE PERIGLACIARĂ Procese si forme periglaciare in Carpatii Romanesti; Permafrostul montan: cartare, modelare si analiza factorilor de control; Interacțiuni procese geomorfologice – arbori […]

Ph.D. Nicolae CRUCERU Assoc. Prof. Telefon: +40721368355; +40755156500 Email: crucerunick@yahoo.com Address: Faculty of Geography, University Spiru Haret of Bucharest, 13th Ion Ghica Str., Sector 6, Bucharest   RESEARCH TOPICS PERIGLACIAL GEOMORPHOLOGY Periglacial processes and landforms in Romanian Carpathians; Alpine permafrost distribution: mapping, modelling and controlling factors; Interactions between geomorphic processes and trees (dendrogeomorphology); Impact […]


Dr. Francisca CHIRILOAEI Asist. univ. dr. Telefon: +40230216147/589 Email: francisca@usv.ro Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare, Str. Universităţii, nr. 13, Suceava, România         DOMENII DE CERCETARE GEOMORFOLOGIE FLUVIALĂ Evoluţia istorică a albiilor de râu Albii împletite Reconstituirea proceselor fluviale pentru Holocenul Târziu Modele de evoluţie a albiilor pe termen scurt […]

Dr. Francisca CHIRILOAEI Teaching assistant Phone: +40230216147/589 Email: francisca@usv.ro Address: Department of Geography, Stefan cel Mare University, Str. Universităţii, no. 13, Suceava, Romania         RESEARCH TOPICS FLUVIAL GEOMORPHOLOGY Historical evolution of river channels Braided rivers Reconstruction of fluvial processes for the Late Holocene Evolution models of river channel for medium and short […]

Dr. Alfred VESPREMEANU-STROE Lector la Facultatea de Geografie Universitatea din Bucureşti Director al Staţiunii de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe Telefon: +40723.264.913 Email: fredi@geo.unibuc.ro; vsalfred@yahoo.com Adresa: Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 4, Bucuresti       DOMENII DE CERCETARE GEOMORFOLOGIE COSTIERĂ Evoluţia liniei ţărmului – la diferite scari […]


Alfred VESPREMEANU-STROE, PhD Senior Lecturer at Faculty of Geography University of Bucharest Head of Sfantu Gheorghe Marine and Fluvial Research Station Phone: +40723.264.913 Email: fredi@geo.unibuc.ro; vsalfred@yahoo.com Adresa: Faculty of Geography, University of Bucharest, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 4, Bucharest     RESEARCH EXPERTISE COASTAL GEOMORPHOLOGY Shoreline evolution and large scale coastal behaviour Holocene evolution of […]

Dr. Sandu BOENGIU Profesor Telefon: +4074.0280.626 Email: sboengiu@central.ucv.ro Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea din Craiova, Str A.I. Cuza, nr. 13, Craiova 200585   DOMENII DE CERCETARE procese de versant paleogeografie riscuri si hazarde geomorfologice GEOMORFOLOGIE DIDACTICĂ cursuri de geomorfologie generală și geomorfologie aplicată, geografia cuaternarului Indicele Hirsch și numărul total de citări, cf. Web […]

Dr. Sandu BOENGIU Professor Phone: +4074.0280.626 Email: sboengiu@central.ucv.ro Address: Department of Geography, University of Craiova, 13, A.I. Cuza Str. Craiova 200585   RESEARCH DOMAINS Slope processes Paleogeography Geomorphologic risks and hazards DIDACTIC GEOMORPHOLOGY Lectures on general and applied geomorphology, Quartenary geography HIRSCH IMPACT AND TOTAL NUMBER OF CITATIONS, ACCORDING TO WEB OF SCIENCE (2012): […]


Dr. Mihai MICU Cercetător ştiinţific la Institutul de Geografie al Academiei Române (Laboratorul de Geografie Fizică) Telefon: +40726.560.537 Email: mikkutu@yahoo.com Adresa: Institutul de Geografie, Academia Română, Dimitrie Racoviţă 12, Sector 2, Bucuresti       DOMENII DE CERCETARE GEOMORFOLOGIE DINAMICĂ (PROCESE DE VERSANT) Analiza morfodinamicii proceselor de versant; Evaluarea susceptibilitatii la alunecari de teren (heuristic, […]

Dr. Mihai MICU Scientific researcher, Institute of Geography, Romanian Academy (Physical Geography Laboratory) Phone: +40726.560.537 Email: mikkutu@yahoo.com Address: Institute of Geography, Romanian Academy, Dimitrie Racoviţă 12, Sector 2, Bucharest, Romania Europass CV       RESEARCH TOPICS DYNAMIC GEOMORPHOLOGY (LANDSLIDES) Landslide morphodynamic assessment; Landslide susceptibility assessment (heuristic, statistic, probabilistic); Frequency-magnitude relationship in landslide analysis; Landslide hazard […]

Dr. Mihai Criprian MĂRGĂRINT Lector la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Departamentul de Geografie Telefon: +40742.082.084 Email: margarint.ciprian@yahoo.com Adresă: Departamentul de Geografie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Bld. Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, România   DOMENII DE CERCETARE Evaluarea susceptibilităţii şi riscului la alunecări de teren Inventarul alunecărilor de […]


Dr. Mihai Criprian MĂRGĂRINT Lecturer at Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Geography Department Phone: +40742.082.084 Email: margarint.ciprian@yahoo.com Address: Geography Department, Alexandru Ioan Cuza of Iaşi, Carol I Blvd., no. 20A, 700505, Iaşi, Romania   RESEARCH TOPICS Landslide Susceptibility and Risk Assessment Landslide Inventory in the eastern part of Romania Land Use […]

Dr. Maria Rădoane Professor Phone: +40745.634.048 Email: radoane@usm.ro ; mariaradoane@gmail.com  Postal address: University of Suceava, Universitatii 13, RO –720229, Suceava, Romania CV EUROPASS   RESEARCH INTEREST DYNAMIC GEOMORPHOLOGY, FLUVIAL GEOMORPHOLOGY, APPLIED GEOMORPHOLOGY dams and reservoirs (silting, deltas, shoreline changes) dam effects on the river channels (degradation and aggradation, icejam phenomenon) natural vs human […]