Arhive lunare: iulie 2015


Dr. Cosmin Hurjui Senior researcher II Phone: +40727475904 Email: cosmin_hurjui@excite.com, cosmin.hurjui@cesperieni.ro Adress: Research and Development Center for Soil Erosion Control Perieni, PO Box 1 Barlad, 731240 Barlad, Vaslui County, Romania   Research Interest Soil Erosion, Gullies, Landslides, GIS gullies recent landslides physico-mechanical properties of soils (rocks) having an important role in […]

Dr. Cosmin Hurjui Cercetător ştiinţific gr. II Telefon: +40727475904 Email: cosmin_hurjui@excite.com, cosmin.hurjui@cesperieni.ro Adresa: Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Oficiul Postal nr. 1 Bârlad, Căsuţa Poştală nr. 1, 731240 Bârlad, jud. Vaslui   Domenii de cercetare Eroziunea solului, Ravene, Alunecări de teren, GIS cercetări privind eroziunea în adâncime (ravenele); […]

Dr.ing. Gabriela BIALI Conferentiar Telefon: +40745 295046 Email: gbiali@yahoo.com, gbiali@tuiasi.com Adresa: Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi” din Iaşi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie şi Ingineria Mediului, Departamentul de Hidroamelioraţii şi Protecţia Mediului, B-ul Dimitrie Mangeron, nr. 63-65, Iasi, 700050       Domenii de cercetare Combaterea eroziunii solului şi a proceselor asociate Protecţia şi […]


Ph.D. eng. Gabriela BIALI Associate Professor Phone: +40745 295046 Email: gbiali@yahoo.com, gbiali@tuiasi.com Adress: Technical University „Gh.Asachi” from Iasi, Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering, 63-65, Mangeron Blvd., Tel-Fax office +40.232.270804, Iasi, 700050, Romania       Research Interest Soil erosion and associated processes Protection and Soil Conservation Geographical Information Systems Versant stability Improvement torrential formations   […]

Dr. Mircea SEVASTEL Reader Phone: +40723 613 860 Email: smircea@usamv.ro, sevas_2005@yahoo.com Adress: University of Agronomic Science and Veterinary Medicine, Bdv. Marasti, nr. 59, sector 1, Bucuresti 011464       Research Interest Soil Erosion and associated processes, Ecological wetlands restoration, Linear erosion, Land reclamation Soil erosion on sloping agricultural fields and their environmental impact Methodology for […]

Dr. Mircea SEVASTEL Conferentiar Telefon: +40723 613 860 Email: smircea@usamv.ro, sevas_2005@yahoo.com Adresa: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Bdv. Mărăşti, nr. 59, Sector 1, Bucureşti, 011464       Domenii de cercetare Eroziunea solului si procesele asociate, Reconstructia ecologica a terenurilor […]


Dr. Nicolae RĂDOANE Profesor Telefon: +40720543409 Email: nicolrad@yahoo.com Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Str Universitatii, nr. 13, Suceava 722029       Domenii de cercetare Geomorfologie Dinamică, Geomorfologie aplicată cartografiere geomorfologica albii torentiale, ravene bazine hidrografice mici producţia de aluviuni si efluenţa aluvionară ravene – forme, procese și evoluție bugetul […]

Dr. Nicolae RĂDOANE Professor Phone: +40720543409 Email: nicolrad@yahoo.com Adress: Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Str Universitatii, nr. 13, Suceava 722029       Research Interest Dynamic Geomorphology, Applied Geomorfology geomorphological mapping gullies, torrents small drainage basins sediment yield and sediment delivery sediment budget   Publications (selective) BOOKS RADOANE, N. (2002), Geografia […]

Nelu POPA Senior Researcher Phone: +40745 545 529 Email: nelu_c_popa@yahoo.com Adress: Central Research Center for Soil Erosion Control Perieni CP1, OP1, Barlad, Judetul Vaslui, Cod postal 731240       Research Interest Soil erosion and associated processes Research on erosion control on the standard plots Erosion and sedimentation studies in the small catchments The use of […]


Nelu POPA Cercetator stiintific gr.II Telefon: +40745 545 529 Email: nelu_c_popa@yahoo.com Adresa: Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni CP1, OP1, Barlad, Judetul Vaslui, Cod postal 731240       Domenii de cercetare Eroziunea solului si procesele asociate Cercetari asupra proceselor de eroziune pe parcele standard de control al […]

Ovidiu CSILLIK MSc. Phone: +40727 103310 Email: cskovi@yahoo.com Adresa: Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timisoara, Bld. V. Parvan, nr. 4, 300223, Timisoara       Domenii de cercetare Geomorfometrie Cartare geomorfologica digitala pe baza modelelor digitale de elevatie Proprietati spatiale si statistice a parametrilor suprafetei terestre Utilizarea […]

Ovidiu CSILLIK MSc. Phone: +40727 103310 Email: cskovi@yahoo.com Adress: Faculty of Chemistry, Biology, Geography, Department of Geography, West University of Timisoara, Bld. V. Parvan 4, 300223, Timisoara       Research Topics Geomorphometry Digital geomorphological mapping based on digital elevation models Spatial and statistic properties of land-surface parameters The use of land-surface parameters in […]


Dr. Lucian Blaga Lecturer Phone: +40740 543 993 Email: blagalucian2008@yahoo.com Adresa: Department of Geography, Tourism and Territorial Planning, University of Oradea, 1 University St., 410087, Oradea, Romania       Research Topics Geomorphometry, Fluvial Geomorphology, Applied Geomorphology geomorphometry in the valley – slope system fractal analysis to the functional units of […]

Dr. Lucian Blaga Lector Telefon: +40740 543 993 Email: blagalucian2008@yahoo.com Adresa: Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului, Universitatea din Oradea, Str. Universităţii, nr. 1, Oradea, Romania       Domenii de cercetare Geomorfometrie, Geomorfologie Fluvială, Geomorfologie Aplicată geomorfometrie în sistem vale – versant analize fractale la nivelul unităţilor funcţionale de […]

Dr. Florina ARDELEAN Lecturer Phone: +40755692121 Email: florina.ardelean@e-uvt.ro, florina.ardelean@yahoo.com Adress: Department of Geography, West University of Timișoara, Blvd. Vasile Pârvan, No. 4, 300223, Timișoara       Research topics Geomorphometry, Remote Sensing, GIS classification of landforms based on DEMs gomorphologic risk assessment GIS and remote sensing aplications in periglacial geomorphology Methods and techniques quantitative […]


Dr. Florina ARDELEAN Lect. dr. Telefon: +40755692121 Email: florina.ardelean@e-uvt.ro, florina.ardelean@yahoo.com Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara, Bld. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timișoara       Domenii de cercetare Geomorfometrie, teledetecție, SIG clasificarea formelor de relief pe baza modelelor digitale de elevație evaluare risc geomorfologic aplicații GIS și teledetecție în geomorfologia […]

Dr. Mihai NICULIȚĂ Asistent B.Sc., M.Sc., Ph.D. Telefon: +40740 133 237 Email: mihai.niculita@uaic.ro Adresa: Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geografie, Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 20A, 700505-RO       Domenii de cercetare Geomorfometrie generală, geomorfometrie specifică Crearea și procesarea MNAST; Extracția și analiza variabilelor geomorfometrice; Analiza nesiguranței; Aplicații ale Geomorfometriei; […]

Dr. Mihai NICULIȚĂ Assist. Prof. B.Sc., M.Sc., Ph.D. Phone: +40740 133 237 Email: mihai.niculita@uaic.ro Adress: „Al. I. Cuza” University of Iasi, Faculty of Geography and Geology, Department of Geography, B-dul Carol I, nr. 20 A, Iasi, ROMANIA, 700505-RO       Research interest General Geomorphometry, Specific Geomorphometry DEM creation and processing; Geomorphometric variables extraction and analysis; Uncertainty […]


Dr. Marcel TÖRÖK-OANCE Lecturer Phone: +40256592117 Email: torok@cbg.uvt.ro Adress: Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara, Bd.V. Pârvan, nr. 4, Timişoara 300223       Research topics Geomorfometry, Karst, Geographic Information Systems, Remote sensing Digital terrain analysis Automatic relief classification Geomorphological processes modeling Digital geomorphological mapping Analysis of the human impact in the […]

Dr. Marcel TÖRÖK-OANCE Lector Telefon: +40256592117 Email: torok@cbg.uvt.ro Adresa: Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara, Bd.V. Pârvan, nr. 4, Timişoara 300223       Domenii de cercetare Geomorfometrie, Geomorfologia carstului, Sisteme Informatice Geografice, Teledetecţie analiza geomorfologică digitală clasificarea automată a formelor de relief cartografiere geomorfologică digitală modelarea unor procese geomorfologice analiza impactului […]